SERUNION, S.A. responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-100254

Serveis de menjador per a empreses, indústries i institucions, esdeveniments i reunions a tot Espanya

 

Adreça Avda. Josep Tarradelles, núm. 34-36, 7ª Planta, Barcelona
Any de constitució 1990
Número de treballador@s 18000
Persona de Contacte Laura de la Vega
Càrrec a la empresa Directora de Fidelització i RSC
Telèfon de contacte 932289555
Pàgina web www.serunion.es

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Acabem d'obtenir la certificació IQNet SR10 d'Aenor de Responsabilitat Social Corporativa sota els principis ISO 26000. Amb aquesta certificació garantim la coherència amb els nostres objectius i estratègia en totes les àrees de l'empresa i que els canals de comunicació amb els nostres stakeholders estan ben definits i de manera bidireccional.


Disposem d'un Codi Ètic i d'una Guia d'Integritat del Grup Elior, del qual formem part, que guia la nostra activitat diària, en tots els àmbits de l'empresa.

Tenim un Comitè d'Ètica, encarregat de garantir el compliment del Codi Ètic, així com promoure una cultura ètica dins de l'empresa.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Todos nuestros proveedores han sido homologados previamente, en criterios de calidad. Dentro de nuestra cadena de valor, establecemos unos requisitos medioambientales, para garantizar una actividad respetuosa con el medio ambiente.

Estamos comprometidos con la compra de proximidad, con más de 367 proveedores locales.

También hemos ido introduciendo producto ecológico en nuestras comidas, y en la actualidad disponemos de 257 referencias de producto ecológico.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Disposem d´un interlocutor amb el client, disponible les 24 del dia, els 365 dies de l´any, per poder donar solucions immediates a qualsevol incident que pugui haver.

Disposem així mateix d´un responsable per atendre al consumidor final, en el mateix centre on s´ofereix el servei, així com d´un telèfon i un correu electrònic, de Servei d´Atenció al Client.

Anualment duem a terme enquestes de satisfacció amb el client directe, ón la nostra mitja de satisfacció és de 8,34/10.  

Qualsevol possible reclamació, es enregistrada, s´analitza i s´investiga, amb resposta formal en un màxim de 48 hores, i s´incorpora dins de la base de dades de reclamacions centralitzada.

En el cas d´una incidència, intervé el nostre Departament de Qualitat, mitjançant una auditoria, per tal de determinar la causa de la incidència, i establir mesures correctores.

Disposem d’un sistema de gestió certificat en base a la norma ISO 9001.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Conscients de la importància de la transparència, per a mantenir la confiança dels nostres Grups d´Interès, disposem d´un Responsable de Compliment Legal, encarregat de supervisar que la nostra companyia compleixi amb tots els requeriments legals, a nivell administratiu, fiscal i de prevenció de delictes penals.

Així mateix, també tenim un Comité Anti-Frau, i tenim una Política per a la Detecció i Prevenció del Frau i un canal de denúncia posat a disposició dels nostres treballadors: canaldenuncias@serunion.elior.com

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Amb 2.900 centres i 450.000 comensals diaris, Serunion és una de les empreses líders en contractació de personal. El compromís dels nostres més de 18.000 treballadors, assegura la satisfacció dels nostres clients.

Tota la nostra Política de Recursos Humans, està orientada a garantir la igualtat d´oportunitats. Per raó de la nostra activitat, el 85% dels nostres treballadors, son dones.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Conscients de les necessitats personals i familiars dels nostres treballadors, procurem, sempre que el lloc de treball i els diferents torns ho permetin, oferir flexibilitat horària.   

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

A nivell intern, disposem de diferents canals de comunicació: Xarxa de comunicació interna entre tots els treballadors d´Elior, taulells d´anuncis, bústies de sugerències, així com els canals establerts pels procediments operatius.

El nostre departament d´atenció al client, gestiona més de 11.000 correus electrònics al mes.

Per raó de la nostra activitat, la comunicació amb els nostres més de 700 empreses proveïdores, requereix que sigui inmediata i oberta, per la qual cosa, el nostre departament de compres, està en contacte constant amb els proveidors, per tal de garantir la qualitat i la millora continua dels nostres proveïdors, amb el suport del nostre Departament de Qualitat.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

La nostra companyia, està certificada amb OSHAS 18001, des de l´any 2014, garantint la seguretat i salut de tots els nostres treballadors, per a les nostres diferents línies de negoci.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Tenim el Programa Anti-Food waste, pel qual reconduïm els aliments sobrants, a entitats socials, dels nostres centres. En aquest àmbit, juntament amb l'ONG SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament), hem desenvolupat la iniciativa "El menjar no es llença", activitats lúdico-educatives a les escoles, per promoure el consum responsable.

En la nostra activitat, tenim acords de col·laboració amb diferents Fundacions i Centres Especials de Treball, com a Grup Linx Asprona, CET Fundació Formació i Treball, Down Espanya, Fundacion Prevent, CET Fundació Tallers, CET Multigestió Integro, CET Apunts, CET La Fageda, CET la casolà, CET la Colmareña, CET de recollida i reciclatge d'oli per generar biodièsel, CET Ecos, CET Recicla, CET Asproseat, entre d'altres.

Col·laborem així mateix amb el Programa Incorpora de la Caixa per a la inserció de persones en situació de vulnerabilitat i amb discapacitat.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Estem certificats en la ISO 14001 d'impacte ambiental, 9001 de qualitat, 22000 de Seguretat alimentària i juntament amb la IQNet SR10 configuren el nostre Sistema Integrat de Gestió.

Formem part de la Plataforma #Por el clima per animar a les altres empreses a desenvolupar iniciatives més sostenibles.

Tota la nostra Energia l'hem transformat en Energia Verda.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Hem posat en marxa un projecte d'Oficina sense Paper a partir de la digitalització de documents i del desenvolupament del Portal de l'empleat per evitar les nòmines en paper. Portem a terme el reciclatge selectiu a les nostres seus de Madrid i Barcelona i amb projecte de fer-ho extensiu a la resta de delegacions fins al 2020.

Incorporem l'Economia Circular mitjançant la donació d'excedents a entitats socials.

L'oli utilitzat a les nostres cuines el derivem a la generació de biodièsel, amb una valoració després de filtrar el 80%.

Portem a terme la metodologia de millora contínua en base al procediment establert en el nostre Sistema de gestió integral.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Seguim avançant en els projectes iniciats.