ImplicaRSE responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-100256

Portal de comunicació audiovisual sobre bones pràctiques de responsabilitat social en petites i mitjanes empreses i reflexions sobre l’evolució de la RSE a les pimes.

 

Adreça C/Independència 253, baixos 2ª 08026 Barcelona
Any de constitució 2014
Número de treballador@s 2
Persona de Contacte Isabel Serrano
Càrrec a la empresa Directora
Telèfon de contacte 687783876
Pàgina web www.implicarse.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

La nostra empresa neix des de els seus inicis pensant i incorporant valors de responsabilitat social tant  internament com detectant-los en les altres organitzacions per poder comunicar-los. Estem convençuts que aplicar aquests criteris et diferencia com a empresa, genera un retorn tangible i intangible tant a nivell medi ambiental com social. A més els nostres serveis ajuden a les empreses a avançar en aplicar criteris de sentit comú i responsabilitat per a que aquestes empreses, que són els nostres clients i proveïdors, siguin responsables més enllà de les seves parets. Aquesta experiència ens ajuda també a nosaltres a avançar.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Els nostres proveïdors són empreses locals que garanteixen el respecte al medi ambient i són responsables amb la societat i l’entorn. 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Els nostres clients són únicament empreses que implementen en la seva gestió criteris de responsabilitat social en el seu dia a dia i per tant la RSC forma part del seu ADN. Al ser un portal de comunicació temàtic, els nostres clients només poden ser empreses responsables perquè només parlem d’empreses i temàtiques relacionades amb la RSC. 

Analitzem les certificacions dels nostres clients, però molts cops, al ser empreses petites no disposen d’aquestes certificacions, llavors les ajudem a detectar les bones pràctiques que realitzen en la gestió del dia a dia, les ajudem a comunicar-les i gràcies a la nostra experiència i als nostres coneixements en Responsabilitat Social les aconsellem en com aconseguir aquestes certificacions.  

 

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí, com a periodistes col·legiats seguim el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya. No ens involucrem en comportaments il·legals. La nostra gestió econòmica es basa en criteris de RSE seguint una gestió econòmica sostenible i amb una actitud ètica. 

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A les nostres activitats com a portal de comunicació detectem i promovem els valors d’igualtat, de respecte als altres i de foment a la diversitat. Nosaltres com a empresa defensem la igualtat de gènere (som un home i una dona) i la d’integració de col·lectius en risc (som majors de 45 anys). 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Les nostres activitats respecten els horaris familiars per poder conciliar vida personal, familiar i laboral.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Si, tenim una actitud oberta al diàleg. Garantim la protecció i confidencialitat de la informació a la que tenim accés. Seguint el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes som honestos en la comunicació que transmetem, oferim informació real, cuidem de generar l’ambient correcte per a que les persones expressin la seva opinió en llibertat. Tenim canals de comunicació oberts amb els clients per la via del correu electrònic i les xarxes socials.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Seguim les mides de seguretat d’oficines i despatxos.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Col·laborem com a media partners en la Setmana de la RSE i ajudem a comunicar totes aquelles iniciatives que defensen la responsabilitat social, consum responsable, moda sostenible, productes de proximitat i Km0. 

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Adoptem mides de consum responsable de l’energia i de l’aigua. Per la nostra activitat, els nostres principals aspectes ambientals estan relacionats amb el transport, consum de energia i aigua. Encara que són mesures senzilles, treballem per la conscienciació amb el consum: apagar llums, utilització de llums de baix consum, ús de cisternes de mig ple, etc. 

En transport utlitzem la bicicleta i el transport públic.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Seguim polítiques de reciclatge i reutilització dels materials que utilitzem. En quant a l´ús del paper, som “free paper”, utilitzem el menys possible la impressió en paper i promovem el material en digital.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Treballem en la millora contínua interna i en la de les petites i mitjanes empreses per tal d’avançar tots plegats en fer de les empreses organitzacions responsables amb el seu entorn i amb la societat.