GRUP PAPELMATIC (HIGIENIC GLOBAL SERVEIS) responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040197

Grup d'empreses especialitzat en productes i serveis per a la higiene, el benestar i el confort de les persones als entorns professionals.

El grup està format per tres empreses:

• Papelmatic, dedicada a l’optimització dels recursos de benestar, neteja i desinfecció en l’àmbit industrial, higiene hospitalària, manipulació alimentària i entorns de treball en general;

• HGS, consultoria especialitzada en aportar solucions de benestar i confort que milloren la salut dels espais i dels seus usuaris,

• Efebé, especialistes en el disseny d’espais saludables, ergonòmics i eficients, juntament amb l’adequació, el manteniment i l’equipament d’aquests espais.

 

Adreça c/Progrés 14. Polígon Industrial Almeda. (Cornellà de Llobregat)
Any de constitució 1966
Número de treballador@s 40
Persona de Contacte Imma Fornt
Càrrec a la empresa Responsable Projecte RSC
Telèfon de contacte 93 475 14 70
Pàgina web www.gruppapelmatic.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

La Responsabilitat social forma part del model de negoci de les empreses del Grup Papelmatic des del convenciment que un entorn de treball saludable millora el benestar de les persones en el seu lloc de treball, la seva motivació i que per tant contribueix a la millora de les organitzacions. Des de l’any 2008, any en que elaborem el nostre primer Pla estratègic hem anat incorporant diferents productes i serveis amb aquesta finalitat.

El 2015 hem elaborat un Pla de Responsabilitat Social del Grup per tal d’Implantar un  Sistema de Gestió ètica al Grup e integrar la RSE en totes les decisions i activitats de l’organització que ens permetrà alinear els Valors empresarials amb l’estratègia de la companyia: Integritat, vocació de servei, confiança i compromís amb les persones, innovació i compromís amb el Medi Ambient.

Des del Consell general del Grup s’ha aprovat el Pla de RSE i s’ha pres el compromís ferm de donar suport al compromís per la Responsabilitat Social del Grup. Estem redactant la nostra política RSE que serà el pilar fonamental dels principis d’actuació de totes les empreses del Grup i el Codi ètic.

Hem creat la Comissió de RS com a mecanisme de coordinació i seguiment del Pla de RSE formada per un equip de persones multidisciplinaris dins l’organització i que representen les diferents empreses i/o departaments del Grup.

Papelmatic i Efebé, a més a més, gestionen els seus processos en base a la ISO 9001.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Al Grup Papelmatic desenvolupem les nostres activitats principalment a Catalunya i Espanya. Els nostres proveïdors de productes i serveis són majoritàriament locals i d'origen Europeu. En aquests entorns els respecte als Drets Humans està inclòs en la legislació laboral Comunitària i Estatal.

Papelmatic manipula i produeix els productes de cel·lulosa a Cornellà de Llobregat amb matèries primeres provinents de productors estatals o d'origen europeu (Portugal e Itàlia). Per altres productes o serveis del grup prioritzem els proveïdors locals. Així mateix, fomentem les relacions estables i duradores amb els nostres proveïdors.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

La nostra política de gestió de clients es basa en el respecte i la honestedat, la vocació de servei amb una actitud d’escolta i comunicació fluïda per tal de poder detectar les seves necessitats i assessorar-los adequadament, el compliment dels compromisos adquirits amb cadascun d’ells i la resposta ràpida de les incidències.

A Papelmatic tenim implantada la ISO 9001 de Gestió de la Qualitat i hem creat un departament específic de Costumer Service com un pas més cap a l’excelència per incrementar la satisfacció i fidelització dels nostres clients amb un tracte immediat i personalitzat que permet la resposta immediata en quant a assessorament comercial, gestió de comandes i resolució d’incidències.

A Papelmatic es realitza una enquesta de satisfacció de clients anual i a EFEBE es realitza un cop finalitzat cada projecte propi de la seva activitat.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí. Es fa un seguiment econòmic constant de totes les empreses del Grup. Hem elaborat e implantat un Quadre de comandament integral, incorporant tot tipus d'indicadors, per a facilitar la presa de decisions en tots els graus de responsabilitat de la companyia. Mensualment es reporta la informació necessària a cadascun dels organismos de direcció de les diferents empreses del Grup i trimestralment al Consell d'Administració del Grup per a la presa de decisions responsable i transparent.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La nostra Política de Recursos Humans incorpora un capítol de Respecte i Confiança on explicitem que:

- Qualsevol forma d'intolerància o discriminació detectada serà considerada una falta de respecte i serà degudament tractada.

- La relació entre homes i dones ha d'estar basada en la igualtat.

En els criteris de selecció de personal es presta especial atenció en l'adequació entre les qualitats del candidat i els valors de l'empresa. Tot i així, el seu origen, nacionalitat, religió, raça o sexe no formen part en cap cas dels criteris de selecció.

Actualment estem en procés d’implantació d’un Pla d’Igualtat a totes les empreses del Grup.

