Corporació CLD responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-110288

CLD és una empresa dedicada a la gestió de serveis urbans que compta amb més de 85 anys d’experiència en el sector, fet que el converteix en un dels primers operadors mediambientals de Catalunya. Està formada per les societats Corp. CLD SUTR, SL (CLD SL) i Corp. CLD SUTR, UTE (CLD UTE), i pertany al Grup Sorigué.

 

Adreça Pablo Iglesias, 61-63. L’Hospitalet de Llobregat, 08908
Any de constitució 1930
Número de treballador@s 1050
Persona de Contacte Miriam Porres
Càrrec a la empresa Directora de RSC
Telèfon de contacte 934 450 215
Pàgina web www.corpcld.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Per la pròpia naturalesa del servei que prestem als ciutadans i ciutadanes i la immediata proximitat a les seves necessitats i espais de convivència, incorporem des dels nostres inicis una vocació de respecte a les persones i al medi ambient, aportant un valor afegit i un impacte positiu a la societat i a l’entorn.

De fet, la nostra aposta per la responsabilitat social és herència del cooperativisme dels orígens de la nostra organització, que són els pilars que conformen la filosofia i els valors de CLD influint en totes les nostres activitats, i en tots els grups d’interès amb els que ens relacionem.

Tanmateix, la incorporació de CLD al Grup Sorigué, ha enfortit encara més la gestió de la Responsabilitat Social Corporativa a la nostra organització, establint una estratègia clara, amb accions concretes i uns objectius que permeten a CLD treballar cap a la millora contínua.

Des del Grup Sorigué, durant els anys 2011-2015 es va portar a terme un exhaustiu procés de reflexió estratègica a partir del qual es va obtenir un anàlisi DAFO i un informe de priorització que ha permès avançar amb uns objectius clars; compta amb la implicació i el lideratge de l’Alta Direcció; l’any 2016 s’ha treballat en l’elaboració i aprovació d’una Política de Responsabilitat Social; s’ha elaborat un Codi Ètic; i s’ha elaborat el Pla Estratègic 2015-2017 amb objectius en responsabilitat social, entre d’altres.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

A CLD, la major part de la contractació de proveïdors que fem, és de caire local, potenciant així l’economia local.

El control de la cadena de proveïdors el fem a través de la fixació d’unes especificacions tècniques que han de complir, entre les que s’engloben criteris ambientals o altres característiques.
Per altra banda, a les nostres comandes hem incorporat una referència al codi de conducta per entitats proveïdores i col·laboradores que té elaborat el grup Sorigué.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Treballem per aconseguir una relació de confiança i de diàleg amb els nostres clients. Per això, la comunicació amb el client respecte al desenvolupament dels serveis contractats es realitza de manera directa, i habitualment diària, de manera que contínuament el client està informat del desenvolupament dels serveis. A més, una vegada a l’any es fa arribar un qüestionari als clientes per tal de conèixer les seves opinions i necessitats.

Comptem amb diversos procediments de gestió de queixes i suggeriments que s’adapten al sistema específic per cada client.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí. A CLD apostem per un creixement intel·ligent amb el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació: un creixement sostenible amb la promoció d’una economia que utilitzi eficaçment els recursos, que sigui més verda i més competitiva; i un creixement integrador que fomenti una economia amb un alt nivell de feina que incideixi en la cohesió econòmica, social i territorial.

Les nostres comptes són auditades per un tercer i, a més a més, per tal de crear informació de valor pels nostres grups d’interès i amb el nostre compromís de transparència, oferim a través de la nostra memòria de sostenibilitat, informació transparent sobre la nostra gestió econòmica.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A CLD treballem per garantir i afavorir la igualtat de tracte i oportunitats entre totes les persones que treballen a l’empresa, independentment del seu origen, raça, sexe o religió. Per això, estem treballant en la implicació de la plantilla, en el creixement professional de totes les persones treballadores i en la incorporació d’una manera més estructurada i estratègica de polítiques en matèria de responsabilitat social corporativa.

Per a nosaltres, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones no ha de contemplar únicament un bon entorn de treball en relació a la igualtat, sinó que no permetem cap conducta ni actitud sexista, ni en el llenguatge ni en les accions. Eradiquem així, qualsevol indici d’assetjament sexual i els comportaments sexistes. Arrel d’això, a CLD comptem amb un Pla d’Igualtat i amb un Protocol per a la prevenció i el tractament de l’assetjament sexual i moral.

Per altra banda, derivat del nostre compromís amb la inclusió de persones amb discapacitat, comptem amb la certificació BEQUAL: una fórmula d’avaluació que determina el nostre grau de compromís en matèria de Responsabilitat Empresarial i amb la Discapacitat en àrees essencials.

