Bridepalla responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2018-110331

Fem detalls corporatius amb impacte positiu. Treballem amb arbres i llavors per convertir els articles promocionals en valor per a les empreses.

 

Adreça Passeig Ferrocarril, 94 08860 Castelldefels
Any de constitució 2015
Número de treballador@s 4
Persona de Contacte Jon Marín
Càrrec a la empresa CEO
Telèfon de contacte 637738679
Pàgina web http://www.bridepalla.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Som una empresa jove i flexible i tots els nostres treballadors opinen i influeixen en el rumb a curt i mig termini de l'empresa a causa (i també com a conseqüència) de la seva implicació. Els nostres valors fonamentals es basen en la millora de l'entorn econòmic, social i ambiental.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Els nostres productes i proveïdors són totalment locals. Promovem el desenvolupament de les economies de proximitat i ho fem de la mà de petites empreses i artesans.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Fem un seguiment post-projecte amb tots els nostres clients per validar el seu grau de satisfacció i per recollir possibles millores per a la nostra empresa.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Els comptes són públiques (com en tota SL) i són compartides amb tots els treballadors de l'empresa.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Incorporem a la nostra plantilla persones sense distinció de gènere, raça o procedència. De fet, promovem la inclusió i, de la plantilla actual, el 50% dels treballadors són joves menors de 25 anys i un altre 25% correspon a persones en risc d'exclusió laboral. També col·laborem amb entitats que donen formació i ocupació a persones amb problemes de salut mental.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La conciliació és total. Treballem per projectes i els treballadors tenen llibertat total per escollir el seu horari de treball dia a dia.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Totes les demandes són escoltades i fan créixer el projecte. Els nostres productes neixen del compromís i l'interès de la clientela i la plantilla, col·laborem amb entitats sense ànim de lucre que comparteixen interessos pel que fa al foment de la biodiversitat i treballem molt d'acord amb els nostres proveïdors més fidels, amb els quals millorem processos de producció i productes finals.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

A nivell de seguretat, complim amb les directrius establertes.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Col·laborem amb entitats que donen formació i ocupació a persones amb problemes de salut mental. Estem iniciant un projecte de barri en el qual recuperar residus comercials per integrar-los en els nostres productes.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

En el nostre cas, treballem per ambientalitzar el sector del reclam promocional, un sector amb un gran impacte negatiu sobre el medi.

Dissenyem amb arbres i llavors. Treballem per canviar els típics detalls corporatius que no tenen en compte el seu cicle de vida per objectes vius, que fomenten l'abundància biològica, el contacte i respecte amb el medi i augmenten la biodiversitat urbana.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

A la nostra cadena de producció no existeix el concepte residu. Treballem amb materials inerts (terra, argila, abonament) i vius (llavors) i no es malgasta res. Els subproductes (per exemple, pedres de major diàmetre) els fem servir per a altres productes finals. El cartró sobrant el triturem i l’incorporem com a matèria primera.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Els nostres objectius passen per aconseguir la millora de les nostres instal·lacions a nivell d'eficiència energètica i l'optimització de l'ús de l'aigua de pluja, que hem començat a emmagatzemar i utilitzar per alguns dels nostres processos i per al reg de les plantes en la nostra nursery.