Fundació La Roda dʹAccions Culturals i del Lleure responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040191

Entitat sense afany de lucre que té per missió afavorir, a traves de la cultura, la transformació social en els territoris on cal treballar per la cohesió. La nostra acció és fa a traves de 81 entitats adherides i presents a 35 municipis de Catalunya.

 

Adreça Carrer Sèquia 9-11, baixos
Any de constitució 2003
Número de treballador@s 3
Persona de Contacte Anna Corbella
Càrrec a la empresa Directora
Telèfon de contacte 934147201
Pàgina web www.fundaciolaroda.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Estem adherits al Codi Ètic de les associacions de Barcelona, una eina de transparència.

Treballem en xarxa i mantenim una actitud d’escolta activa amb les nostres entitats adherides, impliquem en la gestió del projecte als nostres treballadors i altres estructures de la Fundació i seleccionem als nostres proveïdors amb criteris RSC.

Gestionem econòmicament la Fundació amb transparència. Analitzem amb cura si totes les nostres despeses estan vinculades directament amb l’objecte de la nostra missió i l’impacte sobre la tasca a realitzar.

Apostem per cercar en el tercer sector i en la economia social les solucions dels serveis que hem d’adquirir per la nostra feina diària.

Un de les nostres objectius de futur és involucrar i fer extensiva l’aposta de la Fundació la Roda per la gestió amb criteris de Responsabilitat Social a las nostres entitats adherides i als nostres proveïdors.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

S’ha fet una revisió acurada dels proveïdors per nomes treballar de forma majoritària amb aquells que  ens han demostrat que apliquen criteris de RSC com poden ser el seu compromís social amb entitats del seu territori o amb causes solidaries, amb temes  mediambientals, amb criteris de compra de proximitat, de gènere, o amb col·lectius amb risc d’exclusió social.

En general afavorim organitzacions de l’economia social que estiguin compromesos amb una gestió ètica.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

La nostra gestió es sustenta en:

- Treball en xarxa amb les nostres entitats  adherides.

- Interacció proactiva amb els nostres proveïdors.

- Implicació en la gestió del projecte de treballadors i altres estructures de la fundació com el consell assessor.

- Escolta activa tot utilitzant tots els mitjans tecnològics actuals ( xarxes socials, etc ).

- Treballem amb transparència.

- Oferir productes i serveis oberts per a que totes les persones que hi vulguin, puguin participar lliurament. Preferentment prioritzarem tots aquells col·lectius que estiguin en major risc d’exclusió social ja siguin per causes econòmiques, d’edat, per discapacitats, etc. El nostre treball de suport a entitats que treballen per la cohesió social dels seus territoris es basa en la contractació de professionals artístics locals.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

El nostre perfil d’organització, fundació, ja ens marca unes pautes i auditories anuals per assegurar una gestió acurada dels recursos. La nostra fundació presenta anualment les comptes al protectorat de la Generalitat. A més estem fent els passos per diversificar les fonts de finançament, i serveis que oferim com organitzar programacions d’activitats familiars ( espectacles i tallers ) per empreses i institucions, i assegurar així la sostenibilitat del projecte.

En breu passarem una auditoria externa i iniciarem el procés per ser analitzats i aconseguir el segell de la Fundació Lealtad.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

L’accés a l’equip professional, al voluntariat, al consell assessor i al patronat prioritza per sobre de tot les capacitats de la persona i el seu desig d’aportar el seu gra de sorra al nostre projecte social.

Potenciem la no discriminació per cap motiu ja sigui d’edat, sexe, creences o ètnies, fomentant la igualtat d’oportunitats. En el nostre sector és habitual una major presencia de dones, i en el cas de la nostra fundació no només es dona aquesta major presencia sinó que tant la presidència del patronat, com la direcció estan assumides per dones.

 Potenciem aquells proveïdors que també fan una aposta clara  per la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La gestió dels projectes permet que molta activitat pugui fer-se de forma on line quan hi han necessitats de conciliar vida personal i laboral. Som un equip petit i el diàleg és permanent i això permet resoldre qualsevol necessitat no prevista.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Les reunions setmanals d’equip, les reunions amb entitats i grups col·laboradors, les reunions amb els nostres proveïdors, les reunions de patronat i les plataformes de comunicació ens permeten afavorir que tothom pugui sentir-se part del projecte i aportar elements de millora.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

La feina és fa majoritàriament en el despatx. Fins ara hem analitzat i aplicat allò que diu la documentació que ens arriba respecte a la prevenció de riscos per part de la nostra empresa proveïdora.

Estem pendents de fer la formació adient al voltant de la prevenció de riscos per acabar de fer una bona implementació. Per les activitats exteriors com la Tamborinada, tant el personal com els voluntaris reben formació sobre els plans de seguretat bàsics que demanda l’Administració.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

La nostra missió principal i feina és donar suport a les 81 entitats adherides a la Fundació La Roda dels 35 municipis de Catalunya que representen. Són entitats que treballen en territoris amb molts reptes pel que fa a la cohesió social. De totes formes també col·laborem de forma puntal amb altres entitats no adherides.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

La compra a proveïdors respectuosos amb el medi ambient i l’estalvi energètic són accions concretes que estem aplicant per posar el nostre granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic.

Nosaltres hem implementat un seguit d’accions d’optimització de l’espai de treball per aconseguir un estalvi energètic i d’aigua.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Tant en la nostra activitat diària, com en les activitats de carrer o en la festa de la Tamborinada apliquem mesures per aplicar de forma activa la reducció del consum a tots els nivells, la reutilització de material i el reciclat d’aquests. En resum allarguem la vida útil de tots els materials.

També hem impulsat un projecte educatiu de suport a les nostres entitats que porta per nom ReSiclem.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Volem analitzar tots els nostres processos per analitzar aquells que encara siguin susceptibles de millorar. També volem involucrar i fer extensiva la nostra aposta, a las nostres entitats adherides i als nostres proveïdors  en els criteris de la Responsabilitat Social. En breu donarem visibilitat des de la nostra web de la nostra aposta per la RSO.