Grupo SIFU responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040177

Grupo SIFU és l'empresa líder de Facility Services especialitzada en la integració laboral de persones amb discapacitat. Presents a tot el territori nacional i amb més de 20 anys d'experiència compta amb una plantilla de més de 4.500 professionals, més de 1.600 clients i una àmplia gamma de serveis. A través de l'externalització de facilities i venda de subministraments, Grupo SIFU contribueix al creixement de les organitzacions, aportant a més el valor afegit en matèria de Responsabilitat Social Corporativa, mitjançant l'assessorament i compliment integral de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat.

 

Adreça c/ Femades 19-25, 08907, L’Hospitalet de Llobregat
Any de constitució 1993
Número de treballador@s 4500
Persona de Contacte Mar Torrents
Càrrec a la empresa Responsable de Comunicació
Telèfon de contacte 662311749
Pàgina web www.gruposifu.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?


Grup SIFU subscriu 100% totes aquelles iniciatives externes que promouen el desenvolupament sostenible i l'aplicació d'uns valors ètics en les empreses. Per això, treballa pel compromís voluntari en Responsabilitat Social, implantant els seus deu principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció. Actualment compta amb la certificació SA 8000 d'excel·lència en matèria de RSC.

Així mateix, disposem d'altres distintius, com l'Etiqueta Responsable, que garanteix que som una empresa socialment responsable i que treballa per implantar pràctiques de valor afegit en els seus serveis i processos organitzatius.

Des de 2006 també comptem amb la Fundació Grup SIFU, dedicada a treballar en projectes que pretenen millorar el benestar de les persones amb discapacitat a través de la sensibilització i de la promoció de l'oci i l'esport. La seva missió, basada en aconseguir la plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat, comporta un contacte diari amb el teixit associatiu per dur a terme activitats amb objectius comuns, i així aprofitar sinergies, treballar en xarxa i compartir experiències.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?


Grup SIFU subscriu 100% totes aquelles iniciatives externes que promouen el desenvolupament sostenible i l'aplicació d'uns valors ètics en les empreses. Per això, treballa pel compromís voluntari en Responsabilitat Social, implantant els seus deu principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció. Actualment compta amb la certificació SA 8000 d'excel·lència en matèria de RSC.

Així mateix, disposem d'altres distintius, com l'Etiqueta Responsable, que garanteix que som una empresa socialment responsable i que treballa per implantar pràctiques de valor afegit en els seus serveis i processos organitzatius.

Des de 2006 també comptem amb la Fundació Grup SIFU, dedicada a treballar en projectes que pretenen millorar el benestar de les persones amb discapacitat a través de la sensibilització i de la promoció de l'oci i l'esport. La seva missió, basada en aconseguir la plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat, comporta un contacte diari amb el teixit associatiu per dur a terme activitats amb objectius comuns, i així aprofitar sinergies, treballar en xarxa i compartir experiències.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Grupo SIFU compta amb un departament de Qualitat i operacions que treballa per aconseguir l’excel·lència operacional en les relacions amb els client. Per això, disposa de diferents canals a través dels quals el client pot contactar amb el Grup 24h al dia, 365 dies l’any, com el web, via telefònica o e-mail... Per complir amb el propòsit de màxima qualitat que pretén la companyia, és imprescindible que la seva gestió sigui impecable i ràpida, a més d'amable i analítica, per això compleix amb les següents premisses:

 • Oferir als clients una varietat de canals que podran utilitzar per posar-se en contacte amb el Grup

 • Conèixer al client i oferir-li un tracte personalitzat, perquè aquest se senti conegut i reconegut per l'empresa.

 • Si un servei requereix mesures correctives immediates, s’actua ràpidament, i se centra l'interès en la seguretat i satisfacció del client.

• Donar suport constant a través de centres de trucada, (Servei d'atenció al client, línies directes o centres d'atenció telefònica... ) i línies d'informació de suport tècnic.

 • Millorar la proximitat amb els clients per respondre a les seves necessitats i convertir-los en clients lleials.

 • Garantir una bona experiència per al client el que condueixi a una major confiança.

 • Realitzar enquestes i qüestionaris de forma periòdica per avaluar la satisfacció del client.

 • Analitzar els resultats i establir nous reptes per millorar la qualitat dels serveis, així com la comunicació amb el client.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Grup SIFU, d'acord amb la seva política d'ètica empresarial, assumeix com a principi directriu del seu acord amb la seva política d'ètica empresarial, assumeix com a principi directriu del seu comportament amb accionistes, inversors, analistes i el mercat en general, transmetre una informació veraç, completa i que expressi la imatge fidel de totes les societats del Grup, de les seves activitats empresarials i de les seves estratègies de negoci.

