Ktring responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040187

Empresa dedicada als serveis de càtering i events gastronòmics

 

Adreça c/ Almogavers 237, Barcelona
Any de constitució 2008
Número de treballador@s 4
Persona de Contacte Pepi Coll
Càrrec a la empresa Gerent
Telèfon de contacte 931 81 47 89
Pàgina web www.ktring.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Ktring és una micro empresa de caràcter familiar on es fomenten valors com la participació, el bon clima laboral, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats, la integració de col·lectius vulnerables i la sostenibilitat ambiental.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

La nostra empresa tracta amb un número de productes molt elevat i els quals procedeixen de diferents proveïdors.

Alhora de decantar-nos per un producte o un altre es tenen en compte diferents aspectes com la proximitat, la qualitat i el preu del producte per tal de poder satisfer els nostres clients amb productes de qualitat a un preu de mercat just.

Adaptem els menús segons la temporada per tal de poder comprar producte fresc de proximitat i el qual puguem comprar al mercat del barri.

Part del producte que és compra prové de comerç just o biològic.

En el cas de proveïdors de serveis sempre intentem que provinguin d’una empresa amb responsabilitat social o petit comerç. En fer la selecció d’un nou proveïdor de serveis, fem una valoració d’almenys 3 opcions on puntuem diverses característiques. D’entre aquestes, hi tenim en compte el seu posicionament en front de la Responsabilitat Social i que el seu mercat objectiu sigui el d’empreses similars a la nostre.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Al ser una empresa petita, el contacte amb els nostres clients és molt directe.

Fomentem que la comunicació amb els nostres clients sigui fluida i de confiança; d’aquesta manera podem millorar cada servei adaptant-nos a les necessitats especifiques del cada client.

Estem preparant unes enquestes de satisfacció que s’entregaran al client amb una freqüència mínima de caràcter anual; d’aquesta manera, podrem identificar oportunitats de millora que podran ser incorporades en els nostres productes i serveis.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La nostre gestió econòmica es transparent i no fraudulenta per convenciment i responsabilitat.

A més no hi ha possibilitat de fer-ho d’un altre manera, donat que els nostres clients son grans empreses i administracions públiques i en ser contractats ens exigeixen tota la documentació on s’acredita tenir els contractes laborals al dia, estar al corrent dels pagaments d’impostos assegurances, etc.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Aquest és un dels principals actius de la nostra empresa.

Ktring aposta de manera activa en la incorporació al món laboral de persones amb discapacitats o amb risc d’exclusió social mitjançant la contractació de persones que pertanyen a aquests col·lectius per la realització eventual de serveis de càtering.

Per altra banda una part significativa del personal, amb contracte indefinit, pertany a altres col·lectius en risc o situació d’exclusió social, portant a terme la gestió d’aquestes contractacions mitjançant el Programa Reincorpora.

Cal remarcar que dins la nostra empresa no s’accepta cap mena d’actitud xenòfoba o homòfobica.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Els horaris dels treballadors i treballadores estan adaptats a les necessitats personals de cadascun, havent de tenir en compte també  els horaris marcats pels serveis de càtering contractats fora de l’horari laboral d’aquets.

Degut a la idiosincràsia d’aquest tipus d’empresa hi ha serveis que s’han de fer fora de l’horari establert. Això vol dir que en determinats moments és necessari canviar l’horari o fer hores extres.

El canvi d’horari és pacta prèviament amb el treballador perquè pugui satisfer les seves necessitats familiars o de transport.

Les hores extres es compensen amb dies de festa en els mesos en que l’empresa baixa el seu volum de feina.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

La nostra empresa te un caràcter familiar, fomentant-se la comunicació entre treballadors, clientela i proveïdors.

Setmanalment es fan reunions per tal de que tots els treballadors en plantilla o treballadors eventuals contractats de manera més habitual, puguin donar el seu parer per la millora i bon funcionament de l’empresa.

Per altra banda, les enquestes de satisfacció dels nostres clients ens permetran fomentar l’escolta activa per incorporar en el nostres sistema de gestió noves oportunitats de millora.

Fomentem una relació de confiança i qualitat amb els nostres proveïdors, mitjançant reunions i comunicacions periòdiques.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Per la gestió de la Seguretat i Salut Laboral es disposa d’un Servei de Prevenció Extern. En aquest sentit, s’ha elaborat el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’organització...

El nostre personal fix i l’eventual de contractació habitual reben formació en matèria de seguretat i salut de forma periòdica.

Pel que fa als treballador eventuals de nova incorporació se’ls hi entrega un dossier explicatiu amb les normes de seguretat que han de seguir en el lloc de treball que han d’ocupar.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Intentem fer dins les possibilitats el màxim de consum de proximitat, tant en els productes alimentaris com en el material.

Fem donacions a entitats privades sense ànim de lucre., De moment, hem optat per la via més clàssica en el referent a les nostres donacions. Les fem a Creu Roja, Càritas i també cada any fem la nostre aportació a la Marató de TV3.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

En el disseny de les nostres noves instal·lacions hem incorporat criteris d’eco eficiència per disminuir el consum de recursos.

Per tal de reduir el consum energètic, hem adaptat algunes claraboies en els obradors i en el magatzem. D’aquesta manera, a més d’afavorir la reducció del consum d’energia de les nostres instal·lacions també es milloren les condicions ambientals i la confortabilitat del lloc de treball, ja que el personal pot treballar amb llum natural.

Tenim com a objectiu de futur valorar la possibilitat d’instal·lar plaques solars, per poder utilitzar fonts d’energia renovable i disminuir les nostres emissions de gasos efecte hivernacle.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

La nostra empresa està compromesa amb el reciclatge i la gestió sostenible dels residus. En aquest sentit, separem en origen els residus que generem a les nostres instal·lacions, disposant de contenidors diferenciats.

Així mateix, portem a terme accions de formació i sensibilització periòdica entre els nostres treballadors, per fomentar una correcta gestió dels residus.

 

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Com a objectiu de futur, entre d’altres ens plantegem la implementació d’un sistema d’avaluació per a conèixer el grau de satisfacció dels nostres clients. Així mateix, volem continuar impulsant accions per augmentar la sostenibilitat ambiental del nostre negoci.

Aquest any estem implantant la separació de residus durant el servei de càtering mitjançant la utilització de diferents cubells de brossa. Desitgem que en breu ja sigui una forma de treball consolidada.