HEALTHCOM, S.A. responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-090242

AGÈNCIA DE PUBLICITAT DEL SECTOR SALUT

 

Adreça Av J.V. FOIX 70 Local 4B. 08034 BARCELONA
Any de constitució 1999
Número de treballador@s 30
Persona de Contacte Carol Sancho
Càrrec a la empresa Responsable departament comptabilita
Telèfon de contacte 93 252 52 52
Pàgina web www.hc-bcn.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Els nostres principis guien tota la nostra actuació:

Integritat: La nostra manera legal i íntegra de dirigir la companyia, i la nostra manera honesta de comunicar.

Prova del nostre compromís ètic, és l'adhesió al Codi Ètic de l'Associació Espanyola d'Agències de Publicitat de Salut, així com als Codis Ètics, d'alguns dels nostres clients.

Respecte: Crear publicitat respectuosa amb les persones, sense discriminació per raó de nacionalitat, condició social o econòmica, raça, religió, gènere, preferència política, orientació sexual, característiques físiques o capacitats diferents.

I oferim especial atenció, a publicitat dirigida a menors, així com l'ús d'imatges de menors, i del cos femení, a fi de contribuir a promoure una societat sana física i mentalment.

Veracitat: Tota la nostra publicitat, està basada en informació verídica, sense exageracions ni falsedats.

Confidencialitat: El tractament confidencial de tota la informació que ens és confiada, es realitza de manera rigorosa.

Estem adherits al Pacte Mundial de Nacions Unides, mostrant el nostre compromís en Drets Humans, Drets Laborals, el Medi Ambient i Anti-corrupció.  

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

El nostre servei és 100% local i es potencia la subcontractació de proveïdors locals, especialment pimes i autònoms.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Cada client té assignat una directora de comptes que fa d’interlocutora entre el client i l’agència. Tenim un feedback diari dels nostres clients.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La gestió econòmica de la nostra empresa, es fa amb integritat, i complint estrictament la legislació, i les obligacions mercantils.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La nostra plantilla és 100% fixa, consta de 17 dones i 13 homes amb igualtat de sous, que a més estan per sobre del conveni, i la conformem, persones de diferents edats, procedències i filosofies de vida.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La nostra petita estructura, ens permet adaptar-nos a les necessitats del nostre capital humà.

El nostre treball efectiu en còmput setmanal és trenta-set hores i mitja en jornada de dilluns a divendres. La jornada diària de dilluns a dijous finalitza a les set de la tarda, i els divendres s'estableix una jornada intensiva de set hores. 

Durant l'1 de juliol i el 15 de setembre, s'estableix la jornada intensiva de trenta-cinc hores setmanals.

I tenim una flexibilitat en els horaris d'entrada de 30 minuts, abans i després de l'hora fixada per a la incorporació a la feina.

Tots els nostres col·laboradors disposen de reducció de jornada per maternitat i / o paternitat, permisos especials per a assumptes propis, i dia lliure per a la celebració d'aniversari.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Mantenim un diàleg obert i constructiu, amb els nostres diferents grups d'interès, on poder debatre qualsevol qüestió.

A nivell intern, en cada departament, hem nomenat a una persona, a qui poder dirigir individualment qualsevol queixa, dubte o suggeriment, qui al seu torn, el traslladarà a la direcció.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Disposem d´un Pla de Prevenció de Riscos Laborals que inclou formació, servei de vigilància de la salut amb revisió mèdiques anuals, mútua de cobertura en cas d’accidents i/o enfermetats laborals.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Anualment ajudem a universitaris acabats de llicenciar, a realitzar les seves pràctiques formatives, amb convenis amb la Fundació Blanquerna i Escola d'Empresa, ajudant a crear talent en creativitat, direcció d'art i gestió.

D'altra banda, des de la creació de la nostra companyia, venim col·laborant amb la Fundació Pare Manel, entitat sense ànim de lucre, de caràcter local, principalment en els barris de Verdum i Roquetes de Barcelona, on desenvolupa i lidera diferents projectes d'acció social i educativa, especialment amb persones, menors, joves, i famílies en situacions de vulnerabilitat.

Oferim de manera gratuita, la realització de tots els materials gràfics promocionals, la creació de la imatge corporativa, i la seva aplicació en diferents materials.

Des de l'any 2012, també col·laborem amb Creu Roja, oferint de manera gratuita, la realització de campanyes solidàries contra la pobresa, en espots de televisió, anuncis de premsa i material per a la captació d'empreses.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Per tal de protegir el nostre Planeta, procurem contribuir, amb les nostres petites accions, a millorar el medi ambient, en l'ús de l'energia, l'aigua i el paper. 