D'aquesta manera, la comunicació es realitza sempre d'acord amb les normes i en terminis establerts en la legislació vigent. L'acció empresarial i les decisions estratègiques del Grup enfoquen cap a la creació de valor entre els seus accionistes, transparència en la gestió, adopció de les millors pràctiques de govern corporatiu en les seves empreses i l'observació estricta de les normes en aquesta matèria, vigents en cada moment .

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A més de la seva raó de ser, la integració de persones amb discapacitat, Grup SIFU fomenta la integració d'altres col·lectius amb especials dificultats en el món laboral com el d'estrangers, el de majors de 45 anys, entre d'altres, i contribueix a la conciliació de la vida familiar i professional, amb un seguit de mesures i ajustos promoguts pel seu departament de RRHH.

L'objectiu de Grup SIFU és la integració laboral del col·lectiu de persones amb diversitat funcional proporcionant tots els ajustos personals i socials necessaris per assegurar un ambient de treball segur i saludable. En aquest marc, el respecte i desenvolupament personal, inherent a la naturalesa del Grup, així com la promoció de la igualtat d'oportunitats, promou les condicions més apropiades per a la conciliació entre la vida personal i professional de totes les persones que treballen a la companyia , i per tant constitueixen els eixos fonamentals en la gestió del capital humà de l'empresa.

En totes i cadascuna de les àrees que es desenvolupen en l'activitat empresarial, des de la selecció fins a la promoció, a través de la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut ocupacional, l'organització del temps i la conciliació, Grup SIFU assumeix el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tenint en compte la discriminació indirecta especialment, és a dir, quan "una disposició, criteri o pràctica aparentment neutre, fa que una persona d'un sexe en particular estigui en desavantatge de persones del sexe oposat. "

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Grup SIFU compta amb una sèrie de mesures per a promoure la conciliació de la vida personal i professional.

D'una banda, i com a part d'aquesta política, el Grup informa la plantilla del calendari amb jornades intensives, que coincideix cada vegada més amb les festes escolars, perquè els empleats tinguin més temps lliure per gaudir de la família.

D'altra banda, i si el client no té inconvenient en horaris, Grup SIFU actua d'intermediari entre el client i el treballador / a per aconseguir una millora en la conciliació personal i gestionar un horari flexible. A més, els col·laboradors de les oficines de Serveis Centrals tenen la possibilitat de triar entre diversos horaris d'entrada i sortida i s'estipula l'hora de tancament de les oficines a les 20h de dilluns a dijous i a les 16h divendres.

Finalment, la companyia millora el permís de lactància, i d'aquesta manera les treballadores en els seus 21 setmanes d'embaràs i fins que el nen faci un any, poden treballar en jornada intensiva sense perjudici del seu salari. Els treballadors des del naixement del seu fill / a fins que compleixi un any, tenen dret a la reducció de jornada intensiva igualment sense perjudici del seu salari. En el cas de l'adopció, s'aplica la jornada intensiva en els dos casos des de l'edat de 4 mesos.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Grup disposa de diferents eines de comunicació interna per interactuar amb la resta de la plantilla com reunions periòdiques de treball amb companys i responsables, reunions trimestrals amb tot el personal de Serveis Centrals i línies de venda, comunicats interns, Butlletí interna, tauler d'anuncis, Intranet de Grup SIFU, edició de revista corporativa, bústia de suggeriments, xarxes socials i webs de totes les marques del Grup. Aquestes tenen per objectiu no només informar sobre les novetats i activitats del Grup, sinó comunicar-se amb els col·laboradors, fomentant així la seva participació i compromís.

D'altra banda, el Grup es comunica amb el públic extern a través del seu web, de les xarxes socials (Twitter, LinkedIn, Facebook i Canal de YouTube), la revista corporativa, la participació en xarxes d'opinió, com blocs, congressos, fires i espais de debat, així com la difusió en premsa i l'organització d'activitats amb i per a clients, com els esmorzars de treball, on es tracten temes diversos relacionats amb la discapacitat o la RSC.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

La companyia té implantada una política de prevenció de riscos laborals que pretén generar una actitud preventiva, garantint un alt nivell de seguretat i salut per a tots els treballadors a través de:

 •Un procés de selecció adequant el lloc de treball i les tasques a realitzar.

