Senior Tech S.L. responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2021-020553

Empresa líder en el desenvolupament i explotació d'eines informàtiques per a valorar immobles, comparar alternatives de monetització de l'estalvi ilíquid i assessorar particulars de manera independent en la millor solució. A través de la nostra web Jubilatucasa.com, captem clients amb immobles en propietat interessats en monetitzar el seu patrimoni immobiliari, atès que consideren òptim monetitzar els seus estalvis ilíquids concentrats en la residència habitual, però romanent en la mateixa llar de manera vitalícia. Els nostres clients i els seus familiars desitgen rebre informació d'un mercat complex, i l'equip de JubilatuCasa té per objectiu facilitar l'enteniment d'aquests productes i oferir el millor assessorament de manera transparent.

 

Adreça C/ Jerónimo Zurita, 18, entresuelo izquierda 50001 Zaragoza
Any de constitució 2019
Número de treballador@s 2
Persona de Contacte Cristina Machado Puig
Càrrec a la empresa Responsable de Relacions Institucionals
Telèfon de contacte 637046332
Pàgina web www.jubilatucasa.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

L'èxit de Senior Tech es fonamenta a transmetre confiança, i per això aplica les millors pràctiques de govern corporatiu i RSC. Cal destacar que la nostra empresa col·labora amb la Fundación Edad y Vida per a garantir que coneixem realment les necessitats dels nostres clients i les seves famílies, prestant especial atenció a la sensibilitat i rigor que exigeix tractar amb el col·lectiu de la tercera edat.

La societat espanyola, igual que la majoria de les societats avançades, està patint un procés d'envelliment. Aquest envelliment està generant serioses dificultats a les administracions centrals d'aquests països a causa de l'increment de la despesa social i sanitària associada.

Senior Tech s'emmarca en la necessitat social de proposar solucions davant el creixent envelliment de la població i la limitació de recursos a la disposició de les administracions públiques. La solució proposada per Senior Tech és facilitar que moltes famílies trobin la solució idònia per a monetitzar el seu patrimoni immobiliari on sovint concentren la pràctica totalitat dels seus estalvis: l'habitatge.

Actualment, a Espanya, la població major de 65 anys representa per primera vegada el 19,4% de la societat, és a dir 9.118.000 milions de persones (5,7 milions són persones pensionistes per jubilació). S'espera, que per a 2029, aquest percentatge creixi, arribant a nivells del 30,8%. El 98,6% de les persones majors de 65 anys, tenen un habitatge en propietat. Molts d'ells necessiten veure complementats els seus ingressos d'alguna manera per a poder incrementar el seu poder adquisitiu i qualitat de vida.

Cal tenir en compte que l'increment en l'esperança de vida dels ciutadans espanyols comporta a un augment en la despesa sociosanitària, atès que la deterioració de la salut s'accentua de manera exponencial en els últims anys de vida. Aquesta situació provoca que, no solament el nombre de persones necessitades de recursos financers addicionals augmenti, sinó que, a més, aquesta necessitat s'està veient intensificada a mesura que s'inverteix la piràmide poblacional espanyola.

Senior Tech ha identificat una forma molt eficaç de resoldre el problema anteriorment descrit oferint accés al patrimoni immobiliari que la ciutadania espanyola té acumulada de forma ilíquida en el seu habitatge, i que equival al 85% dels seus estalvis. Aquesta riquesa pot ser utilitzada de forma gairebé immediata i permet complementar la labor realitzada per les Administracions Públiques a l'hora de garantir una adequada previsió social i atenció sanitària al col·lectiu de la tercera edat.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Senior Tech fa un exhaustiu treball de selecció d'empreses col·laboradores de manera que s'asseguri el compliment dels més estrictes nivells d'ètica professional en el tracte amb els nostres clients.

En particular, els productes que formen part de la nostra eina comparadora estan recolzats per institucions financeres regulades a Espanya i cotitzades en el mercat de valors, per la qual cosa compleixen amb les màximes garanties de ESG (estàndards de Environmental, Social and Corporate Governance).

Més enllà dels productes assessorats per Senior Tech, la resta d’empreses col·laboradores són seleccionades dins de les àrees geogràfiques en les quals desenvolupem la nostra activitat econòmica assegurant la proximitat amb el client, així com la comprensió de les característiques i situació específica de cada municipi en el qual operem. Al mateix temps, les nostres empreses col·laboradores, creen la seva pròpia xarxa de contactes al territori, contribuint al desenvolupament econòmic local a peu de carrer.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Hem elaborat un protocol de captació i seguiment dels clients validat per professionals universitaris titulars en la Universitat Carles III de Madrid, que col·laboren al seu torn en l'elaboració d'informes independents d'idoneïtat.

El feedback dels nostres clients és el que ens fa millorar dia a dia, seguir endavant i créixer en el mercat. La seva opinió és fonamental per a superar-nos i marcar-nos nous reptes. Comptem amb unes enquestes d'avaluació que es realitzen en finalitzar el procés de monetització de l'habitatge. De qualsevol manera, al ser un servei en el qual estem constantment en contacte amb el client, sempre demanem feedback per telèfon o acceptem qualsevol crítica per a anar millorant el nostre servei. Al cap i a la fi, el nostre servei està molt personalitzat, els nostres gestors s'emmotllen a la situació de cada client i interactuen amb ells segons considerin.

