MI PAISANO SLOW HOTELS responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040193

Màrqueting i comercialització per a hotels sostenibles

 

Adreça
Any de constitució
Número de treballador@s
Persona de Contacte David Carrizo Menéndez
Càrrec a la empresa Gerent
Telèfon de contacte 635 50 22 84
Pàgina web www.mipaisano.es

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Treballem al costat dels hotels per fomentar el turisme responsable i proporcionar experiències de gran valor per al viatger i baix impacte per a la natura. Només oferim els nostres serveis a establiments que compleixin amb els nostres criteris de sostenibilitat, qualitat i diferenciació.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Triem als proveïdors de productes i serveis a més de per la seva qualitat i preu, per l'impacte ambiental i social de les empreses que els ofereixen.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Per les característiques de la nostra empresa hem de distingir entre diversos tipus de clients: hotels i viatgers o empreses.

Hotels: Fem visites regulars als establiments per comprovar que segueixen complint-se els criteris inicials pels quals els vam oferir els nostres serveis. El nostre treball diari amb ells ens permet facilitar-los informació que ens ajudarà en la fixació d'objectius i en la implementació de mesures per a la seva consecució. Cada mes s'elaborarà un informe per a cada establiment, on es mostrarà l'evolució del nostre servei, satisfacció del viatger, nous projectes, esdeveniments o, si s'escau nous membres de la marca. Això els ajudarà a avaluar el nostre rendiment. Així mateix apreciem que ens facin arribar els seus suggeriments, dubtes o problemes determinats.

Viatgers o empreses: proporcionem un servei extra d'atenció al client on l'informarem de quin és l'establiment que més pot ajustar-se a l'experiència desitjada. Posem a la seva disposició un qüestionari on pot fer arribar la valoració de la seva estada, així com fomentem la relació en les xarxes socials.

Els proporcionem informació sobre altres destinacions, notícies de turisme sostenible, nous membres i empreses relacionades i no relacionades amb el turisme on poden acudir per obtenir un producte o servei professional i responsable.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La generació d'ingressos està basada en una quota fixa mensual i en una retribució per objectius, definits per a cada establiment i variables en relació a cada situació. Es farà un estudi previ a la col·laboració a l'hotel, per saber si és una empresa que efectivament porta a terme bones pràctiques tant en temes fiscals, com en la seva gestió de treballadors, clients i proveïdors.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Seleccionem els nostres col·laboradors en funció de la seva qualitat i compromís independentment del seu gènere, edat i origen. Valorant molt positivament aquelles persones o empreses que tenen una filosofia similar a la nostra; quan la nostra visió i valors són similars, és molt més senzill d'entendre i assolir objectius.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Organitzem la setmana en funció dels objectius i accions per dur-los a terme. Dividint les jornades de treball en tasques que siguin realitzables en un horari raonable. Es tracta de fixar-petits reptes diaris assolibles i enfocats a la consecució d'objectius a mitjà o llarg termini, que suposin beneficis tant per a viatgers, establiments i Mi Paisano.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Tenim relació directa i contínua amb els nostres clients (hotels). Ens comuniquem mitjançant email, trucades i vídeo trucades, a més de fer visites periòdiques als seus establiments. Informant-los de les nostres accions i elaborant estratègies per a la consecució dels objectius comuns.

Oferim el contacte directe dels propietaris dels diferents establiments, creant rutes entre els mateixos i informant sobre clients, notícies i tendències del sector.

Així mateix fomentem la comunicació dels viatgers en les nostres xarxes socials i pagina web, a través de qüestionaris, concursos i bloc.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Despatx perfectament condicionat, amb bona taula i cadires de treball. Il·luminació natural i elements que afavoreixen l'ergonomia i un entorn visual agradable i net. Així mateix estudiem cada establiment per saber que es compleixen certes mesures de seguretat per als treballadors.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Fomentem les activitats de baix impacte, els productes ecològics i restaurants de proximitat, sent usuaris dels mateixos, escrivint al nostre blog sobre ells i difonent en les nostres xarxes socials. Així mateix, una de les nostres característiques és treballar només amb aquells hotels que al seu torn fomenten el desenvolupament de la cultura, esport i gastronomia locals. Destinant una part dels beneficis en el suport d'alguna associació local que aporti valor i estigui relacionada amb el turisme sostenible.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Pel que fa a la meva activitat professional que intrínsecament fomenta la sostenibilitat ambiental, el turisme responsable, adaptant com una màxima en el nostre dia a dia. Tractant en la mesura del possible de fer servir el transport públic. Col·laboració amb empreses d'assessoria d'esdeveniments sostenibles per a la realització dels mateixos.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Estalviem en el consum de recursos. Elaborant i enviant informes només en format digital. Tractant de reduir al màxim el consum d'aigua, paper i energia. I emprant per a això, cisternes de mig omplert, paper reciclat i bombetes de baix consum.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Continua sent sostenibles i millorar en la mesura del possible.