Tarannà, viatges amb sentit responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040207

Agència de viatges. Programació pròpia. Viatges amb sentit per tot el món.

 

Adreça c/ Vallespir 174 (08014 Barcelona)
Any de constitució 1993
Número de treballador@s 18
Persona de Contacte Felisa Palacio Corrales
Càrrec a la empresa Direcció RRHH (responsable RSE)
Telèfon de contacte 93 411 83 73
Pàgina web www.taranna.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

A Tarannà, a més d'intentar satisfer professionalment la passió dels Nostres Clients paper viatge, ens preocupem per fer-ho de manera ètica, sostenible amb l'entorn i responsable con los Nostres Treballadors, els nostres proveïdors i amb la societat. Aquesta filosofia és present a la companyia des dels seus inicis, encara que serà l'any 2011 quan l'equip directiu de la companyia va decidir sistematitzar i professionalitzar a través d'una política formal i una estratègia de Responsabilitat Social Empresarial ( RSE ) i la Constitució d'un Comitè d'RSE .

Entre altres iniciatives, Tarannà s’ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides demostrant així el seu compromís amb els deu principis que promulga el Pacte de respecte dels drets humans, laborals, el medi ambient i la lluita contra la corrupció i disposa de Distintiu Etiqueta responsable, que mostra d'una manera accessible als seus grups d'interès a els seus compromisos responsables en a els àmbits econòmic, social i ambiental que aportin valor afegit als nostres serveis. Així mateix, som signants del manifest per la "Corresponsabilitat: cap a una Responsabilitat Social Compartida", del Manifest Ecoemprenedors i estem adherits al Programa d'Acords Voluntaris pel càlcul d'emissions de CO2.

Entre d' altres, destaquem les següents iniciatives que impulsem o a les quals participem :

Creació de la guia del bon proveïdor, en la qual s'estableixen pautes de conceptes com anticorrosiu, protecció i detecció de riscos mediambientals i de fauna, claus del proveïdor responsable, així com de desclogué del bon guia . Enviament a proveïdors de tot el món.

Gala Solidària anual. Durant 20 anys s'ha realitzat aquesta Gala solidària el fonament és recaptar fons per a projectes socials i mediambientals. Creats en els últims dos anys, entregues annexes de premis: Premi al projecte Tarannà RESPONSABLE i PREMI PROVEÏDOR RESPONSABLE. La recaptació s'empra en projectes solidaris de la mà de l'ONG l'origen són viatgers de Tarannà, Viatgers Sense Fronteres. El 2014 van acudir més de 1140 persones que representaven a tots els grups d'interès: clients viatgers i famílies, proveïdors turístics i no turístics, administració, ONG, entitats sense ànim de lucre i per descomptat tot l'equip Tarannà. Més de 85 persones voluntàries en aquest esdeveniment de tots els grups d'interès. Organitzat des de la Direcció General de Tarannà .

Vinculació de l'RSE a clients a través d'informacions i activitats. Exemple, documentacions de viatge en material de paper i cartró reciclat. Preguntes post venda a la tornada del viatge, de matèria RSE en els viatges. Avaluant des del punt de vista del viatger client.

Medi Ambient. Bosc Tarannà. Tarannà disposa d'una parcel·la a Sant Boi de Llobregat, gràcies a la col·laboració amb Fundació + arbres. Aquesta parcel·la de Cannos a Sant Boi és un espai natural verd , que s'està rehabilitant, cuidant i en el qual ja s'ha fet una primera plantació amb més de 300 espècies de la mà de l'equip de Tarannà, proveïdors i altres col·laboradors de la casa.

Protecció animal. Associats a FAADA , seguim fent suport especial a les espècies animals utilitzades com a activitats turístiques.

Així mateix, elaborem des de l'any 2011 el nostre informe de Sostenibilitat.

