ELASTiC BCN SCCL responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040214

Elastic és una cooperativa formada per antics professors d'ESADE. Oferim 5 classes de serveis relacionats amb l'entrenament i la formació d'habilitats en anglès, adreçada a professionals, executius, professors, i alumnes universitaris.

El nostre objectiu principal és ajudar als nostres clients a aconseguir els seus objectius, i trobar l'èxit en la present crisi; la qual cosa inclou aconseguir el títol universitari, millorar la posició de treball actual, i augmentar futurs prospectes en general. Som una cooperativa l'objectiu principal és l'enfocament en la Responsabilitat Social Corporativa, i en la sostenibilitat.

El nostre objectiu és créixer creant sinèrgies amb els nostres col·laboradors i al mateix temps compartir i transmetre coneixement dins de la nostra comunitat. Més informació sobre els nostres serveis, i la filosofia que hi ha darrere d'ells, en el nostre lloc web, www.elastic-training.com

 

Adreça Rda St Pere 19-21 5* 5a. Barcelona
Any de constitució 2015
Número de treballador@s 4
Persona de Contacte Ronald Pfeil
Càrrec a la empresa President
Telèfon de contacte 638 485 943
Pàgina web www.elastic-training.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Elastic BCN es basa en dos pilars bàsics: ens hem organitzat i treballem sota la figura d'una empresa cooperativa i hem elaborat una declaració de principis RSC en el nostre Reglament intern (Terms and Conditions - TCs).

Les cooperatives promouen els valors d'igualtat, democràcia, i transparència per la seva estructura de "1 soci 1 vot," per les seves assemblees generals i al llarg de les seves activitats, i en si són líders en innovació en temps de crisi. L'organització com una empresa d'economia cooperativa s'usa relativament poc a Espanya (i sobretot en el món de la formació professional), encara que les cooperatives estan creixent, especialment a Catalunya, on hi ha més de 3.000 cooperatives de treball que aporten 3.5% del PIB i representen el 25% del nombre total de cooperatives a tot Espanya (dades de la Federació de cooperatives de Treball).

Així mateix, oferirem als nostres socis-col·laboradors / inversors la possibilitat de participar activament en el desenvolupament de la cooperativa i compartir aquests valors amb nosaltres. Una manera destacada de fer-ho és el collective decisió-making, el procés d'arribar a decisions i polítiques de manera col·lectiva.

En el nostre Reglament de règim intern (TC) i al nostre web, destaquem una declaració de principis de treball que involucrarà els principis RSC de la nostra organització.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

En la selecció de proveïdors, prioritzarem les empreses i organitzacions que treballin activament la seva RSC. La previsió és que treballem amb un nombre no molt elevat d'empreses proveïdores, però fomentarem la contractació d'aquelles que comparteixin els nostres principis RSC i donarem prioritat a cooperatives o pimes independents, petites i de Barcelona. Podrien ser cooperatives, els principis ja coneixem (per exemple, en el cas del nostre gestor econòmic-financer, la cooperativa SET-C o la cooperativa Abacus per materials) o altres entitats que estiguin involucrats amb la RSC (per exemple Artyplan, per als nostres productes de paper ecològic).

Un dels nostres objectius és establir marcs de col·laboració amb les empreses proveïdores, fomentant els "descomptes RSC" per reduir els nostres costos i oferint així mateix un descompte RSC a aquestes empreses pels nostres serveis.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

La missió de Elastic BCN està directament relacionada i orientada al següent canvi social: volem ser una força transformadora en el camp de l'educació. Per mitjà del nostre coneixement i metodologia innovadora, formem als nostres clients perquè aconsegueixin els seus objectius fora de l'aula. Els nostres clients són el centre i base de tot el que fem, i considerem que tenim el compromís de brindar excel·lència.

Consistent amb la missió, el nostre model de negoci ofereix serveis d'alta qualitat com a base. Els nostres serveis principals per a empreses són cursos de formació fets a mida, que ens obliguen a fer una anàlisi de necessitats rigorós abans de dissenyar el curs. Comprenem que en l'actual context econòmic, cada vegada més les persones necessiten més habilitats específiques per gestionar el seu treball just en el moment en què hi ha menys recursos disponibles per accedir a aquesta formació. En aquesta situació, un curs fet a mida facilita als nostres clients les màximes garanties per satisfer les seves necessitats al mínim cost.

Finalment, durant els cursos, sempre escoltarem el feedback del client per adaptar els materials, la metodologia formativa i l'horari, i al final del curs exigirem un feedback escrit per cada participant per assegurar que el client es queda satisfet 100 per 100%.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Com hem comentat a dalt, cooperatives promouen els valors d'igualtat, democràcia, i transparència per la seva estructura de "1 soci 1 vot," per les seves Assemblees Generals i en llarg de les seves activitats, fins i tot en la seva gestió econòmica. Fem servir un gestor pro-RSC per a la acontabilidad i temes fiscals, i tindrem tots els documents fiscals oberts a ser vistos pels socis-col·laboradors perquè són penjats al núvol i tots tenen la contrasenya. Decisions grans amb tema fiscal ho farem junts en Assemblea.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

En el nostre Reglament de règim intern (TC) i al nostre web, destaquem una declaració de principis de treball que inclourà una política de no-discriminació per als socis, col·laboradors i els nostres clients, i els seguirem. Entre els 4 socio-treballadors, tots iguals en poder, responsabilitat, sous etc., ja representem diverses categories de diversitat. Buscarem també proveïdors que promouen la diversitat.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

