Metropolis CET responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-120268

Metròpolis CET va néixer com nova divisió del grup d’empreses de Metròpolis Grup. Al llarg de més de 15 anys dedicats íntegrament al sector de facility services, la demanda dels nostres clients i les ganes d’emprendre un nou repte ens van permetre començar aquest projecte amb l’objectiu d’oferir oportunitats laborals a les persones amb discapacitat d’entre 16 i 64 anys. El nostre Centre Especial de Treball, autoritzat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, està especialitzat en els serveis de neteja, logística i serveis auxiliars tals com recepcionistes, conserges, atenció al client i auxiliars de control.

 

Adreça Francesc Carbonell 43, 08034 Barcelona
Any de constitució 2008
Número de treballador@s 244
Persona de Contacte Josep Roset
Càrrec a la empresa Consejero Delegado
Telèfon de contacte 93 205 83 83
Pàgina web www.metropoliscet.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Alguns dels exemples d’accions que apliquem són; avançament de la paga de la nomina, adhesió al segell Acords Voluntaris per la reducció del CO2, quant es produeix una vacant de serveis prioritzem la incorporació de familiars dels nostres treballadors, realització de tutories...

 

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Criteris econòmics: Control de preus facturats, comparatives amb albarans, reunions anuals amb els pressupostos de la competència...

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Complim amb els estàndards requerits a la normativa ISO 9001 per la Gestió de la Qualitat dels nostres serveis.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Complim amb els principis anti-suborn descrits a la nostra Política de Prevenció del Suborn.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Des de Recursos Humans implementem un Pla d’igualtat que garanteix la igualtat real d’oportunitats entre ambdós sexes i evita qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Duem a terme certs compromisos socials per fomentar la conciliació entre la vida personal i laboral: horaris d’entrada i sortida flexibles, possibilitat d’escollir torn de vacances, teletreball per determinats llocs de treball on la naturalesa així ho permeti, serveis d’informació i assessorament professional sobre diferents aspectes relacionats amb l’equilibri entre vida laboral i personal...

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Plantilla: plans formatius tan generals com específics segons les necessitats del treballador, servei d’atenció telefònica 24 hores/365 dies l’any perquè tots els treballadors de base puguin trucar i comunicar els seus problemes i/o inquietuds...Clientela: actitud proactiva i d’anticipació a possibles incidències, atenció telefònica les 24 hores del dia els 365 dies de l’any...

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Des de Recursos Humans realitzem formació en seguretat i prevenció de risc laborals.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Col·laborem amb diferents entitats com Incorpora, Feina Activa (Aj. De Barcelona), ACAPPS, Fundació ECOM, Foment Formació... per impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat, com Caritas amb el projecte Vincles o amb la Creu Roja amb el Projecte Kits amb la lluita contra la pobresa.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Mitjançant el Programa d’acords voluntaris per la reducció de les emissions de gasos d’afecte hivernacle (GEI) adquirim el compromís de reduir les nostres emissions, fer un seguiment i establir anualment mesures al respecte.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Implementem un Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb la normativa ISO 14001 que ens permet sistematitzar els aspectes ambientals que es generin a l’arrel de la nostra activitat i promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.