ECOGREEN SERVICES 2003, S.L. responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-030273

Ecogreen , és una empresa dedicada a la neteja professional i a altres serveis vinculats.

 

Adreça c/ Doctor Santponç 100, local 1-2
Any de constitució 2014
Número de treballador@s 45
Persona de Contacte Robert Pluvins Senserrich
Càrrec a la empresa Apoderat
Telèfon de contacte 933460512
Pàgina web www.ecogreen.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

 

 Parlar de la RSE dins d’Ecogreen és parlar de la nostra identitat corporativa i del nostre compromís innat amb la societat, dins l’àmbit específic en el que ens movem. El compromís d’Ecogreen amb la societat es basa en un diàleg fluid i transparent entre tots els membres que la formen i en l’establiment de les relacions de confiança dins la nostra comunitat. 

Col•laborem amb diverses entitats sense ànim de lucre de caire social i esportiu del barri, potenciem la contractació de personal discapacitat i situació de vulnerabilitat. Actualment un 9% de la plantilla reuneix aquestes característiques. 

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

La nostra empresa dóna suport i col•labora amb empreses d'àmbit local i del nostre territori, per potenciar el creixement econòmic i social del nostre país. Per la pròpia activitat de serveis el 100% de la plantilla és local. 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

L’èxit de les nostres intervencions rau en l’assoliment dels objectius amb la satisfacció dels usuaris. Per tant, és un punt clau en tot el procés de treball. Assegurem la qualitat i la eficacia dels nostres serveis per tal de garantir la satisfacció dels nostres clients. 

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí, el comportament és sempre ètic i la gestió econòmica transparent a tots els nivells d'activitat. 

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Establim un seguit de normatives per tot el personal de la nostra empresa, que hem de complir, en referència al tracte a les persones, al medi que ens envolta, evitant tot perjudici vers els altres i respectant els drets humans : igualtat dones/homes, raça, religió… 

El tractament que fem dels nostres treballadors és paritari i exacte tant per dones com per homes, així com per persones de diferents nacionalitats, raça o religió. Disposem i posem a l'abast procediment per a la prevenció de l'assetjament sexual i moral. Fent de forma constant una vigilància vers aquests aspectes. 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Organitzem els nostres horaris de la manera que es pugui facilitar als nostres treballadors la vida familiar, fent un encaix que facilita la satisfacció de client amb les necessitats del treballador/a. 

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Si, som una empresa oberta i mantenim una comunicació periòdica amb la plantilla, clientela… amb l'objectiu de detectar les seves necessitats i expectatives per a la millora constant del nostre servei. 

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Complint amb tots els paràmetres de seguretat per protegir als nostres treballadors. Disposem d'un servei extern per a la vigilància de la salut, servei de prevenció i mútua d'accidents per donar una cobertura constant i prevenir possibles situacions de risc. 

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Col·laborem amb empreses locals, fem activitats conjuntes, fem publicitat en actes organitzats per associacions del nostre districte i territori com a les festes del barri . També amb l' Associació per a la Promoció i la Inserció Professional –APIP acollint persones en situació de vulnerabilitat o discapacitades per a la realització de pràctiques a l'empresa i/o possible inserció laboral posterior. 

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Evitem la propagació de residus tòxics, reciclem, utilitzem productes no contaminants ni agressius pel medi ambient i les persones i antial·lèrgics, conscienciem als nostres treballadors de la importància de la conservació del medi. Com per exemple: 

· la utilització de productes amb l'etiqueta ecològica. 

· us d'aigua ionizada 100% natural-ecològic, disminuint l'us de detergent. 

· introducció de l’ús de mopa per les tasques d'escombrar-fregar de fibra amb depòsit incorporat d'aigua ionizada, més eco i còmode per a la plantilla. 

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Fem que els nostres treballadors i el personal de la oficina siguin conscients de la importància del reciclatge i del nou ús que se li poden donar a tots els productes. Tenim criteris de gestió verda de l'oficina. 

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Establir la nostra política RSE i codi de conducta, treballant i avançant cap a un sistema de gestió integral on l'RSE està amb la nostra gestió de qualitat.