Base Technology & Information Services SL. responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2019-100348

Basetis és un equip de persones amb una marcada voluntat de transformació social que realitzem serveis en el camp de les tecnologies de la informació i de la consultoria.

 

Adreça La Pedrera Casa Milà - Passeig de Gràcia 92, 1r 2a, 08008 Barcelona
Any de constitució 2009
Número de treballador@s 244
Persona de Contacte Maria Castells Olivella
Càrrec a la empresa Responsable RSC, Administració i Gestió de Persones
Telèfon de contacte 930 16 03 20
Pàgina web www.basetis.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Aspectes com una organització estructurada, documentada i que implica a totes les persones de l’empresa, així com un clima laboral excel·lent ens han permès certificar el nostre sistema de gestió d’acord els estàndards de qualitat que dicta la norma ISO 9001:2015.

Des de fa uns anys vam decidir basar el nostre model organitzatiu en el paradigma TEAL, el qual manté un vincle en principis d’ODS com el 8, el 10 i el 16. El terme Teal (que és un color) es fa famós en el llibre "Reinventant les Organitzacions", escrit per Frederic Laloux. Ell entén les organitzacions empresarials com un organisme viu en contínua evolució i desenvolupament, una força independent amb el seu propi propòsit i metes objectives que no venen imposades des de direcció, amb el que tots els membres, la seva energia i potencial creatiu determinaran el futur de l'ecosistema.

Es defineix una escala de colors per identificar a diferents tipus d'organitzacions, on el Teal destaca per una estructura descentralitzada consistent en petits equips que prenen la responsabilitat del seu propi govern i de com interactuen amb altres parts de l'organització. Les accions són preses, no per la cadena jeràrquica, sinó escoltant al propòsit de l'organització. Aquest tipus d'estructures es caracteritzen per la ràpida adaptació al canvi i els ajustos són continus.

A Basetis ens organitzem per àrees en les quals les persones s'impliquen de manera voluntària segons allò que els mou, les seves habilitats, les seves ganes de col·laborar...

Les àrees les tenim desglossades en tres àmbits: People, Operation i Corporate. Dins de Corporate disposem de l’àrea Social, on els companys i companyes que hi participen s’encarreguen de vetllar pel desenvolupament ètic i sostenible de les activitats realitzades a l’empresa. Algunes de les accions que fem són les següents:

1. Gestionar els diferents procediments implementats en l’empresa per tal de promoure la implicació social entre l’equip. En aquesta línia, tenim una política de donatius i patrocinis on qualsevol persona de l’empresa pot proposar una causa on s’hi poden sumar altres persones de Basetis. A aquesta iniciativa, també s’hi suma l’empresa, la qual aplica un factor amb què es multiplica fins a 5 vegades el que les persones han donat a títol individual. Aquest 2019 ja portem recaptats quasi 8.500€. Podreu veure les accions en aquest link: https://www.basetis.com/ca/compromis-social/

2. Col·laborar amb entitats del tercer sector (com el CCAR, ACAPPS, Factoria F5 i Fundació Formació i Treball) per incorporar al nostre equip a persones refugiades, en risc d’exclusió social i/o laboral.

3. Som empresa signant del Compromís Ciutadà per al Desenvolupament Sostenible de Barcelona.

4. Cercar proveïdors amb objectius afins a la nostra cultura, sota criteris responsables, de sostenibilitat i proximitat.

5. Desenvolupem projectes tecnològics de manera gratuïta o cofinançada per a entitats del tercer sector. En aquest link trobareu alguns exemples de les feines que fem: https://www.basetis.com/ca/experiencies/

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Estem treballant en un panell de control on es troben registrats tots els proveïdors amb què treballem, on s’assignen a cadascú indicadors del seu nivell de sostenibilitat, proximitat, confiança, igualtat i compromís social, entre d’altres.

