NORDIC WALKING TERAPEUTIC (NWT®) responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2021-040572

Empresa dedicada a la formació de la Marxa Nòrdica enfocada a la cura i conscienciació de la salut de les persones, perquè aprenguin a utilitzar de manera activa aquesta eina per a la seva vida diària

 

Adreça Carrer María Barrientos, 23
Any de constitució 2017
Número de treballador@s 2
Persona de Contacte Fernando Bartolomé Díez
Càrrec a la empresa Àrea Social i de les Empreses NWT
Telèfon de contacte 659863598
Pàgina web www.nordicwalkingterapeutic.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Amb la intenció de compartir el nostre compromís amb la Responsabilitat Social, estem en procés d'elaboració de la Política de RSC de Nordic Walking Terapèutic (NWT®).

Amb això volem mostrar els principals objectius que la nostra organització adquireix amb la gestió socialment responsable de l'empresa, entre els quals es troben el ferm compromís amb la mobilitat sostenible i el consum responsable.

De manera paral·lela i buscant assegurar el comportament ètic i la transparència de la nostra organització, estem elaborant un Codi Ètic que estableixi les pautes necessàries per a la realització d'una gestió ètica en tots els àmbits de l'empresa.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

A nivell d'organització, sempre prioritzem la selecció de proveïdors sota criteris de proximitat, intentant afavorir el comerç local. A vegades això no és possible donades les característiques específiques dels materials que fem servir, dels quals existeix poca oferta a Barcelona i Catalunya.

A l'hora d'aconsellar als nostres clients sobre compres, sempre els adrecem cap a petits comerços locals.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Encara que actualment no tenim desenvolupada una política de gestió de clients, basem el nostre treball sobre uns criteris de qualitat que ens permeten difondre la nostra tasca i crear fidelització entre les nostres persones usuàries.

Amb l'objectiu de la contínua millora en tots els àmbits que apliquen en el nostre treball, estem implementant criteris de RSC que ens facilitaran el desenvolupament d'una futura metodologia de gestió de clients.

Gràcies a la nostra flexibilitat, creativitat i capacitat d'adaptació, podem adaptar-nos ràpidament als canvis necessaris per a la millora de l'organització i el seu impacte en el nostre servei.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Absolutament.

La informació dels nostres preus no és pública, però es comunica obertament als grups de participació, de la mateixa manera que s'ofereix la possibilitat d'emetre factura per aquells usuaris particulars amb els quals treballem o aquelles persones que ens sol·liciten aquesta informació.

Com les nostres activitats no segueixen un únic patró, a causa de la diversitat de les mateixes i la seva adaptabilitat a les demandes dels usuaris, fa que no sigui possible tenir una única tarifa de preus. Aquelles activitats que si segueixen un model únic es regeixen pels criteris explicats en l'anterior paràgraf.

D'altra banda, s'emeten factura envers totes aquelles entitats amb les quals col·laborem.

Tota la nostra gestió comptable es controla a través d'una gestoria a qui presentem regularment tota la informació requerida per al compliment de les nostres obligacions fiscals.

Els pagaments a proveïdors es realitzen íntegrament per endavant.

 

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La nostra proposta està oberta a totes les persones. Un dels principis fonamentals del nostre projecte, des del seu origen, va ser oferir una activitat accessible a totes les persones.

No mirem la situació econòmica, ni l'estat de salut, ni la condició social, ni el gènere... Som nosaltres els que fem els canvis necessaris que permetin que la integració de tots aquests “condicionants” tinguin cabuda en ell.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Com que la nostra organització està gestionada únicament per dues persones, sempre estàvem en continu l'estat de connexió laboral.

Al setembre de 2020 van decidir implantar un horari que ens ajudés a assegurar la conciliació de la vida personal i laboral:

 • Màxim respecte a l'horari de menjars, ja que és temps personal.
 • La desconnexió laboral es fa entorn de les 20.00 h. A aquesta hora es deixa de respondre consultes.
 • Treballem alguns dissabtes, puntualment, en horari de 10.00 a 13.00 h. fent formacions particulars prèviament programades (anteriorment treballàvem tots els dissabtes).

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Considerem que la comunicació és un pilar fonamental per al correcte desenvolupament del nostre treball.

Si alguna cosa ens ha ensenyat l'experiència prèvia a l'arrencada d'aquest projecte és que cal estar molt atents a tots els estímuls i informacions que ens envolten. Tenim molt clar que les persones amb les quals col·laborem (usuaris, proveïdors, empreses …) ens aporten molt valor des de les seves necessitats, problemes, propostes i queixes, obligant-nos a la cerca contínua d'alternatives i solucions per a donar resposta a les seves demandes. Això es tradueix en una major autoexigència que ens permet millorar les nostres propostes de manera contínua.

