Hostesa responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2018-100303

Gestió de serveis d

 

Adreça c/ Córcega 612, entresuelo. Barcelona
Any de constitució 1987
Número de treballador@s 450
Persona de Contacte Amadeu Baldomà Llavines
Càrrec a la empresa Director
Telèfon de contacte 934551307
Pàgina web http://www.hostesa.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Hem incorporat com un pilar bàsic de la nostra activitat i gestió les polítiques que contribueixin a potenciar la igualtat, la convivència, el respecte, la sostenibilitat, l'alimentació saludable, la promoció interna, el contribuir amb el nostre entorn més proper ...

No es tracta d'aplicar normatives d'obligatori compliment, és que en totes les nostres decisions tractem de tenir en compte aquests criteris, més enllà de la seva obligatorietat.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

La nostra activitat es desenvolupa íntegrament 'in situ' (a casa del client) i tots els nostres menús s'elaboren diàriament i íntegrament a les cuines de cada un dels centres. Això ens permet, a més, treballar amb productors / proveïdors locals i donar feina a moltes persones arreu del territori de Catalunya.

Ajudem a potenciar l'economia més propera i reduir l'impacte ambiental pel transport dels aliments.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Per a nosaltres la Qualitat és, sens dubte, el grau de satisfacció dels nostres clients amb el nostre servei. Oferim solucions adaptades a les seves necessitats i per a això és necessari un seguiment constant i personalitzat, amb visites contínues i molta interlocució personal.

Com a afegit, tenim implantats sistemes de mesurament de la satisfacció mitjançant enquestes periòdiques, reunions presencials amb els usuaris del servei, etc.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Absolutament. Ser una empresa responsable implica ser-ho en tots i cadascun dels nostres àmbits de gestió. Ho som, no volem només aparentar-ho.

Disposem d'una política de transparència i honestedat a tots els nivells de l'organització.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

El nostre Pla d'Igualtat guia totes i cadascuna de les decisions que es prenen.

En tot cas i resumint:

- En cap cas es té en compte el gènere, origen, edat ... a l'hora de conformar els nostres equips.

- Fomentem i prioritzem la promoció interna, amb excel·lents resultats, i sempre basada en els mateixos paràmetres d'igualtat d'oportunitats.

- Respectem la conciliació personal / professionaL

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Tenint en compte que tots els nostres serveis es donen a casa del Client i en horaris molt concrets (menjadors escolars, escoles bressol, residències ...), això ens condiciona quan tractem d'adaptar horaris o jornades dels / de les empleats / des per motius de conciliació . Tot i aquesta limitació sempre es tracta de trobar una solució que permeti la prestació del servei i alhora l'adequació de la jornada de l'empleat a les seves necessitats de conciliació.

Al seu torn, hem reduït les reunions presencials. S'aposta cada vegada més per teleconferències, videoconferències, formacions on line, etc. Les reunions sempre tenen hora d'inici / fi i ordre del dia, per optimitzar temps i facilitar l'organització del temps dels nostres professionals. Estem invertint molt perquè els nostres equips puguin treballar de manera flexible i cada vegada més còmoda.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Absolutament. És una de les nostres senyes d'identitat

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Avaluacions de les condicions de treball i dels equips de protecció necessaris. Reducció dels pesos (pactat amb proveïdors) dels lots que rebem. Inversió econòmica a millorar les instal·lacions dels nostres clients on prestem el nostre servei.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Col·laboració amb Creu Roja Joventut (donacions a la campanya Cap nen sense joguina).

Donacions a Banc dels Aliments

Pràctiques laborals de persones amb discapacitat amb la Fundació Sant Tomàs

Compra / adquisició de productes habituals en la nostra gestió a centres especials de treball (Bugaderia La Calandra, La Fageda, Apunts ...)

En general, tractem de col·laborar en entorns molt propers a cada un dels centres que gestionem, la qual cosa ens porta a realitzar potser accions no molt rellevants però repartides per gairebé tota la geografia catalana.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Els criteris de sostenibilitat no solament els anem aplicant a la nostra activitat, sinó que a més els incloem en el nostre projecte educatiu per a l'horari de menjador.

D'aquesta manera aconseguim anar optimitzant la nostra gestió mediambiental i alhora ajudar els més petits a créixer com a consumidors responsables i futurs adults responsables amb el seu entorn.

Per a això ens centrem en aquells aspectes de la nostra activitat que podem millorar i o treballem en les nostres activitats al menjador de manera transversal i lúdica:

- Exemples:

- la Setmana de l'aigua. Aprofitament i consum responsable de l'aigua. Tant en les ccinas com al menjador

- reducció de les sobres de menjar: gran inversió en sistemes que ajudin a l'optimització de les quantitats produïdes / servides per evitar sobres. Alhora es treballa al menjador perquè no hi hagi sobrants en els plats, ja que tot això va a les escombraries. Treballem amb i proyeto El Menjar no és llença.

Si aconseguim una eficient gestió dels nostres recursos estem afavorint el nostre entorn, creixem com a consumidors responsables i reduïm els nostres costos, el que ens permet també ser sostenibles en preus i per tot això augmentar la satisfacció dels nostres clients.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

És prioritari reduir l'ús de productes / envasos que generin residus poc sostenibles. Estem treballant en:

- la reducció del plàstic (envasos de iogurt, aigua embotellada, llet ...) treballant amb els nostres proveïdors en altres materials o formats que redueixin la quantitat de plàstic.

- Productes químics per a la neteja biodegradables

- Instal·lació de dosificadors per als líquids de neteja, de manera que s'utilitza exclusivament la dosi necessària per a una correcta neteja i desinfecció (ni més ni menys)

- Tota la cel·lulosa que utilitzem és amb etiqueta ecolabel (certificació UE)

En el nostre cas reciclar i reutilitzar és gairebé impossible per la normativa higienicosanitària. No obstant això, fomentem el reciclatge utilitzant part d'aquests envasos en activitats / tallers de l'horari de menjador (decoració del menjador, arbre de Nadal, jocs d'habilitat al pati ...)

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Per a nosaltres la RSC no és una campanya de màrqueting. És una manera de ser, pensar i actuar a tots els nivells de l'empresa. El projecte que més il·lusió ens fa i en què estem treballant molt és 'L'menjador de l'escola, com a casa'. Aquest projecte pretén reformular per complet el concepte de 'menjador escolar', donant més participació i grau de decisió als i infants, fomentant la seva implicació en les seves decisions i reduint el malbaratament de recursos, alhora que els acompanyem en el seu procés de creixement com a futurs adults consumidors responsables. Portem temps treballant i implantant aquest projecte que hauria de finalitzar en uns menjadors escolars sostenibles al 100% (tant en instal·lacions, com en gestió dels recursos, com en la manera de funcionar).