Procurem reduir el consum elèctric, amb cartells recordatoris d'apagar els llums quan no siguin necessàries, i amb l'ús de llums baix consum.

Procurem limitar la impressió en paper, a aquells documents que estrictament són necessaris. Fomentem l'ús del transport públic i la bicicleta, per tal de reduir la contaminació atmosfèrica a la nostra ciutat de Barcelona.

Pràcticament la totalitat del paper que utilitzem, és paper reciclat. Fomentem l'ús d'impressions per a ús intern, en el revers de fulls de paper i a imprès.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Tenim contractats serveis externs de reciclatge de paper, material informàtic, i material d'un sol ús, com tòners.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

1. Dimensió ambiental

Hospital Plató té com un dels seus objectius essencials la protecció mediambiental, minimitzant l'impacte ambiental de l'activitat de l'Organització. Es poden destacar les següents accions planificades per a l'any 2016:

 • Millorar l'acompliment en matèria de reducció de consums, lluita contra el canvi climàtic, seguiment i control de la segregació de residus sanitaris, control de la contaminació acústica i lumínica. Hi ha una implicació activa de l'Organització en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la participació en projectes voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), amb importants inversions econòmiques.
 • Participació en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, promogut per l'Ajuntament de Barcelona. Representa organitzacions associatives i cíviques i és seleccionat a partir d'un procés participatiu.
 • Participació en els projectes promoguts per Barcelona Sostenible, Agenda 21 de la ciutat de Barcelona, ​​com són els del Club EMAS i de prevenció de residus en oficines.
 • Signatura del conveni amb la Fundació World Nature, que assessora en aspectes relacionats amb la biodiversitat.
 • Implantació de l'ús de paper 100% reciclat, que assegura major protecció mediambiental enfront del de fibra verge, o del 100% ecològic.
 • Realitzar l'auditoria energètica. Contractar els serveis d'un gestor energètic per prioritzar accions relacionades amb l'eficiència energètica.

2. Dimensió social

La gestió social orientada al desenvolupament competencial dels professionals, així com el posicionament d'Hospital Plató al Districte de Sarrià-Sant Gervasi (ciutat de Barcelona) i en el seu entorn més proper, són dues de les fortaleses de l'Hospital, que reforcen la correcta implementació de la RSC i la gestió social. Amb la finalitat d'assolir els objectius essencials de la nostra Organització, es defineix un eix estratègic de compromís davant els professionals i la societat. Es poden destacar les següents accions planificades per a l'any 2016:

 • Implementació dels Objectius Operatius (OO) del 2016 dels tres Objectius Estratègics (OE):
 • Avançar en l'excel·lència competencial dels professionals.
 • Reforçar la gestió corporativa de l'Hospital.
 • Potenciar el compromís social de l'Hospital.
 • Segona recertificació de la Norma SGE 21: 2008 de Forética.
 • Desenvolupament del procés de gestió corporativa i de compromís social per part de la Direcció de Gestió Social i Corporativa.
 • Consolidació del projecte de col·laboració amb l'Hospital Youssou Mbargane de Rufisque (Senegal), amb l'objectiu de millorar els serveis mèdics de l'hospital senegalès.
 • Establir un acord de col·laboració amb l'Ajuntament del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per liderar el projecte de salut per als ciutadans a través de les Jornades de Salut al Carrer.
 • Potenciar les mesures de conciliació de la vida personal i professional a través del pla de millores socials.
 • Controlar i vigilar que en el nostre entorn es garanteixi la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació.
 • Patrocini del premi local i nacional a l'Excel·lència en Qualitat en Integració Social, dins de la celebració anual de la Fundació Avedis Donabedian, i que té com a objectiu estimular totes les institucions que estan desenvolupant programes de millora contínua de la qualitat amb els col·lectius desfavorits perquè vegin reconegut el seu esforç.
 • Desenvolupament de la política d'incentivació per a l'assoliment d'objectius a través del pla de millores socials i del sistema de retribució variable, contemplat en el Primer Conveni Col·lectiu del SISCAT.
 • Renovació del compromís amb el Charter de la Diversitat.
 • Creació d'un grup de voluntariat, sota el nom Club de Voluntaris i Voluntàries, per poder dur a terme diferents projectes que es desenvolupen des de l'Hospital a través de la Comissió de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia.