Apunts responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040155

Empresa d’economia social que ofereix serveis d’arts gràfiques i missatgeria

 

Adreça c/Perú 140, 08018, Barcelona
Any de constitució 1993
Número de treballador@s 110
Persona de Contacte Manoli Santiago
Càrrec a la empresa Responsable Comercial
Telèfon de contacte 93 451 05 33
Pàgina web www.cetapunts.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Cooperem i creem xarxa amb empreses i organitzacions compromeses amb la promoció de la salut mental i l’economia social. A més, assessorem en el compliment de la LISMI i customitzem accions que poden ajudar a la responsabilitat social del nostre client.

http://cetapunts.org/cat/qui-som/som-una-empresa-d-economia-social.html

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

A Apunts treballen 83 persones professionals que conviuen amb un trastorn de salut mental on reben formació constant. Els nostres productes es realitzen per aquest equip professional de 83 persones que estan repartides en les diferents sis línees de negoci per desenvolupar la nostra cadena de valor. Els productes es realitzen de manera local i contractant els serveis d’empreses proveïdores locals. Seleccionem els nostres proveïdors segons criteris de qualitat i segons el comerç de proximitat. A més, resolem crisis sectorials o territorials gràcies al nostres caràcter col·lectiu i a la no deslocalització del producte.

http://cetapunts.org/cat/serveis.html

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Utilitzem el software Logicprint per poder gestionar als nostres clients, un programa que ens garanteix la gestió de la qualitat i el grau de satisfacció del nostre client perquè emet un pressupost per a cada client i petició i queda enregistrat i acceptat automàticament com a ordre de treball. Així tenim un històric dels treballs que han realitzat els clients amb nosaltres amb comentaris, entregues, característiques tècniques de cada productes sol·licitat i número de pressupostos que s’han acceptat.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Cada any Fundació Joia i Apunts es sotmeten a una auditoria de comptes a través de Audit Set. L’auditoria de comptes s’entrega als departaments de Salut, Empresa i Ocupació, i Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, i al Protectorat, per certificar la transparència i bones pràctiques de l’entitat.

Podeu consultar els comptes generals al web de l’entitat

www.cetapunts.org/cat/informaci%C3%B3-econ%C3%B2mica.html

 

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A Apunts treballen 83 persones amb certificat de discapacitat que estan repartits per les sis línees de negoci amb diferents càrrecs i responsabilitats. A més, la contractació de personal es basa en criteris socials, ja que dels 86 treballadors/es contractats, 83 són persones amb trastorns de salut mental.

A més, al 2014 hem començat a desenvolupar un Pla d’Igualtat d’Oportunitats i també formem part del Charter de la Diversidad, una iniciativa que sorgeix de Directives Europees per millorar l’eficiència empresarial, la sostenibilitat social i el respecte per la legislació en matèria d’igualtat i de no discriminació. Treballa pel dret a la igualtat d’oportunitats en l’accés a un lloc de feina i per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

També hem renovat la nostra adhesió a la Xarxa d’Economia Social de Barcelona, una iniciativa que afavoreix la inclusió social i laboral de les persones en risc d’exclusió social i dels col.lectius més vulnerables. Aquesta xarxa està coordinada per Barcelona Activa i impulsada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l’Àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esports.

Al 2015, en hem adherit a l’associació Respon.cat, un organisme que vol implicar les empreses i les organitzacions més compromeses amb la RSE, amb l’objectiu de promoure un salt quantitatiu de la RSE a Catalunya.

www.cetapunts.org/cat/qui-som/qui-som.html

 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Cada any Apunts atorgo una ajuda familiar per fill i filla, de entre 3 i 16 anys, per al inici del curs escolar que es destina a la compra de llibres, ajuda al menjador escolar o a la compra de material escolar. També es proporciona una borsa d’hores de lliure disposició per a treballadors i treballadores amb fills/es menors de 8 anys.

A més, hem passat de tenir dies d’assumptes propis a hores d’assumptes propis, cosa que permet que la persona professional pugui disposar al llarg de l’any de diferent moments personals per a la realització d’accions personals i familiars.

L’horari comercial de tancament de les seus d’Apunts és a les 19.30h, un horari adaptat per a que no s’hagi de mantenir obert fins les 20 o 20.30h igual que la resta de comerços i així poder gaudir d’aquest temps personal i familiar.  

Per últim, totes les persones professionals tenen organitzat el seu horari laboral per disposar d’una tarda lliure a la setmana per poder didicar-la a la conciliació familiar i al seu temps personal.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Realitzem enquestes de clima laboral, qüestionaris de notorietat i de valoració del seu coordinador/es o cap de secció. A més, disposem de bústies de suggeriments i tenim obertes totes les nostres xarxes socials a tothom que vulgui deixar la seva opinió i els mails de contacte amb l’empresa són de fàcil accés i queden oberts a qualsevol dubte, suggeriment o petició de serveis.

