RealFunding responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040213

RealFunding ajuda a empreses socials o d'impacte mediambiental a tenir un millor accés al crèdit i dinamitza i dóna sentit als estalvis de les persones. RealFunding connecta aquestes empreses amb inversors ètics mitjançant una plataforma de crowdlending social on:

• Empreses socials o d'impacte mediambiental aconsegueixen un préstec col·lectiu mitjançant una campanya de crowdlending.

• Inversors ètics trien campanyes a les que participen.

 

Adreça C/ Almogàvers 165 mòdul 301 08018 Barcelona
Any de constitució 2014
Número de treballador@s 15
Persona de Contacte Lidia Magán Samper
Càrrec a la empresa CCO, Administradora
Telèfon de contacte 695 011 678
Pàgina web www.realfunding.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

- Transparència: Proporcionem als nostres clients, proveïdors i d’altres grups d’interès tota la informació relativa al procés de finançament a través de la nostra plataforma incloent requisits, drets, obligacions i preus des del primer moment; responem a totes les preguntes de forma oberta i honesta; fem seguiment i publiquem mètriques econòmiques, socials i mediambientals dels préstecs atorgats a partir de la nostra plataforma

- Ètica: aconsellem a les empreses i projectes de forma desinteressada sobre la millor manera de finançar-se; procurem que s’endeutin el mínim possible tot i que això a priori és contraproduent per RealFunding

- Valors: Promovem l’Economia Social i Col·laborativa; prediquem sobre empresa social i sobre crowdfunding / crowdlending com a alternativa de finançament amb la voluntat de fer créixer aquests sectors.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Busquem proveïdors dins de l’economia social seguint els mateixos criteris que fem servir per buscar potencials clients a qui tramitar una campanya de crowdlending.

Per altra banda, el nostre servei és de gestió i d’assessorament i és intensiu en capital humà, que és plenament local.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Tractem als nostres clients de forma personal i propera i els demanem que ens donin “feedback” constantment. Tenim una política de millora contínua i anem modificant els processos (incloent comunicació, petició de documentació, negociació, servei post-venta, etc) d’acord amb aquest “feedback”. Analitzem el grau de satisfacció dels nostres clients, tant empreses com inversors, fent entrevistes o demanant-los que omplin enquestes sobre el servei rebut i les seves recomanacions de millora.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí, transparent, no fraudulenta i professional, recolzada per gestors i assessors fiscals i laborals.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Quant a compromisos interns d’equip, busquem proactivament la diversitat de gènere, d’educació, de raça, etc.

Quant a compromisos externs de clients, ens dirigim a empreses socials que promoguin precisament la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat; de fet moltes d’aquestes organitzacions són Centres Especials de Treball o cooperatives laborals que ja de per sí donen oportunitats d’inclusió laboral de col·lectius en risc d’exclusió social.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

L’equip de RealFunding tenim llibertat d’horari i podem treballar des de casa sempre que no hi hagi reunions o sessions de treball d’equip. També estem oberts a contractes a temps parcial. Les persones de l’equip tenen llibertat per triar quan fan vacances sempre que sigui possible. Fomentem la qualitat i l’eficiència a la feina i no la quantitat d’hores invertides en produir-la. Lluitem contra el “face-time”.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Sí, escoltem amb molt d’interès els comentaris de tots els grups d’interès, fomentem que participin donant la seva opinió sobre qualsevol tema referent a la nostra organització i apliquem tots aquells canvis que considerem positius i dins de les nostres possibilitats.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

L’espai de treball és una oficina en un edifici nou de Barcelona Activa que compleix amb tots els requisits de seguretat i salut, així que no representa gaire perill per sí mateix, però ens assegurem que totes les persones de l’equip coneguin els protocols d’actuació en cas d’emergència i fomentem l’ergonomia al lloc de treball (cadires a l’alçada adequada, alçadors de portàtils, il·luminació adequada, etc).

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

El nostre negoci està estretament relacionat amb iniciatives socials, la majoria d’elles basades en el territori, donat que les ajudem a trobar finançament en forma de préstec i a trobar recursos no econòmics a partir dels inversors. A més fomentem la participació entre elles, posem en contacte a totes aquelles que pensem que puguin col·laborar i procurem estar presents en esdeveniments on participin aquestes iniciatives. En l’àmbit de la solidaritat, participem i animem als nostres coneguts i seguidors en xarxes socials a participar en iniciatives com per exemple La Marató, el Banc de Sang o Fundesplai (amb la campanya #botaxlainfancia).

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Com som una empresa de serveis, les estratègies de sostenibilitat ambiental es limiten a pràctiques a l’entorn de l’oficina i del transport: minimització d’us de paper (signatura electrònica), ús de paper reciclat, ús de dispositiu d’estalvi d’aigua a la cisterna del WC, plans d’estalvi d’energia amb PC, ús de transport públic i bicicleta, reciclatge de residus, etc. Hem introduït l’ús de contenidors per al reciclatge a la nostra oficina (espai de coworking) perquè d’altres empreses també reciclin.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Comuniquem i fomentem la gestió dels residus:

- Reduint: minimitzem l’ús del paper i d’altres recursos escassos (aigua, energia, etc)

- Reciclant: utilitzem contenidors per al reciclatge i utilitzem paper reciclat per folis, sobres, targetes de visita, etc.

- Reutilitzant: fomentem l’ús dels materials de segona mà, ja sigui duent material que no fem servir a llocs on en puguin fer ús o recorrent a compra de recursos de segona mà. Utilitzem el paper usat per una cara com a paper d'esborrany.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

- Dur a terme Inversió Socialment Responsable amb els beneficis generats de la nostra activitat

- Definir, fer seguiment i mesurar l’impacte social de les empreses socials a qui acompanyem i fer un manual de bones pràctiques