Cavall de cartró responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-100246

Gestió Integral d'Escoles Bressol Municipals per a nens i nenes de 0 a 3 anys.

 

Adreça C/ Josep Ferrater i Mora 2-4 08019 Barcelona
Any de constitució 2004
Número de treballador@s 240
Persona de Contacte Rosa Maria Llamas Varela
Càrrec a la empresa Delegada Social i Cap d’Organització
Telèfon de contacte 933036946
Pàgina web www.cavallcartro.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

La nostra organització ha elaborat un Projecte d’Acció Social envers la plantilla i la societat, mitjançant les insercions de col·lectius de difícil accés al món laboral i promocionem la participació en accions de voluntariat corporatiu. 

Tanmateix hem creat la figura d’una Coordinadora del Projecte Social per tal de donar intensitat i posar en valor tot allò que fa referència al Projecte així com implementar accions socials als nostres serveis. 

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

En el marc del nostre sistema de gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001, portem a terme el control de les empreses proveïdores amb les que treballem.

Per altra banda, comprovem específicament que compleixen requeriments mínims de legislació vigent en matèria de PRL, LISMI i bones pràctiques en medi ambient. 

Auditem a les empreses proveïdores amb les que treballem per a la seva homologació intentant afavorir els proveïdors socials i de proximitat.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

El nostre sistema de gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001 integra els processos que tenim implantats per la gestió de la qualitat dins de la nostra organització.

En aquest marc, el nostre client és enquestat anualment per a l’obtenció de nivells de satisfacció. Després de la recollida de la informació, s’analitza i es compara l’evolució amb la finalitat d’identificar oportunitats de millora en els nostres serveis.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí, és un dels principis ètics de gestió recollits en el nostre manual intern de gestió de servei.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A més de complir els paràmetres legals de contractació de persones amb discapacitat, el foment de la inclusió sociolaboral de persones en risc d’exclusió social és un dels pilars del nostre Projecte Social.

Per a portar a terme els processos d’integració i contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social, establim acords amb diferents entitats i empreses especialitzades ja que garanteixen una correcta selecció, facilitant l’itinerari d’inserció a la nostra companyia.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Fem diferenciació entre el personal adscrit als serveis que depenen de l’activitat a desenvolupar, horaris, jornades i disponibilitats d’un grup orientat al client, a on facilitem la flexibilitat i adaptació horària en la mesura de les possibilitats, intercanvis de dies, recuperació de temps i sobretot facilitant la proximitat al lloc de feina.

Per al personal d’Estructura-Oficines hi ha un calendari laboral anual a on es recullen les jornades d’hivern i estiu i facilitant alguna compactació horària per al personal amb fills i filles menors de 12 anys o persones estudiants en carrera professional. 

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Creiem que l’escolta activa enriqueix la qualitat del nostre servei de la mateixa manera que genera noves oportunitats de millora i de competitivitat. 

En aquest sentit, s’han establert canals de comunicació directes i fluïts. Disposem d’una plataforma de gestió mitjançant correu electrònic que s’anomena Enginy Digital, per tal de gestionar la informació amb els nostres grups d’interès com són clientela, empreses, ajuntaments, proveïdors, etc...

També per a comunicar-nos amb les famílies i educadores dels centres comptem amb una app que es gestiona per smartphone WAPPA BABIES que permet incorporar accions educatives a les escoles, incidències, calendaris, notificacions diverses i el feedback és immediat i a qui ho remet.

Tanmateix, disposem d’una bústia de suggeriments ubicada a cadascuna de les escoles amb la mateixa finalitat d’establir un canal de comunicació obert al que hi pugui accedir tothom. 

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Treballem per assegurar un entorn de treball segur i saludable per a tota la plantilla. En aquest sentit, apliquem estrictament la Llei de Prevenció de Riscos en els nostres serveis i activitats. 

Estem en procés de certificació de la norma OHSAS 18001 sobre excel·lència en PRL.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

La col·laboració amb el territori i iniciatives socials és un dels pilars del nostre Projecte Social.

Fem difusió de les nostres accions i fomentem la participació de la nostra organització en esdeveniments als que ens conviden o amb els que hi contactem. 

Les entitats del tercer sector amb les que estem en contínua col·laboració ens ajuden a tenir sensibilitat cap aquestes col·laboracions i de manera recíproca posem en comú necessitats i bones pràctiques. Deixem constància de les nostres accions mitjançant convenis de col·laboració amb entitats representatives, com Fundació Joia, Apunts, Fundació Integra, Fundació Surt, AnaBella, Fundació Ared o Fundació Futur, entre d’altres.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Estem certificats en la norma de gestió de qualitat ISO 9001, que ens ajuda a ser més eficients en els nostres processos.

Així mateix, i en línia amb els nostres principis i compromisos, portem a terme mesures de sensibilització, com serien els cartells de conscienciació ambiental i l’entrega del manual de bones pràctiques ambientals. 

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Tenim contractats proveïdors socials per a la gestió dels nostres residus, paper i articles d’impressió per al correcte reciclatge, compostatge i destrucció.

Portem a terme el control documental de les gestions realitzades, a partir dels corresponents certificats de retirada i gestió d’aquests residus.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Donat que la nostra plantilla pateix una certa rotació és primordial que el coneixement d’aquests principis de gestió que emanen de la Direcció, estiguin en continu coneixement de l’organització, mitjançant la difusió, formació i informació a l’estructura de comandaments i al personal educatiu. Aquest es un procés continu i periòdic integrat dins de la nostra organització.

Per altra banda, volem certificar-nos en alguna norma o distintiu sobre responsabilitat social que posi de manifest que aquestes pràctiques, acords i compromisos que aquí esmentem, la nostra companyia els compleix, els fomenta i formen part de l’estratègia i de la manera de fer de tota l'organització.