En tots els casos, demanem als nostres clients que, durant l'assessorament, estiguin acompanyats d'un familiar o amic per a assegurar el complet enteniment del nostre servei. Ens importa el grau de satisfacció dels nostres clients i per això el nostre principal objectiu és oferir qualitat assessorant de manera responsable amb assessors professionals, i transparència actuant de forma totalment independent i oferint totes les facilitats que existeixen en el mercat.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La creació de Senior Tech té com a objectiu:

  • Reduir les comissions que paguen els clients
  • Tenir més control sobre el procés de negociació, eliminant el risc reputacional atès que la persona major i les seves famílies poden comparar les diferents alternatives de manera transparent.
  • I el més important, com a objectiu primordial del projecte, tenir la capacitat tecnològica d'invertir amb major qualitat en les estimacions tant del valor immobiliari com de la longevitat efectiva de les persones.
  • Tot això es deriva en una millor experiència per al col·lectiu de la tercera edat, millor import econòmic rebut pels mateixos per a complementar les seves pensions, i un menor risc inversor a causa de la robustesa aportada pel Projecte.

A Senior Tech ens preocupem perquè el col·lectiu de la tercera edat rebi l'import més elevat possible, evitant comissions massa altes i innecessàries, i eliminant als aprofitadors del mercat. Totes les operacions es realitzen davant un notari per a complir amb el principi de transparència.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A Senior Tech contribuïm a la igualtat entre homes i dones en l'àmbit laboral, tant en el tracte com en les oportunitats. Ens preocupem perquè aquesta mesura es respecti i fomenti, mantenint el mateix rigor a mesura que es desenvolupa l'empresa.

És per això que comptem amb un percentatge de 50% dones i 50% homes. Assegurem aquesta igualtat des del procés de contractació: Creiem fermament que qualsevol individu, capacitat per al lloc que sol·licita, té la possibilitat de treballar amb nosaltres. Indiferentment del seu gènere, cultura, religió, té les mateixes oportunitats.

A més, donada la sensibilitat i proximitat amb el col·lectiu de la tercera edat, una vegada aconseguida la igualtat de gènere, el pròxim repte de Senior Tech serà la contractació de persones de més de 50 anys per a recuperar el talent sènior que actualment està sent desaprofitat.

De la mateixa manera, garantim una igualtat salarial entre gèneres tenint en compte les funcions i responsabilitat inherents a cada lloc de treball. Així mateix, cada empleat té un pla de carrera, brindant oportunitats de desenvolupament professional i formació rellevants per al seu lloc, fomentant un millor acompliment i satisfacció personal. Aquest pla de carrera s'acompanya dels principis del Grup, que han de ser signats i reconeguts per cada empleat de manera anual.

Així mateix, afavorim la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Com a empresa tecnològica, prevalem el teletreball enfront del presentisme atès que avaluem sobre la base de resultats.

Finalment, plantegem ofertes preliminars als nostres clients sense tenir en compte el gènere, malgrat la seva rellevància estadística en termes actuarials: A través de Jubilatucasa.com, l'interessat pot obtenir el càlcul del valor del seu habitatge i l'import a rebre per habitatge o hipoteca inversa sense considerar el seu gènere amb la finalitat de protegir la seva intimitat.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Som totalment conscients que la satisfacció de les persones treballadores igual, que la seva productivitat, van de la mà d'una conciliació total entre la vida personal i laboral. Per això, el nostre personal té total llibertat a l'hora de definir els seus horaris laborals. A Senior Tech es treballa per objectius amb els seus propis “deadlines”, per la qual cosa un treball realitzat a temps és molt més valuós que les hores dedicades a això.

El nostre equip té flexibilitat horària, o fins i tot l'opció de teletreball segons les conveniències de cadascun. Són lliures de decidir quan assistir a l'oficina i en què horari fer-ho sempre que segueixin el mateix camí que la resta de l'empresa per assolir aconseguir els objectius comuns. D'aquesta manera, si es donés el cas de tenir qualsevol esdeveniment familiar o qualsevol tasca relacionada amb la seva vida personal, sense haver de donar explicacions de res, poden realitzar-la amb total tranquil·litat.

Les oficines estan perfectament equipades. Comptem amb una cuina completament equipada perquè les persones treballadores puguin menjar en qualsevol moment o fins i tot fer descansos i prendre's un descans. Senior Tech ofereix begudes refrescants i cafè/te al personal durant les jornades laborals. Els espais són amplis i hi han terrasses que permeten buidar-se i sentir-se en un lloc còmode i relaxat.

