Raona responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040181

Consultoría Tecnològica

 

Adreça Fontsanta 46, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona
Any de constitució 2003
Número de treballador@s 140
Persona de Contacte David Solsona
Càrrec a la empresa Business Development Manager
Telèfon de contacte 902 362 918
Pàgina web www.raona.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

L’empresa consta d’un òrgan de govern de dos socis directors. Sota dels socis directors hi ha els groups managers encarregats de guiar a diferents equips de producció. Finalment els esquips de producció están construïts per diferents perfils, i tots liderats pel director de projectes de l’equip.

El Bon Govern, a més d’aconseguir-ho amb aquesta estructura, també es recolza amb importants valors  per l’empresa com són la bona gestió de l’empresa basada en la transparència econòmica, ética en el negoci, auditories econòmiques anuals, innovació, creativitat i altres.

Per altra banda, impulsem la iniciativa ITsHappy, on volem proporcionar una eina als usuaris que els permeti gestionar el seu temps d’oci i fomentar el Consum Responsable, la Sostenibilitat i la Solidaritat.

És per aquest motiu i com exemple que posem a disposició de les entitats sense ànim de lucre la tecnologia per obtenir recursos sense que els hi suposi un cost i fem la pedagogia necessària per fomentar que la gent compri allò que realment necessita i tingui opció de compartir allò que ja no li cal.

A més, a ITsHappy es crearan funcionalitats per què el propi usuari tingui indicadors del nivell de RS que tenen les seves activitats d’oci.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Un dels criteris que valorem per escollir els proveïdors són les referències que tenim de la qualitat del servei dintre del mercat. Sobretot valorem la qualitat del serveis que ens proporciona el proveïdor, no només valorem el seu preu.

També valorem si es un proveïdor que ens pots donar servei a totes les seus de l’empresa per unificar el proveïdor i obtenir un millor servei.

Valorem també proveïdors acostumats a treballar amb clients similars a l’empresa.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Tenim la certificació Spice, la ISO 15504-5, basada en la Gestió de Projectes. Aquesta certificació valida la qualitat de la feina realitzada als nostres clients.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Tota l’activitat econòmica és auditada periòdicament. A més, l’informació i resultats de la feina que generen els diferents equips de treball és compartida i visible per tots els empleats, inclòs els costos associats a l’activitat econòmica de cada grup.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Els criteris de selecció van lligats únicament a les capacitats de la persona per poder ocupar el lloc segons els seus coneixements i experiència.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La feina es basa en objectius, amb la qual cosa si les condicions amb els nostres clients ho permeten, hi ha possibilitat de poder fer teletreball.

A aquells llocs de treball que ho permeten, hi ha possibilitat de fer jornada intensiva i d’aquesta manera poden millorar la conciliació de la vida personal i laboral.

Les oficines disposen de menjador per poder tenir la possibilitat de menjar saludablement i poder estalviar en els dinars dintre de l’horari de treball.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Tenim implantades diferents eines internes per poder obtenir les opinions dels empleats.

Per altra banda, mitjançant enquestes periòdiques als clients, demanem que ens donin valoració de la nostra feina realitzada així com qualsevol comentari o opinió que ens ajudi a millorar.

Amb clients i altres grups d’interés, acostumem si ho accepten, crear grups de treball conjunts que ens permeten saber quin és l’estat de la col·laboració en tot moment amb l’objectiu d’aplicar la millora continua.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Tenim contractat un servei de prevenció de riscos laborals, on periòdicament fem formacions que inclouen ergonomia.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

A més d’altres activitats puntuals que poguem col·laborar, impulsem l’iniciativa ITsHappy, on donem la possibilitat a empreses del tercer sector a obtenir recursos econòmics o materials per les seves iniciatives o projectes.

Algunes de les activitats puntuals són la col·laboracions en Maraton de TV3 i Fundació Vicente Ferrer.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Degut a la nostra organització territorial, tenim diferents delegacions i intentem evitar els viatges posant a disposició de tots els empleats els mitjants audiovisuals per poder fer conferències. Per altra banda,un gran problema que tenim és que la tecnologia queda obsoleta ràpidament i és necessari canviar periòdicament els equips de còmput, fet pel qual els hi donem un altra ús intern o per part dels empleats.

Som una empresa sense papers i implantem mesures per potenciar el reciclatge.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Apliquem les noves tecnologies de l’informació i comunicació per evitar l’impressió i evitar malgastar paper.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Continuar avançant en la iniciativa ITsHappy per fomentar el Consum Responsable, la Sostenibilitat i la Solidaritat.