Mostrem els nostres compromisos amb la societat i el medi ambient en Tarannà Responsable http://www.taranna.com/taranna-responsable/

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Els nostres criteris de Responsabilitat Social es traspassen i promouen també als nostres proveïdors, tant turístics com no turístics.
Si parlem de proveïdors turístics, que suposen el percentatge de contractació més elevat de la casa, hem de definir que són proveïdors de tot el món, cada un amb els seus paràmetres socials, polítics i mediambientals.

En ser tan àmplia la diversitat, Tarannà a unificat criteris, senzills i entenedors amb què manifestar el nostre suport a la RSE i la nostra valoració positiva dels proveïdors que segueixin aquests criteris. A la nostra web tenim un " espai proveïdors ", on es comuniquen els nostres objectius, les bases del proveïdor responsable, els Principis de la Guia Sostenible, detecció de riscos de corrupció, detecció de riscos ambientals i protecció animal. Així mateix, hem elaborat uns indicadors RSE per a proveïdors, que els hi fem arribar a través de les bases del proveïdor responsable.

Des del nostre terreny el que pretenem sempre és utilitzar al màxim proveïdors en destí de mides petits o mitjans que fomentin l'economia local. En els resultats obtinguts pels nostres qüestionaris post viatge als clients, i a través del nostre propi coneixement de les destinacions i els seus serveis, l'índex el bastant positiu.
No obstant això queda molt camí per recórrer, sobretot quan els clients volen determinats serveis que surten d'aquest tipus de proveïdors.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Un grup d'interès de vital importància per Tarannà són els clients. Es fa especial atenció i cura d'ells per totes les vies d'accés ja siguin off line (fires, telèfons, oficines) com on line (a través d'estadístiques diverses). Ens és de gran ajuda el seu criteri i col·laboració.

S'ha desenvolupat un sistema de qüestionaris post viatge automàtics on a més d'avaluar la qualitat dels serveis des del començament al final, s'avaluen conceptes de RSE a l'empresa i en la destinació.

També hem desenvolupat un Club la inscripció és totalment gratuïta per a tots aquells que visiten la web oferint activitats locals on participar de caràcter viatger, social, cultural o de salut. Per als viatgers de la casa, s'ofereixen activitats culturals a la ciutat totalment gratuïtes.

Així mateix, l'any 2014 hem realitzat novament una taula R+D entre l'equip de Tarannà i clients de la casa, obtenint informacions d'important valor per a la millora de la nostra gestió.

Compartir cultura és un altre dels nostres camins per arribar a compartir amb els nostres clients. Per a això els convidem a participar en diferents actes entre els quals destaquem, l'assistència a cinema o teatre, que sempre comporten matisos, visions o repercussions culturals, socials o d'emprenedoria.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

El comportament ètic i la nostra gestió econòmica és transparent en tots els nivells de la nostra activitat.

Durant l'any 2013 ja vam incorporar criteris de anticorrosiu en els nostres objectius d'RSE. Seguint la Guia pràctica per a la gestió de riscos i eines d'implantació de Pacte Mundial per a empreses de Nacions Unides, Tarannà Club de Viatges, de fer especial menció a la pròpia naturalesa de la seva activitat, els viatges i serveis turístics, que es contracten en diversos països del món, i que seguint la guia esmentada de Pacte Mundial molts d'ells entrarien en països amb elevat nivell de risc. Per a això analitzem de manera conjunta mitjançant comunicació interna i externa quins són els punts febles dels països amb els que contractem serveis i estudiem la manera d'evitar els riscos de corrupció. En aquest sentit, hem elaborat uns principis per a la detecció de riscos de corrupció, on es descriuen els possibles tipus de pràctiques i s'estableix una metodologia per a la seva identificació.

D'altra banda, Tarannà paga als proveïdors en les condicions i terminis pactats.