Fomentem el team building organitzant menjades d'equip o afterworks que ens permeten crear una relació més que simplement laboral.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

A Senior Tech no deixem de tenir en compte l'opinió dels nostres clients i empreses col·laboradores. Per a això hem desenvolupat eines específiques que recullen el feedback cap al nostre treball. Amb aquesta informació apliquem metodologies 360 que ens permeten implementar de manera eficaç aquelles millores identificades. Exemples d'això són la base de dades que recopila totes les entrades d'informació provinents de la pàgina web de Senior Tech així com les eines específiques de seguiment de crides que utilitzen les empreses de call center amb les quals col·laborem.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Ens importen el nostre personal treballador i per això promovem la salut laboral. El benestar de les persones dins de l'oficina impulsa la productivitat individual i col·lectiva. El nostre equip humà dedica molt esforç, energia i temps a aconseguir els objectius i marcar-se nous reptes constantment, per això sabem que els devem seguretat, tranquil·litat, reconeixement i respecte.

En primer lloc, comptem amb unes instal·lacions modernes, de qualitat, amb finestrals que permeten l'entrada de llum natural durant tota la jornada laboral. La llum natural atorga calidesa i influeix en la percepció de l'espai, el converteix en un lloc còmode i motivador.

En segon lloc, hem elaborat un protocol d'emergència. Aquest protocol està compost per unes normes d'evacuació en cas d'incendi, inundacions, terratrèmols o altres. Addicionalment, realitzem un simulacre semestral perquè les persones treballadores sàpiguen actuar amb la major rapidesa i eficàcia possible.

Finalment, disposem d'un “Kit Covid Free” compost per un termòmetre, gel hidroalcohòlic, màscares i guants. Quan entra algú per la porta de l'oficina, li prenem la temperatura per a assegurar-nos que no superi els 37 °C, li oferim gel en el cas que no tingui el seu propi, i oferim màscara i guants. Les distàncies entre les persones treballadores respecten el 1,5 m per a evitar contagis en l'àmbit laboral. Les reunions es realitzen telemàticament sempre que el nombre d'assistents sigui superior a la capacitat de la nostra sala de reunions complint amb les recomanacions de seguretat.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Des de Senior Tech busquem millorar el col·lectiu de la Tercera Edat. Volem que prolonguin la seva vida amb qualitat. Aquesta qualitat la poden obtenir a partir de productes de monetització de patrimoni que els ajudin a complementar la seva pensió i viure amb major tranquil·litat i seguretat. El 80% de la societat espanyola té els seus estalvis concentrats en l'habitatge i menys del 15% són conscients d'això. Aquests estalvis són monetitzables sempre que s'utilitzi l'opció que més s'adapti a les necessitats del client. Aquest mercat s'ha vist maltractat durant els passats anys, i per això neix Senior Tech, per a transparentar aquests productes i assessorar les persones de la tercera edat i/o els seus familiars que estiguin a càrrec d'ells.

Col·laborem amb Fundación Edad y Vida, l'Institut concentrat en la millora, promoció i innovació de la qualitat de vida de les Persona Majors. La nostra col·laboració amb ells se centra en oferir-los el nostre coneixement, tecnologia i assessorament a canvi dels seus més de 3.000 interessats en la temàtica de pensions, estalvi i fiscalitat. És un contracte que compta amb nombroses iniciatives socials com les conferències gratuïtes oferint informació sobre els mètodes de liquació desconeguts per la majoria de la població o l'assessorament totalment gratuït al client perquè ens interessem pel seu benestar i per fer un treball net i transparent.

Estem en cerques actives de més fundacions o labors socials. Volem donar-nos a conèixer com una empresa especialitzada en la tranquil·litat dels majors, a fer-los gaudir dels seus millors anys.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

L'activitat de Senior Tech té escàs impacte medi ambiental a causa de la seva pròpia naturalesa. En qualsevol cas, la sostenibilitat ha estat un pilar fonamental per exemple en el disseny de les nostres oficines on grans finestrals proporcionen bona il·luminació natural reduint el consum elèctric. D'altra banda, per als nostres desplaçaments per les grans ciutats tenim com a norma utilitzar el transport públic o vehicles zero emissions. Un bon exemple d'això és la utilització del carsharing i motosharing elèctrics a la ciutat de Madrid.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

De nou en aquest cas el nostre model de negoci genera una quantitat molt petita de residus que es podrien categoritzar en dos grups principalment:

  • Paper, l'ús del qual intentem minimitzar per a ús exclusiu de contractes que requereixin de signatura davant notari.
  • Restes orgàniques a la cuina de les nostres oficines on tenim instal·lat un sistema de separació de residus i s'han eliminat plats o coberts d'un sol ús sent substituïts per la nostra pròpia coberteria.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Davant un mercat de liquació altament ineficient i asimètric per a les persones majors, Senior Tech és la plataforma disruptiva dissenyada per a crear un mercat eficient a nivell nacional. Busquem cobrir totes les necessitats del col·lectiu de la tercera edat, des de la monetització del seu habitatge fins a assistència en la llar i altres serveis per a millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.

Amb Jubilatucasa.com consolidem totes les ofertes del mercat de manera imparcial, i les dades obtingudes faciliten la prescripció d'altres productes adequats per a les persones majors a través de la nostra xarxa comercial.