 •Avaluació dels riscos de cada lloc de treball

 •Vigilar la salut dels treballadors

 •Realitzar inspeccions periòdiques dels serveis

 •Introduir millores preventives

 •Formar els treballadors en PRL

 •Adequar el seu lloc de treball a través d'una sèrie d'ajustos laborals (eines ergonòmiques, cadires, calçat de seguretat específic, etc.).

Així mateix disposa de certificacions atorgades per auditories externes que corroboren l'eficàcia dels seus sistemes de gestió en PRL.

 •Política PRL del Grupo SIFU

 •OHSAS 8001 en serveis de Facility Services i subministraments

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

D'una banda el departament de Recursos Humans de Grup SIFU col·labora estretament amb diverses entitats relacionades amb l'àmbit de la discapacitat per tal d'establir col·laboracions i sinergies per a la promoció i la facilitació de la inserció laboral d'aquest col·lectiu. Aquestes col·laboracions s'estableixen tant amb entitats locals de tot el territori espanyol com amb entitats d'àmbit nacional i permeten donar a conèixer el Centre Especial de Treball entre les entitats i poder-los oferir les vacants d'ocupació perquè arribin amb més facilitat als seus usuaris.

D'altra banda, Fundació Grup SIFU també manté un estret contacte amb aquestes associacions per tal d'establir possibles col·laboracions com accions de conscienciació o projectes en benefici de les persones amb discapacitat. La Fundació exerceix també un paper d'intermediari entre el teixit associatiu i el teixit empresarial, ajudant a crear nous vincles entre entitats i empreses per fomentar l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat i sensibilitzar sobre aquest àmbit. D'aquestes sinergies sorgeixen accions de RSC de diverses empreses o es promou el voluntariat corporatiu.

Així mateix, la Fundació Grup SIFU és patrocinadora de la categoria plata del projecte solidari de l'Aliança Empresarial per a la vacunació infantil que gestiona l'Obra Social La Caixa, i que té per objectiu vacunar més de 100 milions de nens en països del tercer món.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Grup SIFU s'ha adherit al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d'Grup SIFU s'ha adherit al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que promou l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Amb aquesta adhesió, Grup SIFU té el ferm objectiu de reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle des del compromís de la voluntarietat, el rigor i la transparència, portant a terme les accions necessàries per minimitzar-les.

El Grup aposta per la reducció de CO2, i ha substituït diversos dels seus vehicles per una flota de cotxes híbrids que ajuden a reduir l'impacte ambiental de l'empresa.

Pel que fa als serveis que presta l'empresa, des de fa alguns anys es treballa amb un proveïdor de productes de neteja ecològics amb segell Ecoembes, respectuosos amb el medi ambient.

Des 2014 hem implementat un major control respecte als límits de consum de paper, aigua i electricitat, a fi de verificar l'adequació amb els requisits mediambientals de l'empresa.

Mantenim i consolidem la implementació de la certificació ISO 14001, l'OHSAS 18001 així com la ISO 9001 en totes les nostres delegacions.

Hem realitzat un pla d'auditories en el 100% de les oficines per garantir el compliment dels estàndards de qualitat.

Hem realitzat un pla d'auditories en el 100% de les oficines per garantir el compliment dels estàndard de qualitat.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

La companyia està certificada amb la norma ISO 14001, per això segueix una política de respecte pel medi ambient i compleix amb un seguit d’objectius mediambientals anuals a nivell de grup que contempla la gestió de residus segons la regla de les 3R. D’aquesta manera el Grup compta amb proveïdors sensibilitzats amb la natura, utilitza productes amb l'etiqueta Ecoembes als seus serveis, porta un registre mensual de consums i residus generats per cada oficina i realitza una avaluació periòdica d'aspectes ambientals. Així mateix inverteix un seguit d’hores en formar i informar a tot el personal en medi ambient i disposa d’un seguit de bones pràctiques ambientals diferenciades per tipus d'activitat (neteja, jardineria ...). A més, col·labora amb empreses de gestió de residus com Saica per portar a terme el reciclatge, així com ha conscienciat a totes les seves oficines per reduir el consum de paper i estalviar en energia i agua.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

El Grup SIFU compta amb la certificació oficial de RSC, Sistema de Responsabilitat Social SA 8000, certificació que vam rebre per primera vegada a l'octubre de 2014. A més consolidarà la implementació del Pla d'Igualtat per a tot el Grup empresarial i establirà una sèrie de bones pràctiques a seguir per a tota la plantilla a nivell estatal.