També, donem suport al col·lectius més joves, realitzant convenis en pràctiques amb les seves universitats.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Totes les persones treballadores del Grup CLD, independentment de la jornada laboral que realitzin, disposen de diversos beneficis de conciliació:

 • Permís fins a 35 dies anuals de permisos no retribuïts per a tendre possibles incidències amb fills menors de 6 anys (article 41 CC Medi Ambient)
 • Ajuda escola bressol: abonament anual.
 • Ajuda per fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial: abonament anual o mensual
 • Beques estudi: abonament anual.
 • Ajuda escolar: abonament anual/mensual.
 • Beques d’estudi: abonament anual.
 • Jornada intensiva compresa durant els mesos de Juliol i Agost i setmana de Nadal.
 • Vacances: 26 dies laborables, dels quals 15 s’han de gaudir durant els mesos d’estiu (jornada intensiva) i la resta a lliure elecció.
 • Horari laboral flexible d’entrada i sortida

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Sí. A CLD, l’any 2016 vam realitzar un anàlisi profund en la identificació i determinació de la rellevància dels diferents grups d’interès de l’organització. Arrel d’aquest, hem establert canals de comunicació i mecanismes de participació per detectar les seves necessitats i expectatives.

Per altra banda, hem començat a treballar en l’elaboració de la nostra memòria de responsabilitat social, una eina que ens permet avançar en la comunicació amb els nostres grups d’interès.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Garantir el màxim nivell de seguretat i de benestar de la nostra plantilla, és la nostra prioritat. Per això, la nostra política de riscos laborals segueix les directrius de la norma BSI OHSAS 18001:2007.

D’aquesta manera, per tal de mantenir unes condicions de treball òptimes, a CLD apliquem mesures que ens ajuden a detectar possibles riscos laborals presents en les instal·lacions i en les diverses activitats i, intervenir si escau, en eliminar-los o reduir-los a la mínima expressió.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

A CLD, com a empresa del Grup Sorigué, comptem amb la Fundació Sorigué: una fundació privada que va començar la seva activitat a l’any 1985 i que treballa per aportar valor a la societat a través de la cultura. Les seves línies d’actuació són:

 • L’atenció a persones amb discapacitat
 • Les beques d’estudis a fills/es de les persones treballadores i programes de talent
 • Divulgació de diferents modalitats d’expressió artística
 • Patrocini a entitats esportives.

Des de CLD, realitzem acords amb entitats del tercer sector, per tal d’aportar un major benefici a la societat com per exemple amb l’Associació Solidança, amb el Programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa i amb Engrunes, entre d’altres.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Tenim el compromís de respectar i millorar el medi ambient. Per això, una de les nostres característiques es l’adaptació que hem fet sempre a les noves necessitats comunitàries en serveis de neteja, recollida i tractament de residus utilitzant tecnologies netes i innovadores que respecten el medi ambient.

La nostra preocupació per l’entorn, es manifesta en diversos aspectes. Per exemple, en l’ús dels vehicles recol·lectors i de reg, propulsats amb gas natural que són fins a un 90% més ecològic que els motors dièsel menys contaminants; o la nostra nova seu que ha estat dissenyada i construïda seguint criteris de sostenibilitat que garanteix la captació de l’energia solar

Comptem amb un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Prevenció i Medi ambient que ens permet avançar en la millora contínua, identificar els aspectes ambientals, prevenir els impactes negatius i prendre mesures d’actuació per minimitzar els impactes de l’organització. D’aquesta manera, una vegada a l’any, com a mínim, realitzem per a cada centre i servei, una identificació i avaluació dels aspectes ambientals d’acord amb el procediment que tenim de Gestió ambiental.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Formem part del grup Sorigué, un grup amb una sòlida trajectòria en matèria de sostenibilitat. Una empresa conscient de la seva relació amb les persones i els territoris en els que actua i, per això, l’expressió “retorn a la societat” forma part de la nostra forma de ser i d’actuar.

A la nostra instal·lació de CLD UTE del Parc Central, es depura i es reutilitza l’aigua associada al rentat de vehicles.

Per altra banda, derivat del nostre Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Prevenció i Medi Ambient, dissenyem, desenvolupem i gestionem el nostre inventari de gasos d’efecte hivernacle, per tal de conèixer les emissions i remocions per a les nostres activitats i serveis.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

La visió del Grup és ser el grup empresarial de referència en les nostres àrees d’activitat, pel nostre compromís de crear un valor sostenible. Créixer fent créixer. El departament de RSC ha de jugar un paper de  catalitzador en la resta d’àrees de l’empresa per a aconseguir aquesta visió. Els principals objectius que té ara el departament de cara el futur són: aconseguir la certificació en SR10 per a CLD i mantenir la d’ACSA; Redactar la Memòria de Sostenibilitat de CLD perquè sigui auditada i verificada per tercers; definir les línies estratègiques de patrocini i mecenatge; implementar el sistema de Compliance; realitzar la formació en RSC per a tota la plantilla amb accés a ordinador; i per últim, realitzar accions que fomentin i potenciïn els valors de la companyia entre la nostra plantilla (orgull de passat, consciència de present i ambició de futur).