Al Grup Papelmatic creiem en la igualtat d’oportunitats per a totes les persones independentment de la seva condició. Per això, treballem per la inclusió en el món laboral de diferents col·lectius:

 • Estudiants en pràctiques: es disposa de diferents acords amb centres de formació de Cornellà i Barcelona per tal d’incorporar estudiants en pràctiques en diferents departaments de les empreses del Grup. En algun cas s’ha donat l’oportunitat d’ocupar un lloc de treball remunerat un cop acabades les pràctiques fomentant la creació d’ocupació.
 • Persones amb risc d’exclusió social: s’han definit llocs de treball susceptibles de ser ocupats per persones en risc d’exclusió o amb algun tipus de discapacitat.

S’ha signat un acord estratègic amb MISMAEFICACIA Centre Especial de Treball, empresa amb la que es comparteix l’interès i objectius de posar en valor les diferents capacitats que tenen alguns col·lectius de persones que per diverses circumstàncies es troben en risc d’exclusió social i que contribueixen a general valor econòmic social competint en el lliure mercat de serveis i productes amb eficàcia i productivitat.

Papelmatic ha obtingut el Certificat Discert com a empresa Responsable amb la Discapacitat.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Al Grup Papelmatic promovem la conciliació entre la vida personal i professional estudiant, de manera personalitzada, la conciliació entre la vida familiar i laboral de les persones que hi treballen de manera que donin resposta tan a les seves necessitats com a les de l'empresa. A més a més, el calendari laboral del Grup estableix en els períodes de vacances escolars jornada intensiva, de manera que les persones que tenen fills ho puguin compaginar i s’afavoreix que les vacances es reparteixin entre el mes d’agost, Nadal i Setmana Santa.

Un 15% dels treballadors tenen un horari reduït o flexible per poder-lo compaginar amb la seva vida personal i familiar. Cadascuna de les persones té un horari totalment personalitzat a la seva situació dins d’uns certs marges compatibles amb les necessitats dels departaments corresponents.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Per a la plantilla hem elaborat un Pla de comunicació interna que estableix tan els canals, com el tipus d'informació que es dona, com el sistema participació dels treballadors. Hem creat un Blog de comunicació interna en la que tots els treballadors hi poden fer les seves aportacions i suggeriments.

Hem creat un Butlletí Intern periòdic per millorar la comunicació interna a tots els treballadors i treballadores del Grup i establert un sistema de bústia per rebre els suggeriments de millora.

Hem creat el departament de Costumer Service a Papelmatic per a consolidar el servei d'atenció al client via telefònica i també personalitzada a través dels diferents departaments de l'empresa (comercial, administració, marketing...). D'aquesta manera sabem constantment quines són les necessitats dels nostres clients tan de productes com de serveis per poder-los donar la millor solució possible.

En quant als proveïdors, realitzem reunions periòdiques per a la millora dels nostres productes/serveis, detecció d’oportunitats del mercat i/o necessitats dels nostres clients i establim jornades de formació interna dels mateixos. També participem conjuntament en diferents esdeveniments (congressos, cursos, jornades ...).

Estem treballant per a definir un Marc de relacions amb tots els nostres Grups d’interès.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Com a Grup compromès amb el benestar i la salut de les persones al lloc de treball es realitza un seguiment actiu de la Prevenció de riscos laborals, promovent la millora de l'entorn de treball i fomentant el bon estat de les nostres instal·lacions  amb una planificació plurianual de les accions de millora detectades.

S’ha elaborat un Pla de millores de l’edifici a 3 anys tenint en compte no només l’estat de conservació sinó aquells aspectes que milloren la salut i el confort de les persones al lloc de treball. Tenim un contracte de manteniment tant de l'edifici (elements constructius e instal·lacions) com de la maquinària de producció que asseguren el seu funcionament fiable i constant.

Al Grup Papelmatic promovem els hàbits saludables a l’equip de persones facilitant, cada 15 dies, una cistella de fruita ecològica de “La Tavella” (empresa d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental sever promogut per la Fundació Viver de Bell-lloc) disponible al menjador per tal de que totes les persones del Grup hi puguin accedir.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Continuem amb el Projecte de Recollida de Roba usada juntament amb el Nou Hospital Evangelic. La Roba que es recull a l’Hospital es reparteix a través dels nostres camions a 3 entitats socials del barri de Gràcia de Barcelona. Durant el 2014 hem establert col•laboració amb diverses entitats de Cornellà de Llobregat per a que siguin destinatàries de la roba que recollim a les instal•lacions del Grup Papelmatic de Cornellà.

Així mateix hem establert un acord amb la Botiga Solidària de Cornellà per a col•laborar activament amb les campanyes de recollida d’aliments i productes d’higiene. Al desembre vam fer una Campanya des del Grup Papelmatic en la que vam recollir productes d’alimentació infantil e higiene personal.

Des de Efebé es promou la donació de mobiliari d’oficina a la Fundació Formació i Treball dels clients que renoven el seu equipament.

El desembre de 2015 vam donar suport al projecte de Homelessfonts.org per al disseny de la felicitació de Nadal i el nou any 2016 amb una tipografia dissenyada per una persona sense sostre, projecte creat per Arrels Fundació.