Aquest any hem publicat el nostre propi Codi Ètic, que detalla, d'una banda els valors a aconseguir i d'altra banda les bones pràctiques que ja es realitzen amb cadascun dels grups d'interès. Ha estat traduït a l'anglès i està disponible a la nostra web.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Totalment involucrats. Molt units a Escoles de Turisme i emprenedoria, fomentem oferir col·laboració a alumnes en pràctiques, i donar suport a la formació a través de xerrades a diversos col·lectius d'estudiants i emprenedors. El nostre equip està format per 18 persones, de les quals:

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La companyia s'esforça per promoure la conciliació de la vida personal i professional de la seva plantilla facilitant la flexibilitat horària i atenent a les necessitats particulars de cada treballador, adaptant la jornada laboral a elles, sempre que les condicions de treball ho permeten.

Tarannà cuida els seus empleats oferint-los un lloc de treball estable, motivador i agradable, en el qual poder desenvolupar professional i personalment. El 33% de la plantilla disposa de tardes lliures per conciliació familiar. No s'exigeixen justificants de cap tipus per arribar tard o bé haver de disposar d'hores extres per a metges, o dificultats sorgides durant el dia en el si familiar.

Cada treballador interessat rep anualment unes 40 hores de formació, a través dels cursos subvencionats de la Fundació Tripartita. A més, hi ha flexibilitat perquè els col·laboradors que estan estudiant puguin compatibilitzar amb la seva activitat professional.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Totalment actius i oberts a rebre participació i crítiques que ens facin millorar o reafirmar el que fem.

Tarannà està compromesa amb tots els seus grups d'interès. Mantenim un diàleg fluid i constant amb l'objectiu de detectar les seves necessitats i expectatives i atendre-les en la mesura del possible i sempre, tenint en compte la seva voluntat de dur a terme una conducta ètica i de respecte per l'entorn i per les societats amb les que treballa.

En relació a la plantilla, es realitza anualment una enquesta de clima laboral, per conèixer en profunditat el seu nivell de satisfacció, les seves expectatives i necessitats. Així mateix, fem arribar a través d'una empresa externa un qüestionari a l'equip per a la valoració del seu lloc de treball, de l'empresa i dels directius. Aquest any 2014, hem estrenat una eina virtual anomenada “el Rastrillo”, solament per a l'equip, on tots podem opinar, compartir i informar a la resta de companys. Els temes s'han abordat en to d'humor. La pretensió és el foment de la comunicació, de l'opinió crítica de tots, així com de disposar d'un arxiu comú de nombroses informacions d'interès que de vegades passen desapercebudes per al conjunt de l'equip. Hi ha una clau important, l'anotació informativa es pot fer de manera anònima si es desitja.

En relació als clients, la companyia té establerts nombrosos canals de comunicació.  A les vies habituals com el telèfon, les oficines, l’ e-mail correu electrònic o fins i tot a través del web, Tarannà suma la seva presència a les xarxes socials, comunicació via skype, newsletters setmanals i la seva participació en fires del sector. Amb l'objectiu d'implicar molt més al viatger en la cultura i activitats que promou Tarannà, l'agència ha creat el Club Tarannà amb una agenda d'actes setmanals anuals en els quals es fomentarà l'esperit viatger a través de xerrades informatives, activitats culturals, presentacions, etc.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Seguim un PLA D'OFICINA VERDA, en el qual s'inclou el benestar de l'equip. Realitzem valoracions anuals sobre la climatització i ergonomia, així com d'il·luminació, fent els canvis adients.

A més portem a terme una avaluació anual mitjançant una empresa de riscos laborals.

Cada dia més estem convençuts que l'èxit de l'empresa és gràcies al nostre gran equip. Intentem ser propers i properes a les seves necessitats. Aquest any passat hem compartit esdeveniments de teatre i cinema, on gaudir de manera distesa tots.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

A través dels nostres propis viatges fomentem la participació en projectes solidaris i mediambientals sempre que és possible.

A més Tarannà col·labora amb projectes determinats a través de la seva pròpia ONG Viatgers Sense Fronteres. En aquests 21 anys de vida de l'empresa s'ha col·laborat en més de 115 projectes solidaris, vinculats a la part social i sanitària en la seva majoria i havent incorporat el concepte mediambiental i de protecció animal des dels últims anys.

