TBS responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2020-110515

Serveis informàtics. Software de gestió documental per l’automatització dels processos de negoci de les empreses.

 

Adreça Carrer Marie Curie 8-14
Any de constitució 2010
Número de treballador@s 15
Persona de Contacte Iolanda Milán
Càrrec a la empresa Responsable Administració
Telèfon de contacte 931801987
Pàgina web http://www.tbsonline.es

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

A TBS ens considerem una empresa que treballa la seva Responsabilitat Social i que vol continuar avançant en la seva gestió, tal i com mostra la nostra recent participació a la 6a edició del Programa Empreses Responsables de Barcelona que impulsa Barcelona Activa i gestiona Ingeniería Social, i que ens ha permès elaborar una Diagnosi RSC i un Pla d’Acció d’RSC.

Pel que fa a la gestió de la dimensió del Bon Govern, fomentem la transparència i la comunicació, tant en l’àmbit intern com l’extern. A més, realitzem reunions trimestrals amb els socis de l’empresa, alguns dels quals són treballadors de TBS, i els hi aportem la informació que contempla la legislació vigent en aquest àmbit.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

El nostre producte és un software de gestió documental i no necessitem una gran cadena de proveïdors per a produir-lo. En aquest sentit, considerem que la gestió de proveïdors no és un tema material per a nosaltres.

Tot i això, el producte el produïm de manera local a les nostres oficines de Barcelona, col·laborant amb partners locals i europeus.

 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Som una empresa que treballem per oferir un producte i un servei de qualitat, treballant de manera propera amb els nostres clients i assegurant una gestió eficient i diligent dels possibles inconvenients que puguin sorgir durant la implantació de la nostra solució tecnològica en els seus sistemes documentals.

Actualment no disposem d’un sistema d’avaluació de la satisfacció dels clients com a tal, però estem treballant per avançar en aquest punt. Del que si que disposem, són dels canals necessaris per gestionar queixes o reclamacions dels clients, que es poden dirigir directament a la persona tècnica que portava a terme el seu projecte o al seu superior, i a les quals responem de la millor manera possible, sempre vetllant per oferir la solució més eficient i eficaç.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Seguint la nostra orientació per fomentar la transparència, realitzem una gestió econòmica transparent i no fraudulenta, complint estrictament amb el que estableix la normativa vigent en aquest àmbit.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A TBS desenvolupem la nostra activitat en un sector força masculinitzat, no obstant això, el procés de selecció i contractació intentem que sigui el més igualitari possible.

Internament ens gestionem procurant ser equitatius i evitant qualsevol tipus de discriminació. Actualment estem avançant en aquest aspecte, havent realitzat l’Equitest, una eina desenvolupada per Barcelona Activa que té per objectiu realitzar un primer diagnòstic de la situació actual a l’empresa respecte la igualtat de gènere, i amb el seu resultat volem implementar diferents accions per progressar en aquest àmbit dintre de les nostres possibilitats.

 

 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La conciliació de la vida laboral, personal i familiar és una de les nostres principals apostes. Som conscients de la importància d’aquest tema per a les persones treballadores, i la gran influència que té en el seu benestar.

Des del 2015 formem part de la Xarxa Nust, i en aquest marc, al 2016 vam decidir reestructurar l’horari de l’empresa, per tal de fomentar la conciliació, i millorar el salari emocional que oferíem a les persones treballadores. Aleshores, vam passar d’un horari partit a un horari compactat, i actualment, l’horari és manté de 8:00 a 15:30 amb mitja hora per dinar, i una tarda fins a les 18:00.

De totes maneres, es dóna plena flexibilitat a les persones treballadores, amb una disponibilitat completa de 9:30 a 14:00. A més, oferim lliure elecció de les vacances durant tot l’any, el dia del seu aniversari la persona treballadora treballa només fins a les 14:00 i incentivem el teletreball.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

A TBS li donem molta importància a la comunicació i la participació dels nostres grups d’interès, principalment a la nostra plantilla i als nostres clients.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

El sector on desenvolupem la nostra activitat és un sector que es considera que té un entorn poc perillós, més enllà dels típics riscos laborals que es poden trobar a les oficines. Malgrat això, a TBS complim de manera estricta la normativa vigent en aquest àmbit.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Pel que fa a la col·laboració amb iniciatives socials i amb el territori, actualment col·laborem amb Fundació Esplai i Fundació Joia durant els processos de selecció de personal, per tal de buscar persones candidates que formin part de col·lectius en risc d’exclusió social.

A més, en el marc del nostre Pla d’acció d’RSC, tenim previst avançar en la col·laboració amb el territori fomentant accions de voluntariat corporatiu.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Les nostres oficines es troben al Parc Tecnològic de Barcelona Activa, per lo que ens regim amb les estratègies que impulsa el propi parc.

Per tal que aquestes es coneguin entre la nostra plantilla, volem realitzar un document on es trobin recollides, fomentant així la consciència ambiental entre l’equip.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

La nostra activitat genera una quantitat mínima de residus. El nostre principal residu és el paper, però actualment treballem amb una política de paper 0 i el poc paper que utilitzem n’assegurem el seu correcte reciclatge.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.
  • Elaborar el Codi Ètic.
  • Activar la publicació de contingut al Blog Corporatiu.
  • Organitzar accions de voluntariat corporatiu o acció social.
  • Calcular la petjada de carboni de l’empresa.