despierta.org responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-070281

Localitzador de botigues, comerços, empreses i associacions que tenen per activitat econòmica principal la venda de productes o prestació de serveis directament relacionats amb l

 

Adreça Calle Agastia 21 4B – 28027 Madrid
Any de constitució 2017
Número de treballador@s 6
Persona de Contacte Álvaro Salamanca Alcázar
Càrrec a la empresa CEO
Telèfon de contacte 646076708
Pàgina web www.despierta.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Aplicació del triple balanç: econòmic, medi ambiental i social.

Activitat econòmica directament orientada als valors de l'ecologia, el comerç just, l'Economia del Bé Comú, Economia Circular, Economia Col·laborativa, Desenvolupament Social dels sectors més desfavorits.

Apadrinament de dos arbres amb la Fundació Apadrina un Arbre + plantació de 50 arbres fruiters a la finca del Talaverilla. Objectiu, web CO2 Neutral.

Dissenyant una forma de col·laboració amb ONG a l'Àfrica per determinar.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

En la mesura del possible tots els nostres desenvolupaments s'emmarquen dins el món de l'ecologia i la cura del medi ambient:

- La nostra oficina es troba a Roblecoworking (Las Rozas de Madrid). Coworking d'empreses ecològiques on els serveis utilitzats s'emmarquen dins d'una filosofia clarament mediambiental: reciclatge de totes les nostres deixalles, energia contractada 100% renovable, etc.

- Seleccionem proveïdors que ens proporcionin materials de treball reciclats, ecològics, de comerç just, d'economies circulars i col·laboratives.

Disposem d'un producte global per utilitzar de manera local, donant suport al desenvolupament de les economies verdes locals. El nostre cercador sempre mostra als seus usuaris totes aquelles alternatives de consum més properes a la seva ubicació geogràfica.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

- Gestió de clients orientada a proporcionar-los una eina de publicitat totalment gratuïta.

- Tenim implantada una metodologia de revisió i manteniment de tots els registres d'empreses anunciades a la nostra web, per assegurar en tot moment la qualitat i veracitat de les dades proporcionades.

- Estem definint actualment una metodologia que permeti mesurar la satisfacció dels nostres clients i visitants respecte al servei ofert.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Totes les nostres operacions es duen a terme mitjançant factura d'acord amb els estàndards marcats per la legislació espanyola.

Totes les despeses incorregudes fins ara han estat declarades a la Hisenda Pública Espanyola. Actualment no hi ha ingressos en despierta.org a causa de la tipologia d'activitat econòmica exercida.

Estem definint el procés per poder mostrar els nostres comptes de resultats a la nostra web.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

- El primer compromís va ser el d'oferir a empreses i associacions amb un marcat compromís de desenvolupament social, l'oportunitat de poder registrar-se i anunciar-se gratuïtament al nostre buscador.

Per això no només trobaràs a despierta.org ecologia, comerç just i noves economies; sinó també a aquelles iniciatives que responguin en la seva forma o en el seu fons a afavorir la integració dels col·lectius socials més desfavorits així com d'aquells en risc d'exclusió social.

- Internament portem a terme una política de no-discriminació, on tots els nostres socis i treballadors operen en igualtat d'oportunitats i, en el cas que aconseguim un benefici econòmic que permeti la inclusió de salaris entre els nostres socis, no hi hagi bretxa salarial entre cap de els nostres integrants.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La majoria dels nostres socis treballadors realitzen les seves activitats a distància, sense necessitat d'acudir a l'oficina coworking.

Així mateix, la majoria dels nostres socis treballadors no tenen un horari de treball preestablert, sinó que oferim total llibertat orientada únicament a la consecució de resultats.

Conforme anem creixent i les necessitats laborals es vegin incrementades, adaptarem la nostra política laboral a una metodologia que permeti una conciliació total entre la vida laboral dels nostres treballadors i la seva vida personal: beneficis establerts per llei + flexibilitat despierta.org.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Totes les nostres activitats es realitzen a partir de l'escolta activa i participació dels nostres clients, usuaris visitants i seguidors de les nostres xarxes socials. Realitzant enquestes, petició de feedback, participació en els nostres dissenys per part dels usuaris i seguidors més propers, etc.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Roblecoworking compleix totes les normatives referides a prevenció de riscos laborals, on portem a terme la nostra activitat.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Proporcionant-los un entorn publicitari i gratuït de manera indefinida.

Així mateix ens agrada de participar en les activitats relacionades amb l'ecologia i el desenvolupament social que es duen a terme a la Comunitat de Madrid i a la resta d'Espanya.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

- Existència a les nostres oficines de múltiples punts de reciclatge, així com l'ús de material ecològic i/o reciclat en el nostre dia a dia.

- Utilització en les nostres oficines d'energia 100% renovable a través de la contractació de Lucera Energia.

- Col·laboració contínua en la plantació i apadrinament d'arbres amb l'objectiu de fer nostre servei CO2 Neutral.

- Facilitar totes les iniciatives que lluiten pel canvi, un portal gratuït que doni una major i completa visibilitat local a les mateixes.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

- Reduïm l'ús de materials: només imprimim quan és estrictament necessari, i són molt poques vegades (4 l'últim any ☺)

- Reciclem tots els nostres desfets originats en el nostre espai de treball.

- En la mesura del possible reutilitzem totes les nostres eines de treball (principalment ordinadors).
Portem 5 anys (des que va iniciar la nostra antiga activitat com a blog) reparant i actualitzant totes les nostres ordinadors per tal de no consumir / comprar equips nous.

La nostra principal i pràcticament única eina de treball són els ordinadors

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

- Participar en més iniciatives de desenvolupament social, col·laborant especialment amb els sectors de la societat més desfavorits. ONG i altres associacions sense ànim de lucre.

- Incrementar la quantitat d'arbres plantats per despierta.org a Espanya.

- Mantenir i millorar tots els nostres estàndards i compromisos mediambientals a través del nostre dia a dia en oficina.