Ingenieria Social responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-050221

Ingeniería Social és una empresa d

 

Adreça c/ Rambla Catalunya, 71 principal 08007 Barcelona
Any de constitució 2008
Número de treballador@s 8
Persona de Contacte Elena López Silva
Càrrec a la empresa Directora
Telèfon de contacte 934127079
Pàgina web www.ingenieriasocial.es

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Des de els orígens i fundació de l’empresa (1998), em apostat per una altre manera de fer, constituent la nostra societat com una empresa de l’economia cooperativa (Societat Anónima Laboral), garantint que més d’un 75% de la plantilla es sòcia treballadora, involucrant de forma important i des de el principi als nostres treballadors en el projecte empresarial. Els empleats socis disposen doncs d’una veu en les reunions directives anuals.

Al mateix temps, es treballa sempre equip consensuant els projectes i actuacions que duem a terme, deixant espai i fòrum sempre a comentar i avaluar suggeriments i crítiques, tant a nivell general de la companyia com a nivell més personal de cada treballador.

Anualment organitzem, junt amb l’Associació +Responsables, la Setmana de la Responsabilitat Social. Aquesta iniciativa s’ha consolidat edició rere edició com un gran espai per compartir experiències i crear sinèrgies en torn a la RSC, donant veu a les empreses, entitats, organitzacions i administració pública que aposten per un model de desenvolupament responsable i sostenible.

Ingeniería Social té un ferma compromís intern amb la sostenibilitat i la responsabilitat social. Es per això que som membres firmants del Pacte Mundial, el Charter de la diversitat, la Agenda 21 de Barcelona, la Federació de Societats Laborals de Catalunya i socis de la Associació +Responsables.

Em fet públics els nostres compromisos econòmics, social i ambientals i la nostra gestió socialment responsable accedint al distintiu Etiqueta Responsable. Obrim les nostres portes per qui ens vulgui conèixer fomentant en tot moment la transparència i el diàleg amb grups d’interès.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Traslladem els nostres valors als nostres proveïdors, que són seleccionats tenint en compte clàusules ambientals i socials i procurant fomentar la compra responsable, local i inclusiva, afavorint així el desenvolupament econòmic local.

El 100% dels nostres proveïdors són locals i seleccionats amb criteris RSE. La majoria de ells, al ser al seu mateix temps pimes no disposen tots de sistemes de certificació, però si es valora si els tenen, o a la seva vegada altres distintius, codis ètics, valors, etc.

Així mateix, fomentem la inclusió de col·lectius en risc d’exclusió a través de la contractació de proveïdors, una part dels quals són centres especials de treball o empreses de inserció. Els nostres proveïdors de material d’oficina i reprografia són centres especials de treball.

L’activitat de la nostra empresa es desenvolupa en l’àmbit europeu i la totalitat de la plantilla contractada es local.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

A Ingeniería Social realitzem l’avaluació personalitzada amb els nostres clients sobre la seva satisfacció dels nostres serveis i productes per seguir adaptar-nos a les seves necessitats.

Tenim com objectiu constant seguir treballant establint relacions de qualitat, estables i de confiança.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Des de Ingeniería Social es promou la gestió econòmica sostenible, transparent i no fraudulenta. En el cas que s’hagués d’enfrontar alguna incidència en temes anticorrosius, canals de comunicació entre la plantilla, els proveïdors i els clients, estan sempre disponibles i la direcció s’involucraria directament per la seva resolució.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Disposem de un Pla de Igualtat des de l’any 2009, tot i que no ens apliquen les lleis del Pla de Igualtat al ser una microempresa, reflectint els nostres valors i compromisos en relació a la igualtat d’oportunitats i no discriminació.

La nostra plantilla està formada per un 75% de dones, i la seva representació en la direcció es del 100%.