El desembre de 2014 vam realitzar una Campanya de donació de sang pel Banc de Sang a la que s’hi van adherir un 30% dels nostres col·laboradors.

Estem col·laborant amb el Banc dels aliments de Barcelona (Campanyes Gran Recapte Aliments 2012 i 2013), Càritas diocesana de Barcelona (donació en productes d'higiene) i amb la Fundació del Molí Paperer de Capellades que  fomenta la inclusió laboral de persones amb discapacitat per a la fabricació dels seus productes promocionals.

Som membres de diverses associacions empresarials locals com PIMEC, Cambra de Comerç i l'Associació Catalana de l'empresa Familiar.

Hem establert col·laboració amb diferents entitats d’Inserció Laboral amb la contractació de persones amb risc d’exclusió amb tasques al magatzem i logística.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

L’ús eficient de l’energia, l’optimització de recursos i la gestió dels residus són les principals estratègies ambientals que tenim en compte a les diferents activitats del Grup.

Hem realitzat una campanya anomenada Objectiu 3R que a banda de promoure la gestió sostenible dels residus a les nostres oficines fomenta la conscienciació i nous hàbits d’ús en la gestió de la il·luminació i la climatització per a reduir-ne els consums.

De fet, un dels nostres objectius de futur és potenciar el compromís amb el Medi Ambient reduint les emissions de CO2 a través de la reducció de la demanda energètica, la reducció dels consum de combustibles en el transport.

Papelmatic, a més, està adherit al programa Acords Voluntaris de reducció d’emissions de CO2 promogut per l’Oficina Catalana del Canvi climàtic des del 2014, per tal de reduir el seu impacte ambiental. Així, les accions realitzades els darrers anys han estat:

 • Inversions en la millora eficiència energètica de l’edifici a partir d’un estudi energètic elaborat del mateix i que ens ha permès prioritzar les inversions.
 • Programes de sensibilització de la plantilla en sostenibilitat amb una campanya informativa de bones pràctiques de gestió i ús de la il·luminació i la climatització. També s’han realitzat un Curs de conducció eficient per als conductors de la flota de camions pròpia.
 • Millora de la gestió de residus incorporant la recollida selectiva a oficines incorporant nous contenidors de reciclatge a l’office i al menjador. A fàbrica i magatzem s’ha fet un anàlisi de tots els residus generats per tal d’identificar-los i gestionar-los correctament i així poder disminuir les Tn anuals dels residus generals.
 • El 2015 han passat a consumir Energia Verda certificada .
 • Optimització de rutes de repartiment impulsant l’agrupació de comandes de productes als clients per tal de reduir el nombre de viatges per client.

Papelmatic té com a objectiu certificar-se amb la ISO 14001 de Gestió ambiental.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

A través de la campanya Objectiu 3R centrem la gestió sostenible dels residus en 3 diferents àmbits:

Oficines GRUP: Reciclem els residus a través de la recollida selectiva als diferents espais col·locant contenidors específics de cada fracció, reduïm els residus d’envasos disposant d’una font de dispensació d’aigua i fent ús de les noves tecnologies a les reunions per reduir la impressió de documents (projectors, tauletes, etc…), reutilitzem el material d’oficina i el paper per a impressió d’esborranys i notes.

Producció Papelmatic: Es redueixen els residus optimitzant la producció i adequant la matèria primera a les dimensions dels productes acabats i es fa un seguiment exhaustiu de la mateixa per minimitzar les minves. Tot i així els residus generats es recuperen i es porten a una planta per a la fabricació de paper i cartró reciclat.

Efebé: A mesura del possible es reutilitzen materials a les obres de reforma i es realitza una gestió de residus d’obra amb valorització de cada tipus de residus (petris, fustes, metalls, etc.)

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Com a reptes de futur, al Grup Papelmatic ens hem establert els següents objectius:

- Certificar-nos amb un sistema de Gestió ètica, en concret la certificació IQnet SR10 basada en la ISO 26000, a través de la implantació del Pla RSE estructurat en 6 línies estratègiques:

 • Governança
 • Pràctiques laborals i Drets humans
 • Medi Ambient
 • Assumptes dels consumidors i pràctiques justes d’operació
 • Participació a la comunitat
 • Comunicació RSE.

- Integrar la RSE en l’estratègia del Grup Papelmatic a través de la definició d’una Política RSE.

- Capacitar el nostre equip de persones en Responsabilitat social per fomentar la seva participació.

- Reforçar el compromís amb el medi ambient mitjançant l’ús sostenible de recursos i la reducció d’emissiions de CO2.

- Impulsar el diàleg amb els Grups d’interès.

- Fomentar productes i serveis que contribueixin al desenvolupament sostenible i fomentar el consum responsable.

- Participar en projectes socials a nivell local i augmentar la participació en les associacions a les que formem part.

- Millorar la comunicació interna, en especial la divulgació de valors i criteris RS.

- Millorar la comunicació externa de la nostra gestió de la Responsabilitat social elaborant la memòria anual i publicant-ho a les nostres webs corporatives.