Les puntuacions de cada proveïdor ens permet tenir una imatge de quins proveïdors compleixen els mínims que cerquem, i així poder estudiar si hem de buscar nous proveïdors més afins. Aquest sistema ha estat desenvolupat al llarg d’aquest any i el següent pas serà fer difusió interna d’aquest panell a les persones i equips que treballen amb els proveïdors. Això inclou fer una campanya de sensibilització per a sempre buscar els proveïdors més responsables.

El nostre servei no té fronteres, desenvolupem projectes on ens precisin. On tenim en compte la proximitat és en la selecció dels projectes probono o altres accions socials. En proximitat no només volem dir proximitat geogràfica, sinó també allò que les persones del nostre equip s’entén com proper, al tenir persones de moltes nacionalitats i procedències.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Basem la relació amb els nostres clients i la realització de serveis en tres principis:
Proximitat, Comunicació i Qualitat.
A més a més, adaptem els nostres serveis a les necessitats de cada client i treballem de manera flexible per adaptar-nos als seus requeriments.

Basetis ens caracteritzem pel treball amb metodologies àgils. Procurem fer ús d’Scrum o Lean Kanban en la majoria dels nostres projectes i així proporcionar un marc de treball efectiu amb qualitat, juntament amb una dinàmica de col·laboració fluida entre totes les persones implicades en un projecte: equip de desenvolupament, equip funcional, disseny i experiència d’usuari, màrqueting, etc.

El 2018 Basetis obté el certificat ISO 9001:2015, que garanteix disposar d'un Sistema de Gestió de Qualitat. Aquest sistema de gestió de qualitat està integrat dintre de les 17 àrees que componen Basetis, on cadascuna té definits uns processos on es defineixen les activitats amb l'objectiu d'oferir sempre una bona qualitat de servei. Aquest sistema de gestió està dirigit per un equip intern de persones dedicat, on vetllen pel compliment de l’ISO, i és des d'on es realitzen l'enviament de les enquestes de satisfacció a les empreses clients un cop s'acaba el projecte o si es creu que pel temps que es porta desenvolupant el projecte serà important tenir l'opinió del client. Aquestes enquestes es revisen periòdicament per l'equip, on s'extreuen punts de millora que s’aplicaran dintre del procés de millora contínua.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Ens basem en els principis d’autogestió, complitut de les persones i propòsit evolutiu per acostar-nos a un model d’organització teal. Per aconseguir-ho treballem amb transparència i posem tota la informació a l’abast de les persones que formen Basetis. En aquest sentit, s’informa mensualment a totes les persones de Basetis de l’estat econòmic, estratègic i de gestió de l’empresa. Els resultats de l’empresa així com els sous de tothom estan a l’abast de totes les persones de Basetis. Treballem amb un panell d’indicadors on tothom té accés, ja sigui de projectes guanyats, de la despesa i facturació, de la retribució salarial, entre moltes altres coses.

Dins la nostra política salarial, per exemple, comptem amb un sistema obert de revisions periòdiques per tal de prendre les decisions el més objectivament possible, els resultats de les quals són visibles per tothom de l’empresa.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

1. Comptem amb una comissió d’Igualtat encarregada de desplegar les accions del Pla d’Igualtat. El Pla d’Igualtat es va desenvolupar a principis d’any amb la consultoria d’una empresa externa, amb qui hem redactat totes les accions a fer en els pròxims 3 anys. A través d’aquest instrument, els companys i companyes que hi participen s’encarreguen de vetllar per un desenvolupament sa i segur de les activitats realitzades a l’empresa, on totes les persones tan internes com amb què ens relacionem (proveïdors i clients principalment) puguin sentir-se en igualtat de condicions i protegides de qualsevol classe de discriminació independentment del seu sexe, origen, condició, aspecte, background cultural, etc.

2. A més, a través del Pla d’Igualtat s’estan creant iniciatives principalment de formació i sensibilització que considerem molt important per algun dia no haver de necessitar plans d’accions.