El criteri per la selecció de nous membres de l’equip es la acreditació dels coneixements i experiència necessària per el desenvolupament professional de les funcions, buscant sempre que les noves incorporacions s’identifiquin com la missió i valors de Ingeniería Social.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Per Ingeniería Social, la conciliació laboral, és un pilar que assegura la nostra productivitat i motivació dintre de l’equip de treball. Actualment disposem de distints mecanismes que els nostres treballadors poden utilitzar amb la finalitat de conciliar la vida laboral amb la personal. Entre ells destaquem horaris flexibles, opcions puntuals de teletreball i flexibilitat per la realització de tasques o gestions personals dintre de l’horari laboral en els casos que sigui requerit. La nostra plantilla escull l’horari per desenvolupar el seu treball de forma que millor s’adapti a la seva situació personal.

Addicionalment als convenis i contractes de treball, tots els empleats son coneixedors de les diferents mides de flexibilitat horària i de conciliació a les que tenen accés.

El 110% de la plantilla té a la seva disposició i aplica les mides de conciliació establertes.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Disposem de distints mecanismes de comunicació activa amb els nostres grups d’interès. A través dels quals som capaços de incorporar suggeriments i oportunitats de millora; avaluació i diàleg constant amb els distints grups, a través de les xarxes socials (facebook. Twitter. Linkedin i el nostre blog) i en la millora de les portes obertes a les nostres oficines (com a mínim un cop l’any dintre del marc de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, que organitzem i a on participem com empresa socialment responsable).

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Ens preocupem en poder facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla, havent identificat els riscos derivats del exercici de la nostra activitat i informant i sensibilitzant al 100% de la nostra plantilla.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

En relació amb el nostre compromís de difondre la RSC més enllà de la nostra activitat, en 2010 vam posar en marxa la Associació +Responsables amb l’objectiu de difusió i sensibilització de a responsabilitat social i posar en valor a les empreses i organitzacions que incorporen la RSC així com poder aconseguir una societat més justa, ètica, cohesionada, que promogui la igualtat d’oportunitats i el respecte per el medi ambient.

Junt amb l’Associació +Responsables, som els impulsors i organitzadors anuals de la Setmana de la Responsabilitat Social. L’objectiu principal es la conscienciació general en torn a la responsabilitat social de l’empresa, el consum responsable i el respecte al medi ambient, a través de diferents activitats ( conferències, fira RSC, voluntariat, portes obertes, cinema fòrum, tallers i concerts). A demés, a través de l’organització de la Setmana de la Responsabilitat Social ajudem a la visibilitat de l’activitat de més de 30 entitats socials i ambientals locals, donant-les-hi suport en la recerca de voluntariat.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

El nostre compromís amb el medi ambient es ferma i per això en les nostres oficines treballem per una utilització responsable de els recursos.

Apliquem el nostre manual de bones pràctiques medi ambientals en l’oficina per la gestió de residus, el reciclatge i la promoció de la reutilització de materials tant en l’oficina com en els esdeveniments que organitzem.

Utilitzem bombetes de baix consum, lluminària natural i paper reciclat.

Intentem fomentar la mobilitat sostenible, i ens solem desplaçar a peu, bicicleta i en transport públic en la mida del que ens es possible.

A demés donem suport a projectes de conscienciació medi ambiental i compensem les emissions generades en els esdeveniments que organitzem, i promovem la difusió i promoció de processos més respectuosos amb el medi ambient a través de la nostra pròpia activitat (formació i implementació de la RSC a empreses, organitzacions, emprenedores i administracions) així com a través de la nostra acció social i la organització de la Setmana de la Responsabilitat Social, a on les bones pràctiques medi ambientals, entre elles la implementació de energies renovables i processos cradle to cradle són fomentades i impulsades en tots els àmbits (empresarials, administració, entitats i ciutadania).

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Fem servir tintes i tòners reciclats i separem i reciclem el plàstic i el paper. Fomentem la impressió a doble cara així com la reutilització de impressores que ja no s’utilitzen per esborradors i fer llibretes pròpies. Disposem de una font d’aigua de 20 litres per reomplir-la, reduint així el packaging generat.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Com objectius de futur ens plantegem ampliar al abast de la Setmana de la Responsabilitat Social a nivell estatal, com trobada de referència per les empreses, entitats, organitzacions i institucions que aposten per la gestió responsable amb valors.