ALESSA, S.A. responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-100258

Serveis especialitzats d'alimentació i neteja per al sector educatiu, sociosanitari i d'empreses, a tot Catalunya dins del grup Serunion

 

Adreça Camí de les comes, 4, 25123 Torrefarrera, Lleida
Any de constitució 1983
Número de treballador@s 600
Persona de Contacte Xavier Rivera
Càrrec a la empresa Director Regional Lleida
Telèfon de contacte 932289555
Pàgina web www.grupoalessa.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Disposem d´un Codi Ètic del Grup Elior, del qual formem part, que guia la nostra activitat diària, en tots els àmbits de l´empresa. 

Tenim un Comitè d´Ètica, encarregat de garantir el compliment del Codi Ètic, així com promoure una cultura ètica dins de l´empresa.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Tots els nostres proveïdors han estat homologats prèviament, en criteris de qualitat. Dins de la nostra cadena de valor, establim uns requisits mediambientals, per tal de garantir una activitat respectuosa amb el medi ambient. 

Estem compromesos amb la compra de proximitat, amb més de 367 proveïdors locals.

També hem anat introduint producte ecològic en els nostres menjars, i en l´actualitat disposem de 257 referències de producte ecològic.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Disposem d´un interlocutor amb el client, disponible les 24 del dia, els 365 dies de l´any, per poder donar solucions immediates a qualsevol incident que pugui haver.

Disposem així mateix d´un responsable per atendre al consumidor final, en el mateix centre on s´ofereix el servei, així com d´un telèfon i un correu electrònic, de Servei d´Atenció al Client.

Anualment duem a terme enquestes de satisfacció amb el client directe, ón la nostra mitja de satisfacció és de 8,81/10.  

Qualsevol possible reclamació, es enregistrada, s´analitza i s´investiga, amb resposta formal en un màxim de 48 hores, i s´incorpora dins de la base de dades de reclamacions centralitzada.

En el cas d´una incidència, intervé el nostre Departament de Qualitat, mitjançant una auditoria, per tal de determinar la causa de la incidència, i establir mesures correctores.

Disposem d’un sistema de gestió certificat en base a la norma ISO 9001.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Conscients de la importància de la transparència, per a mantenir la confiança dels nostres Grups d´Interès, disposem d´un Responsable de Compliment Legal, encarregat de supervisar que la nostra companyia compleixi amb tots els requeriments legals, a nivell administratiu, fiscal i de prevenció de delictes penals.

Així mateix, també tenim un Comité Anti-Frau, i tenim una Política per a la Detecció i Prevenció del Frau i un canal de denúncia posat a disposició dels nostres treballadors: canaldenuncias@serunion.elior.com

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Tota la nostra Política de Recursos Humans, està orientada a garantir la igualtat d´oportunitats. Per raó de la nostra activitat, el 85% dels nostres treballadors, son dones. 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Conscients de les necessitats personals i familiars dels nostres treballadors, procurem, sempre que el lloc de treball i els diferents torns ho permetin, oferir flexibilitat horària.   

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

A nivell intern, disposem de diferents canals de comunicació: Xarxa de comunicació interna entre tots els treballadors d´Elior, taulells d´anuncis, bústies de sugerències, així com els canals establerts pels procediments operatius. 

El nostre departament d´atenció al client, gestiona més de 11.000 correus electrònics al mes. 

Per raó de la nostra activitat, la comunicació amb els nostres més de 700 empreses proveïdores, requereix que sigui inmediata i oberta, per la qual cosa, el nostre departament de compres, està en contacte constant amb els proveidors, per tal de garantir la qualitat i la millora continua dels nostres proveïdors, amb el suport del nostre Departament de Qualitat.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

La nostra companyia, està certificada amb OSHAS 18001, des de l´any 2014, garantint la seguretat i salut de tots els nostres treballadors, per a les nostres diferents línies de negoci.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Mantenim el Programa Anti-Food waste amb la campanya “El menjar no és llença” de la ma de les ONG de l’àmbit religiós (SED, Proyde i Proclade), reconeguda pel Mapama, amb l’ànima de promoure el consum responsable entre els nens i les nenes dels col·legis amb els que col·laborem.

En la nostra activitat, tenim acords de col.laboració amb diferents Fundacions i Centres Especials de Treball, com Grupo Lince Asprona, CET Fundació Formació i Treball, Down España, Fundacion Prevent, CET Fundación Tallers, CET Multigestió Integre, CET Apunts, CET La Fageda, CET La Hogareña, CET La Colmareña, CET de recogida y reciclaje de aceite para generar biodiesel, CET Ecos, CET Recicla, CET Asproseat, Asociación Otro Tiempo Otro Planeta, CET Grupo Sifu, Oficina de Atención a las Víctimas del Govern de la Rioja.

Així mateix, destinem més de 200.000€ a programes socials, amb diferents entitats Cáritas, Fundación Prevent, Manos Unidas, Asociación Madre Coraje, Asociación Rey Ardid, Atades, Acnur, Fundació Pinardi, CEE Sor Juana, Proyecto Manos que Unen, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús; Instituto Valenciano de Acción Social, Save the Children, Fundación Nuestros Pequeños Hermanos i Universitat Blanquerna.

Col·laborem així mateix amb el Programa Incorpora de la Caixa per a la inserció de persones en situació de vulnerabilitat i amb discapacitat.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Estem en procés d´implementació d´un sistema integrat de gestió i estem certificats en la ISO 14001 d´impacte ambiental.

Formem part de la Plataforma #Por el clima per animar a les demés empreses a desenvolupar iniciatives més sostenibles.

Tota la nostra energia l’hem transformada en Energia Verda.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Duem a terme el reciclatge selectiu de tots els residus que generem, procurant reduir i reutilitzar quan és possible. La previsió pel 2017, és marcar objectius de reducció de consums de recursos naturals, reducció de generació de residus, i reutilització de material reutilitzable. 

Incorporem l’Economia Circular per mitjà de la donació d’excedents a entitats socials i reconduint el residu aprofitable per tercers (cartró, plàstic, etc.)

L’oli utilitzat en les nostres cuines el derivem a la generació de bio diesel, amb una valoració després de filtrar-se del 80%.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Per l´any 2017, estem implementant un Sistema de Gestió Ètic certificable, en base a la norma IQNET SR10.