La Calaixera d responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040189

Creació i manteniment de llocs de treball de qualitat per a persones amb trastorn mental sever a través de diferents línees de negoci: logística sostenible, distribució de material d

 

Adreça Passeig Maragall 124 Barcelona
Any de constitució 1999
Número de treballador@s 42
Persona de Contacte Josep Castells
Càrrec a la empresa Coordinador
Telèfon de contacte 932432041
Pàgina web www.cetlacalaixera.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Al nivell de la contractació, apostem per la contractació de persones amb malaltia mental, un dels col·lectius amb més dificultats al nivell de inserció laboral. Al nivell del medi ambient, fem el transport sostenible, repartint 150 – 200 paquets a diari a peu o amb la furgoneta elèctrica.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Una de les línees de negoci és la botiga de productes socials, ecològics i de proximitat. Apostem per la selecció de proveïdors locals i socialment responsables que aposten per la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Estem en el procés d’implementació de ISO 9001. Portem a terme l’anàlisi del grau de satisfacció en diverses línees de negoci, sobretot en la part de distribució i logística de material d’oficina.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Si, es publica la memòria anual de tota l’associació i el CET porta els números separats per demostrar la màxima transparència.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La igualtat d’oportunitat és la missió de La Calaixera, donant la feina de qualitat per a les persones amb més dificultat – persones amb trastorn mental sever.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Tenim la possibilitat de diferents horaris de 20, 25, 30 i 35 hores.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Els treballadors disposen de l’Unitat de Suport i el psicòleg escolta les necessitats de cadascúna de les persones treballadores mínimament un cop cada 4 setmanes. Intentem conèixer el màxim les necessitats dels nostres clients i col·laboradors per buscar sinèrgies.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Treballem conjuntament amb Asepeyo i disposem del Departament de Relacions Laborals que controla cada lloc de treball al nivell de la seguretat.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Estem presents en diferents fires i actuacions del barri, sempre en contacte amb els eixos comercials, centres cívics i altres agents socials del barri.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Per a la lluita contra el canvi climàtic apostem pel transport sostenible a través del repartiment a peu i amb la furgoneta elèctrica.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Reduïm al màxim els residus, i reciclem en totes les línees de negoci.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

En el futur apostem per desenvolupament global del transport sostenible en totes les línees de negoci i treball amb proveïdors socialment responsables.