JMT AMBIPLAN responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040183

Lloguer de mobiliari i catifa ecologica 100% reciclable

 

Adreça c/ Dolors Aleu 15-17 Pol.Ind.Pedrosa L
Any de constitució 2011
Número de treballador@s 20
Persona de Contacte Oscar Fanlo
Càrrec a la empresa Gerent
Telèfon de contacte 902193545
Pàgina web www.jmt.es

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

En aquests moments estem treballant en un projecte per obtenir un certificat d'empresa CO2 neutra.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Com que és una petita empresa el contacte entre tota la plantilla és molt proper, des de direcció i mitjançant els comandaments intermedis s'assegura el respecte dels drets humans. Pel que fa al'aspecte global, col·laborem amb una ONG Fundació Vicente Ferrer i a més en la nostra política de compres tan sols vam comprar mobiliari original el que garanteix els drets d'autor i a priori la seva fabricació en un entorns sociolaborals estable i respectuós, no treballem amb còpies Asiaticas que a més de ser de baixa qualitat no donen garanties sobre el seu procés de fabricació respectant unes condicions sociolaborals mitjanament justes.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

En la mesura del possible fem servir sempre proveïdors locals, al mateix temps en formar part d'un grup nostra àmplia xarxa d'oficines a tot Europa ens permet minimitzar les nostres emissions de CO2 en reduir les distàncies de transport. A Espanya disposem de Magatzems a Barcelona i Madrid. Quan ens desplacem per fer muntatges sempre subcontractem operaris en els llocs de destí.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Si, en formar part d'un grup holandès tota la gestió es desenvolupa des d'un punt de vista sostenible, i per descomptat no fraudulenta. Tot i que la llei no ens obliga per la facturació que tenim ens sotmetem a auditoria.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

No discriminem a ningú per cap concepte. Actualment comptem amb 20 treballadors fixos de 5 nacionalitats diferents.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Aquest és una aspecte especialment difícil en el nostre sector ja que la fires, congressos i esdeveniments no entenen d'hores ni de dies de la setmana, tot i així hi ha un compromís per part de l'empresa per intentar conciliar la vida personal i la laboral, adaptant-nos les dues parts treballador i empresa dins de les possibilitats del mercat.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Les portes del despatx de direcció estan sempre obertes i s'intenta fomentar una actitud de comunicació i millora contínua. Col·laborem amb la societat en la mitjana de les nostres possibilitats per a qualsevol acte sense fins lucratius com ara la Setmana de RSE a Catalunya. Mantenim un contacte proper amb els nostres clients i els nostres proveïdors, ens agrada pensar en tots dos com a socis de negoci.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

S'efectuen cursos de formació, i es dota de tots els elements necessaris per a un treball eficaç i segur, a més dotem de qualsevol recurs necessari perquè el treball a més de segur sigui més senzill i menys "dur".

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Tal com hem dit col·laborem amb qualsevol entitat sense ànim de lucre que ens ho demani dins les nostres possibilitats, hem cedit mobiliari per a Metges sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Setmana Catalana de l'RSE, etc ...

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

JMT: El futur és "Verd". En JMT estem convençuts que el lloguer és una resposta directa als problemes de reciclatge i de gestió de recursos, el lloguer és "Verd" a si mateix. En JMT estem plenament compromesos en proveir solucions que afavoreixin un desenvolupament sostenible de la nostra indústria. Basat en el concepte "Cradle to Cradle" (De la Bressol a la Bressol) vam seleccionar mobiliari el qual les seves parts puguin ser canviades i / o substituïdes. El mateix concepte "Cradle to Cradle" (De la Bressol a la Bressol) ho apliquem també a la nostra catifa en Llosetes model Salines, aquesta catifa ja està pensada des del fabricant com un catifa 100% reutilitzable i amb un impacte ambiental nul.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Tal com hem comentat estem implementant el arribar a ser una empresa neutra en emissions de C02.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Per al futur volem aprofundir més en l' RSC especialment en el vessant "menys mediambiental".