HappyAgua by Pollet Water Group responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2021-020547

HappyAgua és la gestió eficient i sostenible de l'aigua destinades a diferents sectors i aplicacions. Neix com a marca per a oferir una solució eficient per a cada ús de l'aigua: beure, cuinar, netejar i protegir generant un triple impacte: econòmic, mediambiental i social. Oferim un servei 360ª, des de la concepció i la fabricació d'equips, fins a la construcció, posada en marxa, instal·lació i SAT. La nostra missió és transformar la cultura i els hàbits de consum d'aigua per a una societat més saludable i feliç a través de les HappySoluciones: Beure (HappySabor, HappyCafè, HappyHielo), Cuinar (HappyObrador i HappyGastro), Netejar (HappyClean i HappyCristal) i Protegir (HappyProtección).

 

Adreça Avda. del Vallès, 728 Pol. Ind. Can Petit 08227 Terrassa
Any de constitució 1994
Número de treballador@s 30
Persona de Contacte Cristina Canalías
Càrrec a la empresa Marketing Manager
Telèfon de contacte 937 83 33 92
Pàgina web www.happyagua.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Desenvolupem la nostra activitat sota els principis de democràcia i transparència, i seguint els criteris professionals i ètics.

Tenim un sistema de governança ètic i transparent concorde als preceptes legals i tècnics dels models associatius d'excel·lència, que contempla els deguts criteris professionals i valors ètics. Fomentem les bones pràctiques i polítiques de Responsabilitat Social Corporativa. A més, contribuïm a la millora de la disponibilitat i la qualitat de les aigües, els recursos naturals, el medi ambient i la salut pública de les persones.

Des de HappyAgua fomentem un consum responsable i sostenible promovent els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i realitzem inversions socialment responsables amb diferents accions que fomenten la consciència i la divulgació de la cultura de l'aigua.

Aportem solucions per a mitigar el canvi climàtic utilitzant models d'economia circular, creant un nou model de gestió rendible,  aconseguint reduir la petjada hídrica i de carboni de la nostra empresa i dels nostres clients, eliminem envasos d'un sol ús, per la qual cosa evitem una gran quantitat de residus.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Els proveïdors interns i externs són una de les peces fonamentals, per la qual cosa els triem segons risc associat, codi de conducta i bones pràctiques empresarials, si pot ser amb valors socials i sostenibles.

Un exemple és el servei d'àpats local que prioritza ingredients de primera qualitat km0 i d'agricultura ecològica més sostenibles, un altre seria les ampolles de vidre i acer inoxidable que comercialitzem que són reciclables i reutilitzables, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte mediambiental i de col·laborar amb projectes solidaris. Realitzem un tracte just i ètic amb empreses proveïdores i distribuïdores fomentant la varietat d'aquestes. La producció es realitza d’acord amb criteris de proximitat i amb valors socials. Apostem per generar una economia blava, local i circular.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Tenim un CRM propi que ens permet gestionar els clients. Segons la segmentació en la classificació definim una proposta de valor única.

La personalització, adaptabilitat i flexibilitat, el temps de cicle de comanda i lliurament; la fiabilitat de l'inventari i servei post-venda, la garantia d'un servei ininterromput i una ràpida resolució d'incidències, ens permet el desenvolupament i manteniment de la fidelitat i satisfacció del client.

Actualment hi ha un mesurament indirecte i indirecta offline i estem treballant per a digitalitzar-la. Analitzem els comentaris i missatges de les RRSS (Facebook, Instagram, LinkedIn), ressenyes en Google+ i Amazon, a més de les trucades telefòniques i correus electrònics.

Aquest 2021 potenciarem el mesurament directe com són les enquestes de satisfacció Survey Monkey per a diferents suports com els iPads dels tècnics.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Som una organització que realitza una gestió econòmicament transparent, justa, equilibrada i no fraudulenta.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Zero discriminació i es fomenta la igualtat d'oportunitats i la diversitat. En els processos de selecció de personal, es té en compte les capacitats de les persones sense discriminar per raons de raça o gènere. L'empresa afavoreix la promoció professional de tots i totes.

Entre aquestes mesures, destaquen les d'afavorir la corresponsabilitat i conciliació de les persones que treballen en la companyia i les seves famílies, perseguir la igualtat de retribució per igual treball per a homes i dones, o l'ús d'un llenguatge més inclusiu, no discriminatori i no sexista, entre altres.