També esmentar que s'han creat des de fa més de 9 anys, els anomenats viatges solidaris, que amb el temps es van denominar viatges sostenibles, en els quals queden contemplats tots els conceptes de RSE i es visiten de mitjana dues o tres projectes socials, a més de fomentar serveis que beneficien a la gent local. Durant aquest últim any, s'ha treballat en la incorporació de cicloturisme dins del programa responsable.

L'oficina de Tarannà és seu de recollida de taps " TOTS PER NACHO ", tot el barri, escoles, restaurants, botigues, clients, vénen a deixar-nos la seva taps a l'oficina. Ens encarreguem de recollir-los i transportar-los als nostres magatzems per a la seva posterior recollida. Nacho forma part de nosaltres, el coneixem i compartim amb la seva família la Gala Solidària. Nacho és un nen de 3 anys afectat per la infermetat de Dent. Durant l'any 2014, la millor notícia, per fi ASDENT ha aconseguit el començament de les investigacions d'aquesta malaltia. Felicitats Família!

Altres col·laboracions: Oxfam Intermón , Somriures de Bombai i Wikihapiness.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

A les nostres oficines se segueix un PLA D'OFICINA VERDA, incorporat des de fa 3 anys a la casa . Entre altres mesures, destaquen:

- Habilitem més papereres per reciclar

- Es va generar la consciència de bon consum d'energia, apagant aparells quan marxem de l'oficina

- Hem aconseguit eliminar gairebé íntegrament el plàstic en les oficines

- El paper que utilitzem és totalment reciclat, igual que les documentacions de viatge. Mesures per millorar l'ús, reutilització i menor consum de paper.

- El sistema de climatització i il·luminació estan controlats per un programa d'eficiència energètica. Introducció de ventiladors que milloren la difusió del fred i calor i milloren el benestar de l'equip i clients dins de l'oficina.

Així mateix, promovem la iniciativa Bosc Tarannà. Parcel·la de Cannons a Sant Boi de Llobregat . Espai verd en recuperació, de la mà de la Fundació + arbres. Aquesta parcel·la en poc temps ha pres vida i l'objectiu a més és que la gent local i tot el que vulgui tingui accés per gaudir-la. S'ha realitzat la primera plantació al novembre de 2013 amb tot l'equip de Tarannà, proveïdors i col·laboradors, plantant més de 300 plançons i llavors de diverses espècies a través d'una activitat de Nego Dango. Aquí Tarannà realitza les seves pròpies compensacions de CO2 i les dels viatgers que també vulguin fer-ho de manera totalment voluntària. L'any 2014, la Fundació +Arbres, i gràcies a Miguel Guerrero, va aconseguir un espai cada dia mes frondós i millor cuidat. A partir del 2015 aquest bosc es denomina Bosc Miguel Guerrer.

En relació a les actuacions de lluita contra el canvi climàtic, destaca la iniciativa Calculadora de CO2. El web de Tarannà, el client disposa de la calculadora de CO2. Totalment voluntària, ofereix informació del volum de Kg d'emissions de CO2 en utilitzar vols per viatjar pel món. Les recaptacions van directament al Bosc Miguel Guerrero i és aquí on Tarannà realitza les seves pròpies compensacions.

Així mateix, en el 2014 ens hem adherit al Programa d’Acords Voluntaris promogut per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, on les empreses i organitzacions de manera voluntària fan el càlcul de la seva petjada de carboni.

D'altra banda, hem elaborat l'Estudi de riscos mediambientals amb proveïdors. S'han creat fitxes de sostenibilitat per països, avaluant els riscos i posant mesures. S'entrega als viatgers quan reserven el seu viatge.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Tarannà sempre ha estat sensible respecte a la protecció de l'entorn i cuida des dels seus inicis el seu impacte en el medi ambient, intentant minimitzar al màxim, estalviant en el consum de recursos i emprant materials reciclats i / o ecològics cada vegada amb més assiduïtat. En aquest sentit elaborem i implementem totes les mesures previstes per a la gestió responsable dels nostres residus en el Pla oficina verda.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Arribar a aconseguir entre tots un turisme sostenible.