Vilalta corporació, S.A responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-110286

La transparència i el diàleg actiu i permanent amb els grups d'interès és una de les peces fonamentals de la Responsabilitat Social Corporativa a Vilalta. Per facilitar aquest diàleg existeixen diferents canals i vies de comunicació que asseguren l'adequat desplegament per la detecció de les necessitats i expectatives dels grups d'interès.

En aquesta línia, Vilalta està desenvolupat una eina de comunicació Corporativa, en format d’aplicació online on tots els treballadors podran accedir a comunicats i noticies. A més, s’ha incorporat una nova figura per a la gestió de la Direcció de RRHH que ha millorat la comunicació amb la plantilla.

A nivell extern, els canals de comunicació disponibles són la pàgina web, xarxes socials, el telèfon i el correu electrònic.

 

Adreça Quatre Carreteres, S/N Autovia del mediterrani A7, km1151 Vila-seca (Tarragona)
Any de constitució 1984
Número de treballador@s 65
Persona de Contacte Judith Queralt
Càrrec a la empresa Responsable Recursos Humans
Telèfon de contacte 977 390 068
Pàgina web www.vilaltacorp.com

 

A continuación detallamos nuestras actuaciones RSE:

Área Económica

 

 

 

 

Área Social

 

ID Castellano
287

 

 

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Vilalta Corporació vol ser una empresa líder en el territori, reconeguda per la seva integritat, per l’excel·lència en l’atenció al client i per la contribució al desenvolupament sostenible de la societat a nivell local i global. En aquest sentit, s’ha treballat en l’elaboració de documents estratègics i estructurals per a la potenciació de la Responsabilitat social corporativa, definint la Missió, Visió, valors de l’organització i la Política de Responsabilitat Social, així com establint un Codi ètic, pilar de referència i guia de comportament que orienta la relació de l’organització amb el conjunt d’agents amb els que interactuem i la societat en general.

Per a estructurar la gestió i l’impuls de la Responsabilitat Social Corporativa a VILALTA CORPORACIÓ hem definit un marc estratègic, en base a l’estratègia i activitat de la companyia i la relació amb els nostres grups d’interès.

Dintre del marc estratègic i en línia amb els tres documents mencionats, hem elaborat el Pla RSC que recull la perspectiva de Responsabilitat Social Corporativa de l’organització i el pla de mesures per impulsar i fomentar la gestió de l’RSC

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

L’organització aposta pel foment de la contractació de proveïdors locals de serveis i productes.

En el marc del compromís de l’entitat amb la gestió amb criteris de Responsabilitat Social, estem en el procés d’integrar aspectes socials i ambientals al procés de selecció i avaluació d’empreses proveïdores.

Estem elaborant un procediment específic de compres que contempla criteris econòmics, socials i ambientals per a la selecció i avaluació de les empreses proveïdores. Els resultats d’aquestes valoracions es tindran en consideració per a establir i mantenir la continuïtat de les col·laboracions amb les empreses proveïdores.

Per altra banda, hem portat a terme accions puntuals de col·laboració amb alguna empresa proveïdora per donar suport a accions socials per a la comunitat.

 

Área Medioambiental

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

El Pla Estratègic de l’entitat contempla entre els seus eixos fonamentals l’excel·lència en l’atenció al client.

En aquest marc, es tenen establerts sistemes de control de la qualitat del servei en relació a l’estat de manteniment de la pista, exterior i interior de la botiga, zona de rentat de vehicles, merchandising, estat del magatzem, atenció del personal, aspectes relacionats amb seguretat, etc. Així mateix, les empreses amb les que tenim acords d’explotació porten a terme avaluacions de qualitat de les estacions a través de la tècnica del mistery shopper.

Existeix un compromís pel foment de les accions de diàleg com a fórmula d’entesa davant de possibles queixes i reclamacions dels clients i s’ha fet una aposta per tecnologies com CRM, per millorar la gestió amb els clients i l’eficiència interna.

Dins el pla d’RSC i de millora continua de l’organització, estem desenvolupant la metodologia per a l’anàlisi periòdic de la satisfacció dels clients.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Entre els valors de l’entitat es troba aconseguir els nostres objectius empresarials portant a terme una gestió ètica i transparent.

La nostra facturació està al dia a través d’un gestor autoritzat amb els contes anuals presentats i una política de transparència total.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

El Conveni a través del qual ens regim, el Conveni col·lectiu estatal d’estacions de servei, regula les condicions de treball i també inclou mesures de conciliació relacionades amb la guarda legal de menors i familiars dependents.

A més, es fomenten tot un seguit d’accions que ajuden a la conciliació familiar: es fomenta la contractació estable, es facilita al personal el calendari anual i l’horari a principis d’any, es facilita el canvi de torns entre persones i es fomenta la proximitat del domicili al lloc de treball, contractació de personal de suport en l’època d’estiu, coincidint amb vacances i jornada intensiva.

Amb el compromís adquirit de millorar contínuament i fomentar la RSC a l’empresa, s’està treballant en el desenvolupament d’un pla d’incentius per objectius que s’apliqui sobretot al personal de les estacions de servei i en poder oferir beneficis socials a la nostra plantilla que vagin més enllà del conveni sectorial. Així, s’està treballant per oferir una targeta d’ empresa que doni dret al personal de Vilalta a descomptes tant als productes i serveis de l’empresa com amb d’altres partners associats.