A més, per com som nosaltres, és una cosa molt implantada en nostra dia a dia, al marge del projecte laboral.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

En el nostre cas, la part de protecció nostra està coberta per la utilització de materials de qualitat i l'estudi previ dels espais on desenvoluparem les nostres activitats.

En el cas dels nostres usuaris i empreses amb les quals treballem:

 • Disposem d'Assegurances de Responsabilitat Civil i d'Accidents per a totes les persones que ens acompanyen.
 • Realitzem la revisió prèvia dels recorreguts abans de sortir amb els grups.
 • Elaborem un seguiment de les condicions meteorològiques una setmana abans de les activitats i valoració de la seva evolució.
 • Posseïm un llistat amb els elements de protecció necessaris a portar per part dels participants.
 • Prèviament al desenvolupament de les sortides, es realitza una explicació en la qual s'informa de l'estat del terreny per on es transitarà, punts de parada, canvis davant imprevistos, màxima extensió del grup…
 • Pròximament afegirem un decàleg de bones pràctiques en el desenvolupament de les nostres sortides.
9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

El nostre impacte social es reflecteix de diferents maneres:

 • A través del nostre treball amb els centres cívics de Barcelona, on dinamitzem espais dels barris i donem a conèixer altres llocs d'interès per a la realització de la nostra activitat en llocs pròxims o no als centres cívics.
 • Programem sortides per Barcelona i voltants de Barcelona, fent difusió de territoris dins de la ciutat (barris) i fora de la mateixa (comarques).
 • Potenciem l'activitat social dels grups que ens acompanyen.
 • Treballem per la inclusió de totes les persones.
 • Col·laborem voluntària i gratuïtament amb entitats socials com a associacions de pacients de càncer de mama, fibromiàlgia, Epoc…i amb els qui ens puguin necessitar.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Implementem diferents estratègies que ens permeten minimitzar el nostre impacte ambiental:

 • Evitar la utilització d'ampolles de plàstic d'un sol ús i substituir-les per alternatives de menor impacte ambiental, com el vidre.
 • Eliminació del paper en les gestions de NWT.
 • Recollida i separació de residus generats pels participants durant les sortides de Marxa Nòrdica.
 • Localització i disseny de rutes accessibles en transport públic, recomanant el seu ús.
 • Evitar les emissions sonores i lumíniques que puguin provocar alteracions dins del medi natural o urbà.
 • Ús responsable de les fonts d'aigua.

A més, també realitzem una sèrie d'actuacions complementàries:

 • Elaboració d'un decàleg de bones pràctiques ambientals per a les sortides de Marxa Nòrdica que organitzem, dirigides als nostres usuaris.
 • Adhesió a Barcelona + Sostenible.
 • Sol·licitud d'Adhesió al Compromís Biosphere.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Hem desenvolupat diferents accions que assegurin la gestió sostenible dels residus:

 • Reduir els recursos que generen residus, reutilitzar materials abans de gastar uns altres innecessàriament i reciclar els residus per a generar un nou ús.
 • Disminuir la producció de substàncies contaminants: emissions de gasos a l'atmosfera, contaminació del sòl o de les aigües subterrànies, etc.
 • Optimitzar el consum de recursos naturals: aigua, energia, etc.
 • Minimitzar i gestionar adequadament els residus que es produeixen durant l'activitat.
 • Sensibilitzar i educar ambientalment als participants.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Com a part de la implementació de la RSC en la nostra organització, hem planificat una sèrie d'objectius que volem aconseguir:

 • Elaborar la Política de RSC de Nordic Walking Terapèutic (NWT®)
 • Revisar la implementació de les accions que es contemplen en el Pla d'Acció de RSC de manera trimestral.
 • Elaborar el Codi Ètic de l'empresa que estableixi les pautes de comportament ètic.
 • Elaborar una infografia anual que resumeixi les principals activitats i accions de l'organització relacionades amb la RSC.
 • Identificar els Objectius de Desenvolupament Sostenible estratègics per a Nordic Walking Terapèutic (NWT®).
 • Adherir-se al Distintiu “Etiqueta Responsable”.
 • Elaborar el Manual de Bones Pràctiques Ambientals per a les entitats i persones que participen en les activitats que organitza Nordic Walking Terapèutic (NWT®)