ALESSA, S.A. responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-100258

Serveis especialitzats d'alimentació i neteja per al sector educatiu, sociosanitari i d'empreses, a tot Catalunya.

 

Adreça Camí de les comes, 4, 25123 Torrefarrera, Lleida
Any de constitució 1983
Número de treballador@s 531
Persona de Contacte Laura de la Vega
Càrrec a la empresa Responsable RSC
Telèfon de contacte 932289555
Pàgina web www.grupoalessa.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Disposem d’un Codi Ètic i d’un Codi de Conducta. 

Hem posat en marxa un sistema de Compliance i estem desenvolupant un portal de comunicació amb tots els nostres treballadors on canalitzar totes les informacions i novetats de l’empresa, també en els àmbits de formació i les nòmines entre d’altres funcionalitats.

Hem establert un Comitè d’ètica encarregat de promoure aquesta cultura a l’empresa i analitzar les situacions de denuncia que poguessin haver.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Els nostres proveïdors estan homologats segons criteris de qualitat, socials i mediambientals. Compartim la nostra política de RSC amb tots ells i demanem que s’hi afegeixen de manera coherent als mateixos objectius i compromisos.

Estem compromesos amb la compra de proximitat amb més de 367 proveïdors local.

Promovem també l’alimentació ecològica i disposem actual de 257 referències.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

El nostre servei és molt de persona a persona, mantenim una relació molt propera amb els nostres clients i seguim de prop el servei dia a dia.

Addicionalment tenim desenvolupats mecanismes per recollir les seves valoracions, actualment de 8,34 com a mitjana.

També portem a terme enquestes a consumidor, per ta de millorar el nostre servei de manera continuada.

El nostre departament de qualitat porta a terme auditories continuades, tant del nostre servei a les cuines, com dels proveïdors i matèries primeres.

Disposem de les certificacions ISO 9001, 22000, 14001, 45000 i IQNet SR10.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Conscients de la importància de la transparència envers els nostres grups d’interès, disposem d’un responsable de compliment legal i d’un comitè anti-frau.

La nostra política anti-corrupció forma part del codi d’integritat i està signat per tots els nostres treballadors i treballadores.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Tota la nostra Política de Recursos Humans, està orientada a garantir la igualtat d'oportunitats. Per raó de la nostra activitat, el 85% dels nostres treballadors, són dones i disposem d’un Pla d’igualtat que també engloba la diversitat.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Conscients de les necessitats personals i familiars dels nostres treballadors, procurem, sempre que el lloc de treball i els diferents torns ho permetin, oferir flexibilitat horària.  

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Disposem de múltiples canals de comunicació, tant a nivell intern com a extern i canalitzem les valoracions mitjançant un departament propi de fidelització que permet identificar àrees de millora.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

La nostra companyia, està certificada amb OSHAS 18001, des de l'any 2014, garantint la seguretat i salut de tots els nostres treballadors, per a les nostres diferents línies de negoci. Ara l’hem transformat amb la ISO 45001.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Tenim un programa contra el malbaratament alimentari, pel qual reconduïm els aliments sobrants, a entitats socials, mitjançant la Fundació Banc dels Aliments. En aquest sentit, juntament amb l'ONG SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament), hem desenvolupat la iniciativa "El menjar no es tira", activitats lúdic-educatives a les escoles, per a promoure el consum responsable.

Col·laborem així mateix amb el Programa Incorpora de la Caixa per a la inserció de persones en situació de vulnerabilitat i amb discapacitat.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Tenim un programa contra el malbaratament alimentari, pel qual reconduïm els aliments sobrants, a entitats socials, mitjançant la Fundació Banc dels Aliments. En aquest sentit, juntament amb l'ONG SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament), hem desenvolupat la iniciativa "El menjar no es tira", activitats lúdic-educatives a les escoles, per a promoure el consum responsable.


Col·laborem així mateix amb el Programa Incorpora de la Caixa per a la inserció de persones en situació de vulnerabilitat i amb discapacitat.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Tenim un programa contra el malbaratament alimentari, pel qual reconduïm els aliments sobrants, a entitats socials, mitjançant la Fundació Banc dels Aliments. En aquest sentit, juntament amb l'ONG SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament), hem desenvolupat la iniciativa "El menjar no es tira" i activitats lúdic-educatives a les escoles, per a promoure el consum responsable.


Col·laborem així mateix amb el Programa Incorpora de la Caixa per a la inserció de persones en situació de vulnerabilitat i amb discapacitat.
 

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Seguir avançant en les línies de l’aprovisionament sostenible, la valoració dels residus en un model circular i les polítiques socials.