Política de protecció i privacitat de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ I PRIVACITAT DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD UE 2016/976) de la normativa europea, s’informa a les persones usuàries del següent:

  • En acceptar la política de protecció i privacitat de dades de l’Associació +Responsables les persones usuàries autoritzen que les seves dades personals facilitades a través d’un formulari web, de la pròpia web de l’Associació +Responsables o de correu electrònic (nom / nick, email i, opcionalment, URL de la seva pàgina web) són emmagatzemades pel seu tractament automatitzat en un fitxer de dades de caràcter personal, havent-se adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades esmentades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural;
  • Les instal·lacions, sistemes i el fitxer en el qual s’alberguen les dades personals, compleixen amb les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal;
  • La persona titular de les dades recollides tindrà en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, la persona usuària haurà de remetre un correu electrònic a qualsevol dels mails facilitats com a contacte, a info@masresponsables.org o per correu postal a les nostres oficines (Rambla de Catalunya, 71 principal – 08007 Barcelona), indicant l’objecte de la seva comunicació i detallant el requeriment. L’Associació +Responsables és responsable del tractament de les dades;
  • Les dades personals facilitades no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part de la persona titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa;
  • Les dades emmagatzemades tenen com a finalitat poder contactar als/les usuaris/es per informar sobre i) notícies del sector, ii) productes o serveis oferts per l’Associació + Responsables, i / o iii) esdeveniments organitzats per l’Associació + Responsables, en funció de les preferències indicades en els formularis d’autorització. En cap cas s’informarà de productes, serveis o esdeveniments en què no participi l’Associació +Responsables o no estiguin organitzats o desenvolupats per nosaltres;
  • En acceptar la nostra política de cookies, s’informa a la persona usuària que s’identifica i emmagatzema la IP amb la qual aquesta persona accedeix al servidor en el qual s’allotja la pàgina web, la data i hora de l’accés, així com les pàgines que visita, també són registrades i queden emmagatzemades en un arxiu LOG ​​que és objecte de tractament als efectes de comptabilitzar les visites així com per a la realització d’estadístiques.