Així mateix, disposem d'un protocol per a situacions d'assetjament sexual laboral.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

L'horari de l'empresa és partit de dilluns a dijous 8h a 14h i de 15h a 17:30h, disposem d’una hora per al dinar, que es pot realitzar en el menjador de l'empresa, i el divendres jornada intensiva de 8 a 14h. L'organització té un sistema de fitxatge d'entrada i sortida que permet una major flexibilitat segons el cas i previ acord amb la direcció. A més facilita el treball en remot a aquelles persones que puguin realitzar la seva labor des de casa facilitant les eines i plataformes necessàries.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

El model de gestió de diàleg es realitza a través de la xarxa comercial, el servei tècnic, la web i les jornades específiques. El mitjà que més s'utilitza actualment és el correu electrònic i el telèfon.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Seguim un pla de riscos laborals i anualment es realitza una revisió mèdica.

Arran de la pandèmia s'ha desenvolupat un pla de contingència intern i extern de la COVID 19. Entre les mesures realitzades es troben:

 • EPIs necessaris per a garantir la seguretat de les persones treballadors.
 • A l'entrada de l'edifici s'ha instal·lat un sistema de control de temperatura i un dispensador automàtic de gel hidroalcohòlic per a tota persona que accedeixi a l'edifici.
 • A l'oficina, les taules s'han separat amb mampares de metacrilat i cada persona treballadora disposa d'un pot de gel hidroalcohòlic individual per a generar un entorn de treball segur.
 • Al menjador es realitzen torns per a menjar i s'han separat les taules.
9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Mitjançant la selecció d’empreses proveïdores prèviament seleccionades segons els criteris de sostenibilitat explicats en la pregunta 2.

Es realitza una selecció de personal preferentment de l'entorn geogràfic pròxim del Valls Occidental.

Així mateix, col·laborem activament amb diferents empreses proveïdores i entitats amb iniciatives socials com per exemple: Icària Gràfiques o Fundació Maresme Discapacitats.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Col·laborem amb diferents entitats de manera periòdica o puntual a fi de transformar els hàbits de consum per a passar d'una economia lineal a una circular.

L'empresa està sensibilitzada amb la conservació del medi ambient i per tant convida a la plantilla a participar en els següents aspectes:

 • Deixar el paper utilitzat per una sola cara a la cubeta indicada per a la seva reutilització.
 • Separar els residus i dipositar-los a les galledes de reciclatge.
 • Reutilitzar aquells materials i envasos que sigui possible aprofitar.
 • Evitar imprimir en la mesura que sigui possible i fomentar els mitjans digitals.
 • Apagar les llums que no siguin necessàries. En la mesura que sigui possible, utilitzem la llum natural.
 • Mantenir finestres i portes tancades quan la climatització està en marxa.
 • Fer un ús racional de la climatització. El disseny de les finestres de l'oficina permet conservar la temperatura de manera constant, per la qual cosa l'ús d'aparells d'aire condicionat calefactor es redueix.
 • Per a la gestió de l'aigua, es disposa d'airejadors a les aixetes i cisternes de doble càrrega. A més, el personal gaudeix d'aigua d'alta qualitat, segura i microfiltrada i disposen d'una ampolla d'acer inoxidable de 500 ml personalitzada amb el seu nom. Evitar l’usar i llençar i fomentar el “reuse” i “refill”.
 • A les sales de juntes s'ofereix aigua en ampolles de vidre i gots compostables.
 • Avisar si es detecten fugides, degotejos o alguna altra anomalia.
 • Els equips informàtics que no estan sent utilitzats hauran de romandre apagats o en mode d'estalvi d'energia.

Actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic:

 • Aliances amb entitats que impulsen la lluita contra el canvi climàtic de manera activa.
 • Eliminació d'ampolles de plàstic d'un sol ús a les nostres instal·lacions i a les dels nostres clients mitjançant sistemes d'adequació de l'aigua acompanyats d'ampolles reutilitzables.
 • Reducció de més del 80% en productes químics per a neteja a les nostres instal·lacions i a les dels nostres clients.
 • Disseny de sistemes de recirculació de l'aigua.
 • Elecció de materials reciclats i/o biodegradables.
 • Reducció de CO₂ mitjançant vehicles més ecològics.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Per a reduir l'impacte en el medi ambient, tenim espais destinats a eliminar el paper i cartó en el nostre magatzem i en l'oficina.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.
 • Separació de residus a l'oficina
 • Welcome Pack
 • Elaboració d'un pla de responsabilitat social corporativa
 • Confecció d'un document protocol per a dones embarassades
 • Realització de cartelleria per a promocionar i comunicar a les persones treballadores pràctiques saludables
 • Passar de bombetes convencionals a LED