3. Disposem de documentació on es defineixen procediments de control i actuació davant d’un potencial cas de discriminació (principalment el Protocol d’Assetjament), a més d’accions per tal d’impulsar el lideratge de dones en els projectes i en el sector TIC en general.

4. Estem actualitzant el nostre codi ètic, elaborant un codi de conducta i desenvolupant una cultura del Corporate Compliance per garantir que els drets de les persones i la legalitat de l’empresa es compleixen correctament.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

1. Existeix horari flexible en l’hora d’entrada i de sortida de la feina, sempre que sigui possible.

2. Oferim la possibilitat de reducció de jornada, permisos no retribuïts o excedències per temes d’estudis, paternitat o maternitat, projectes personals, etc.

3. Si els projectes ho permeten, oferim la possibilitat de treballar en remot.

4. Es facilita el treball a distància combinat amb el treball presencial. Tenim alguns casos que treballen des de València, Castelló o Madrid, i tota la relació es fa telemàtica.

5. Actualment estem realitzant el Taller de Barcelona Activa per a la Formació i Acompanyament a empreses en la Humanització dels horaris i Gestió del temps. Així podrem tenir noves idees que facilitin i millorin la vida de tot l’equip.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

La nostra cultura gira al voltant de les persones i el principal valor d’acord amb el que establim les nostres relacions, tant dins l’equip com amb els clients, els proveïdors i les entitats socials amb què col·laborem, és la confiança. Partint d'aquesta base, la comunicació fluïda i transparent, l’escolta activa i la participació són aspectes implícits de la nostra manera de fer.

Aspirem a un model organitzatiu en el paradigma teal, el qual es basa en els principis d’autogestió, complitud de les persones i el propòsit evolutiu. En aquest marc, la nostra gestió es realitza a través d’àrees transversals on qualsevol persona de Basetis s’hi pot apuntar i col·laborar de manera voluntària. Aquestes àrees cobreixen totes les tasques d’estructura necessàries per al funcionament de l’empresa, des de la cerca de persones, el sistema de retribucions, l’estratègia comercial, la realització de serveis, la comunicació, les previsions d’ingressos i despeses, l’organització d’esdeveniments, la responsabilitat social, el govern de Basetis...

A través d’aquestes àrees exercim la nostra transparència i prenem el pols de l’empresa i de les persones que hi treballen de manera constant.

Per posar alguns exemples:

  • L’àrea d’Engagement, que vetlla pel benestar i motivació de qui treballa amb nosaltres, elabora un cop l’any una àmplia enquesta de satisfacció adreçada a totes les persones del nostre equip per detectar aspectes de millora i refermar aquells punts forts. A més dos cops l’any és qui s’encarrega de realitzar les revisions professionals.
  • L’àrea de Knowledge cada x temps fa enquestes per saber aquelles formacions que més podrien interessar a l’equip.
  • L’àrea d’Events realitza enquestes de satisfacció un cop hem viscut la festa de Nadal, la d’estiu o l’aniversari, entre d’altres.
  • L’àrea de Reward, després de les revisions salarials (es fan dos cops a l’any depenent del salari, sinó 1 cop l’any) realitza una enquesta per valorar conjuntament com ha anat i millorar el procés cada any.
  • L’àrea de Welcome realitza dues enquestes a les noves incorporacions, una al cap de dues setmanes i una altra a cap de dos mesos, per conèixer així quines necessitats té cada persona i poder fer-lo sentir més integrat/da a l’empresa.

Aquest caràcter dialogant i participatiu també el mantenim amb les nostres relacions amb clients i la societat a través d'altres àrees com Services, Social o Environment.

Per altra banda, a Basetis comptem amb un Sistema de Gestió de Qualitat (QMS) basat en la millora contínua, la prevenció de riscos i els processos documentats que implica a bona part de la nostra plantilla i que ens ha valgut la certificació ISO 9001.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

1. Realitzem formacions sobre riscos laborals, revisions mèdiques periòdiques, apliquem polítiques d’igualtat i, esporàdicament, alguna formació de primers auxilis.

