Tu pediatra online responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-100263

Un equip de pediatres sempre connectats oferim consultes pediàtriques en línia, promovem la salut infantil i el benestar de la família. Introduïm les TIC en els serveis assistencials de salut començant pels primers nadius digitals, pares actuals. Promocionem la implementació de la telemedicina i la racionalització de la despesa sanitària.

 

Adreça Passeig de Valldoreix, 107
Any de constitució 2011
Número de treballador@s 3
Persona de Contacte Eugenia Fernández-Goula
Càrrec a la empresa CEO
Telèfon de contacte 935893113
Pàgina web www.tupediatraonline.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

El nostre principal objectiu és que tots els pares puguin tenir accés fàcil a pediatres experts en la salut dels seus fills.

Pensem que serveis com els nostres podrien millorar la natalitat del nostre país i millorar el perfil de la nostra piràmide poblacional.

Actualment encara no tenim beneficis però la previsió és dedicar gran part dels mateixos a millores tecnològiques que ens permetin millorar el servei, implementant i difonent totes les Apps útils per a la cura de la salut dels nens.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Proveïdors: Als pediatres col·laboradors se'ls exigeix un alt nivell curricular i mínim 15 anys d'experiència clínica, actualment són tots locals.

Els proveïdors informàtics són locals així com l'allotjament de la web, etc.

El servei es realitza de manera universal, ja tenim unes quantes anècdotes per explicar: família desplaçada a Sibèria, lactant amb febre en una plataforma petrolífera de Canadà, etc. internet no té barreres.

Però ens adonem que som un bon suport per als desplaçats que actualment són bastants i comptar amb els nostres serveis els tranquil·litza molt quan estan tan lluny de la seva terra.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Sí, es realitza una enquesta de satisfacció als clients tant en el cas del client B2C com B2B, en aquest cas la realitzen les pròpies empreses per a les quals treballem com a marca blanca. A elles els serveix com a control de qualitat dels nostres serveis i a nosaltres per conèixer la satisfacció de l'usuari final.

Els resultats fins ara són magnífics, no hem tingut cap incident o reclamació. Vam començar la nostra activitat al desembre 2014, tenim un alt nivell de satisfacció i la gran majoria indica que ens recomanaria a un conegut.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Totalment transparent.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

No es discrimina a ningú, la nostra web és oberta i tothom té accés a ella i a tota la informació de salut que es transmet.

És veritat que de moment la informació que donem és de patologies comunes a Occident i menys les de LATAM, tot i que tenim moltes visites procedents d'allà. S'estan fent esforços per contactar amb professionals d'allí que vulguin col·laborar.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La pediatria és una especialitat molt feminitzada en el nostre medi, les mares pediatres no poden dormir fora de casa "de guàrdia" molts dies a la setmana, però sí que poden participar en el nostre pool de professionals els dies i les hores que els interessin.

Les famílies poden gaudir d'un servei còmode, ràpid i professional per resoldre els seus dubtes de criança i cura dels seus hijos.TuPediatraOnline els facilita l'accés a professionals qualificats i experts des dels seus propis domicilis o des d'on vulguin si estan desplaçats "porten al pediatre a la butxaca ".

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Plantilla: es fan esforços per donar la màxima mobilitat a la plantilla, d'aquesta manera els nostres pediatres poden realitzar l'assessoria pediàtrica des de qualsevol localització.

Clientela: per a nosaltres són les persones amb nens al seu càrrec, s'ha facilitat que puguin resoldre els seus dubtes des de qualsevol dispositiu, només necessiten una connexió a internet.

Societat: s'està aconseguint la universalització de la pediatria, actualment hi ha moltes zones rurals i no rurals no disposen de pediatre (de mitjana el 30% de les places de pediatria o estan vacants o estan cobertes per personal no especialitzat) i les famílies tenen de fer grans desplaçaments per consultar els seus dubtes de criança i cura dels seus fills amb pediatres.

Empreses: se'ls ofereix el nostre servei com a benefici social per als seus empleats el que genera una millora en la conciliació laboral / familiar, una disminució de l'absentisme laboral i una fidelització de l'empleat cap a l'empresa ja que el nostre servei té un alt nivell de record. Prestem ajuda en un moment de certa ansietat familiar per la salut del nen.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

A nivell de pediatres nostre servei és de 8 a 24 hores amb la idea d'arribar a 7x24 tots els dies de l'any però els torns o les "guàrdies" s'adapten a les necessitats de cada pediatre, es a dir, no es realitzen guàrdies de 24 hores com és habitual en sanitat sinó que els torns tenen la durada que cada pediatre decideix. Nosaltres ens encarreguem de que el servei estigui sempre atès encara que per a això es necessiten més pediatres: creiem que això facilita la conciliació laboral familiar dels professionals i s'eviten les jornades esgotadores de 24 hores.

Respecte a la plantilla backoffice, també s'intenta que part de la seva jornada la realitzin des dels seus domicilis si així ho necessiten.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

El nostre territori és Internet i allà estem, és a dir en xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, una part del nostre treball consisteix a generar continguts fiables on les famílies poden resoldre molts dels seus dubtes de forma gratuïta. S'han publicat més de 200 post de continguts sanitaris en www.tupediatraonline.comescritos pels nostres professionals i que actualment tenen unes 70.000 visites mensuals. Les famílies poden informar-se i resoldre-hi moltes de els seus dubtes. A través de les xarxes fem diàriament difusió d'aquests continguts.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

El nostre servei de telemedicina pediàtrica evita desplaçaments a les familiasa els serveis d'urgència. També evita desplaçaments dels pediatres als domicilis, es poden resoldre fins a un 80% de les consultes que actualment estan arribant als serveis d'urgències tot això representa un gran estalvi de temps, de diners, de consum de carburant i dedisminución de la contaminació.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

El nostres servei no genera residus i quan als terminals s'hagin de reposar es portaran a reciclar al lloc que correspongui.

L’RSE és un procés de milloraconstant. En aquestespaipodreu comentar elsvostresobjectius de futur.Descriviu-los.

Implementació ràpida de la telemedicina, iniciant pels primers nadius digitals: pares actuals que iniciessin els seus fills a una nova cultura sanitària, amb més empoderament del pacient i major responsabilitat en la cura de la pròpia salut.

Homogeneïtzació de l'assistència rural / urbana.

Resolució per telemedicina el 80% de les consultes representa una racionalització de la despesa sanitària.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.