En el model post-crisi, el work-life balanç és molt important. Els socis-treballadors han de poder treballar sense pensar en l'estabilitat de la feina, i per això hem optat per contractes fixos, ia fer ús sempre amb contractes fixos quan puguem, pels beneficis que porten (accés a baixes mèdiques, cotització per a la pensió o per l'atur, etc.). Però també tindrem uns col·laboradors que poden ser autònoms o contractats temporalment, i ells sempre tindran accés als nostres sessions de formació interna (cross-training) igual com els nostres soci-treballadors. Finalment, els socis decidirem junts els Termes o Condicions de la nostra ocupació, includo polítiques de flextime, vacances, etc per assegurar que fomentem un work-life balance adcuado

A més, està previst fer les activitats següents:

- Muntar esdeveniments amb enllaç RSC: almenys un cop cada dos mesos, esperem participar / crear un esdeveniment RSC, tipus "Movember" etc., que tindran objectius relacionats amb RSC i també ens dóna més visibilitat a Barcelona. Per exemple, el nostre Opening Event era no només una presentació dels nostres serveis, sinó també una recaptació de fons per a una ONG a Raval que dóna serveis bàsics i formació professional als homeless (Xiringuito de Déu), i tot l'esdeveniment era baix del tema "Empreses startups que inverteixen en la seva comunitat" (més informació al nostre bloc a través del wen www.elastic-training.com).

- Convidar els nostres clients i proveïdors a participar en les nostres activitats: una manera per mantenir contacte amb els nostres clients a llarg termini serà convidar-los a participar en les nostres activitats diverses de RSC, a través de l'email, newsletter, el web i els xarxes socials.

- Promoure voluntariat: en els anys 2 i 3 de Elastic, està previst tenir un programa de suport per motivar els socis a fer voluntarisme en l'organització que ells volen. L'objectiu serà 5 hores al mes allà, i Elastic podria bonificar almenys 2 hores administratives per soci per mes. Després en una reunió semi-anual, intercanviem les nostres experiències, i també les publiquem en articles en els nostres blocs, etc. També els altres col·laboradors seran convidats a participar-hi.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Crec que aconseguirem aquest objectiu per les activitats esmentades a dalt, no només els dels mecanismes de la cooperativa, sinó també en la invitació a tots els socis i col·laboradors en les nostres sessions de formació interna, i en les activitats d'RSC (a que els nostres proveïdors i clients també seran convidats).

A més, està previst fer tres coses més:

1. Crear un RSC Partner Directory al web: preveiem tenir un apartat del nostre web que tindran els nostres partners a RSC, altres empreses que també segueixen els principis. Això ens augmentarà el nombre de clients potencials: no només ells, sinó els seus clients també, que els donem espai a la nostra web i possiblement un descompte RSC al moment de comprar els nostres serveis, a canvi d'utilitzar-les com a canal de venda per a nosaltres.

2. Crear propaganda per al món de RSC / cooperatives, i participar en fòrums RSC en línia: és un mercat niche, però creixent i amb un enfocament en formació més gran que les empreses habituals. Tindrem propaganda i "descomptes RSC" especialment orientat a aquest mercat.

3. Convidem a la nostra "competència" a participar en les nostres activitats RSC: de l'ERE d'ESADE han sortit tres empreses de formació i ensenyament d'idiomes, però creiem que una manera per fomentar una relació bona entre nosaltres és col·laborar en activitats de RSC que seran win-win per a tothom.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Tindrem pocs elements de "un entorn segur" comparant amb una empresa que manufactura productes en una fàbrica, i sobretot perquè no tindrem oficina física en els primers dos anys mínim i treballem tots des de la casa, però quan anem a les empreses o les universitats per donar cursos a les seves aules, sí haurem de tenir un política de consciència sobre, per exemple, els accessos de sortida d'emergència, un protocol escrit i practicat en casos de malaltia d'un alumne durant la classe, entre d'altres elements. Tots aquests podem incloure en una Política de Segur en el Treball que tindrem en el Reglament intern (TCs) de la cooperativa.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Com hem esmentat a dalt, està previst participar i organitzar diversos esdeveniments RSC amb la comunitat en què treballem al llarg de l'any. El Directori RSC ens ajudaria estendre unes iniciatives als lectors del nostre web. També ens interessa aconseguir el segell RSC per Ingenieria Social per l'oportunitat que ens dóna a participar no només a la seva web (on podem conèixer més empreses i organitzacions que tindran les seves iniciatives socials i en què igual podem col·laborar), sinó també la seva setmana de RSC cada any.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Hem organitzat el nostre model de negoci en una empresa de serveis que té els seus materials en el núvol i no té espai físic. Llavors en aquest sentit intentem fer el nostre footprint el més petit possible per ser ambientalment responsables. A partir de les iniciatives esmentades avall sobre la nostra política de RRR per al paper que generem en els cursos, també està previst col·laborar en activitats RSC amb altres partners que dóna suport a la sostenabilidad ambiental. Finalment, tindrem unes polítiques de treballar sense paper on puguem, i també a fomentar l'ús de la bicicleta o el transport públic per arribar als nostres clients.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Comparant amb una empresa que manufactura productes en una fàbrica, i sense oficina física i amb la gran majoria dels nostres materials en el núvol, Elastic tindrà molt menys residus, la principal seria paper utilitzats per als cursos. Però crearem una política de RRR per Elastic, des escollir un proveïdor que ens dóna paper ecològic i / o reciclat fins treball sense paper el més possible i reciclar tot del que fem servir.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Elastic és una cooperativa que acaba d'iniciar la seva activitat. Entre els nostres objectius de futur es troba la formalització dels nostres compromisos en polítiques, procediments, codis i reglaments que ens ajudin a anar donant forma i avançar en el nostre sistema de gestió de la RSC.
D'altra banda, destaquem també com a objectiu de futur la iniciativa per la creació del RSC Partner Directory al nostre web, per facilitar sinergies col·laboratives amb altres empreses i entitats que promouen la gestió responsable.