2. Diverses àrees tenen formes de saber la situació de les persones. En ell punt anterior hem citat mecanismes d’exemple.

3. El nostre QMS es basa en la prevenció de riscos mitjançant AMFE (Anàlisi Modal de Falles i Defectes). Per mantenir la certificació ISO 9001 que certifica el nostre QMS, Basetis se sotmet a auditories periòdiques.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Com hem detallat anteriorment, l’empresa multiplica les donacions que les persones de Basetis realitzen a títol individual en funció d’una sèrie de paràmetres definits per tal d’estimar l’impacte que suposa la donació per l’entitat en funció de les seves dimensions, proximitat, etc. També col·laborem activament amb entitats socials prestant serveis probono i establint convenis amb algunes d’elles. Altres accions que fem és la cerca de proveïdors locals, afins a la nostra cultura i que es preocupin també pel teixit social local, ja sigui en el proveïdor del cafè (Cafès Novell), en el material promocional (Gràfiques Icària) o en la recollida selectiva de residus (Trinijove).

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

En el llarg d’aquests anys hem anat pas a pas per cada cop ser més sostenibles. Accions com per exemple: realitzar la separació dels residus, campanyes de sensibilització interna, utilitza càpsules de cafè biodegradables, l’ús de paper reciclat, la realització de material promocional reciclat, hem desenvolupat un sistema d’apagat automàtic de llums a l’oficina de La Pedrera (fet a través d’una Experiences interna), prioritzem l’ús de documentació digital a la impresa, i regalem tasses de ceràmica, boc’n’rolls i ampolles de vidre a les persones nouvingudes a Basetis per tal de reduir l’ús d’estris d’un sol ús.

A més aquest any ha sorgit un grup que anomenem Recicletis, un grup creat per la gent de Basetis, per promoure el bon ús de les energies, conscienciar a l’equip dels perills del canvi climàtic i tot allò que et pot fer aportar el nostre granet. En aquest sentit aquest equip vetlla pel bon reciclatge i promou formacions internes així com participació en xerrades i taules externes.

Com hem explicat més amunt, hem recollit informació sobre el caràcter social i sostenible dels proveïdors que treballen amb nosaltres per tal de promoure les opcions més responsables dins l’empresa.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Comptem amb la citada anteriorment comissió (Recicletis) encarregada de gestionar el reciclatge dels residus generats a les diferents oficines. A més, aquest equip també es preocupa de fomentar la informació i la conscienciació dels companys i companyes a través de senyalística a les oficines, xerrades i projecció de material audiovisual per tal d’impulsar hàbits i accions sostenibles en el dia a dia, tant a la feina com a casa.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Aquest 2019, Basetis ha decidit establir una sèrie de propòsits per encarar els pròxims anys. Entre els 9 propòsits que s’han establert hi ha el lema “Fer créixer i millorar la nostra responsabilitat social”. Amb això hem considerat que el nostre OBJECTIU PRINCIPAL de cara al futur és que la RSC no sigui un punt més per l’empresa i/o l’equip, sinó que formi part de l’ADN de l’empresa, comprometent-nos tots i totes en l’àmbit social, laboral, econòmic i ambiental.

Gràcies al Taller de Responsabilitat Social Corporativa impartit a Barcelona Activa vam establir tot un Pla d’Accions que estem portant a terme, i esperem acabar i poder activar noves accions de cara al 2020. Aleshores ens centrarem sobretot tenir un pla de Comunicació de RSC i la Cultura de Basetis, per fer una correcta difusió de com som a Basetis, tant a escala interna com externa (societat, clients, competència). Considerem que cada dia el nostre equip està més implicat i amb més coneixement de tot el que fem, però creiem que és important exposar això a l’exterior, per mostrar que és possible fer consultoria informàtica tenint com a base la RSC.