Hem posat en marxa la Comissió del Pla d’Igualtat, formada per homes i dones que representen a diferents figures de l’empresa i que estan a disposició de les persones professionals d’Apunts per poder recollir els seus suggeriments, propostes i comentaris.

A més, cada treballador/a té Intranet corporativa, un canal pel qual poden fer tot tipus de sol·licituds, consultes laborals i de conciliació i trovar tots els contactes de mail i telèfon de totes les persones treballadores.

 

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Apunts disposa d’un Pla de Prevenció de Riscos Laborals i es duen a terme periòdicament cursos de formació en prevenció de riscos laborals a l’empresa i específics per a cada lloc de treball per a la integració de l’acció preventiva en les tasques que realitzen els professionals d’Apunts, i per fomentar l’adopció i compliment de les mesures preventives.

A més, tenim un formulari de Proposta de Millora Preventiva a la intranet corporativa de l’organització que serveix per enviar propostes per millorar el nivell de protecció i de la seguretat de la salut dels diferents centres. Aquesta proposta s’emmarca dins de l’exercici del dret a participar i efectuar aquest tipus de propostes segons l’art. 18 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Apunts és la primera agència social de transport integrada dins d’una agència nacional de logística com és ASM. A nivell social hem col·laborat amb altres iniciatives socials com: La Marató de TV3, amb el Banc dels Aliments, Creu Roja i associació La Nau, la 4ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, el Charter de la Diversitat, el IV Congrés del Tercer Sector Social, entre d’altres.

A més, Apunts és una empresa d’economia social sense afany de lucre on no es realitza repartiment de béns entre el seu Consell Directiu, sinó que dins la seva missió té l’objectiu de generar cohesió social allà on s’instal.la per contribuir  la creació d’una societat millor i en el desenvolupament sostenible. És per això que reinverteix cada any el seu capital en Fundació Joia, entitat sense afany de lucre a la qual pertany i que porta més de 30 anys de vida oferint serveis gratuïts d’inserció social i laboral a persones amb trastorns de salut mental i en risc d’exclusió social.

 

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Tot el parc maquinari d’Apunts es desendolla cada dia per millorar el consum i l’ús eficient de l’energia, i optimitzem tota la roba corporativa d’Apunts que ja no ens serveix donant-la a entitats no lucratives que poden donar-li un segon us responsable.

Per altra banda, utilitzem màquines que garantitzen el menor impacte medi ambiental amb tintes ecològiques sense emissió de gasos ni olors i que permeten la impressió en gran varietat de materials reciclables i reciclats.

En relació al foment de la mobilitat sostenible i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, gestionem tota una línea de missatgeria amb personal “andarin”, que fan el repartiment de paqueteria a peu o amb transport públic, mesura que ens permet disminuir en 10 tones l’emissió de gasos d’efecte hivernacle associada a la nostra activitat.

Estem adherits al Programa d’Acords Voluntaris de l’agència de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, amb la qual ens comprometem a fer el seguiment de les nostres emissions de CO2 i del nostre impacte mediambiental, i establir mesures que constribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa. Mitjançant la calculadora que ofereix l’Oficina, hem realitzat els càlculs d’emissions, que al 2014 va ser de 52,98 tones (dada conjunta amb les emissions que produeix Fundació Joia).

A més, estem adherits al Programa d’Acord Voluntaris, amb el compromís de fer el seguiment de les nostres emissions i establir mesures que contribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa, com és el reciclatge de tots els nostres residus i el programa de reaprofitment de material tecnològic o els productes reciclats.

Dintre d’aquestes accions, al 2015 hem contractat a UniElèctrica com la nova proveïdora d’energia 100% renovable, cosa que ens permès reduir el nostre impacte mediambiental, ja que té un impacte 31 vegades inferior al de les energies tradicionals perquè no emeten subproductes que perjudiquin.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Gran part dels nostres serveis utilitzen reciclats (realitzem productes amb materials reciclats, com llibretes blocs de notes però també gran format o impressió digital i fomentem la seva compra als nostres clients).

També respectem les polítiques mediambientals amb el reciclatge dels nostres residus i utilitzem tintes 100% ecològiques que no contenen dissolvents i no emeten ni gasos ni olors.

Així mateix, reciclem i reutilitzem gran part dels nostres productes i material d’oficina mitjançant la Fundació Joia i fomentem la utilització de materials reciclats entre les persones professionals. Tenim un programa de reaprofitament de material tecnològic segons les necessitats que sorgeixen des de cada servei de l’entitat, com els ordinadors, pantalles electròniques, i projectors, entre d’altres.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Els nostres objectius de futur respecte a la RSE es basen en tres punts: ampliació de la política mediambiental, ampliació de la projecció social entorn la salut mental i l’economia social i ampliació de la cartera de clients mitjançant compra responsable i la nostra cadena de valor.