MediaResponsable SL responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040161

Editorial referent en Responsabilitat Social i Sostenibilitat que vol posar en valor les bones accions i pràctiques de les organitzacions i empreses per a que serveixin d’exemple per altres i entre tots contribuir a fer un món millor

 

Adreça Cami Ral, 114, oficina 6, 08330 Premià de Mar (Barcelona)
Any de constitució 2005
Número de treballador@s 11
Persona de Contacte Xema Gil
Càrrec a la empresa Adjunt a la direcció general
Telèfon de contacte 937524778
Pàgina web www.corresponsables.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

MediaResponsable s’ha aplicat des del seu inici a la seva pròpia gestió els principis de la RSE i des del 2011 disposa d’un Sistema de Gestió Integrat amb el que garantitza la seva gestió ètica y responsable certificant-ho sota la norma SGE21 de Forética. Una descripció complerta està disponible en el microsite del Informe de Sostenibilitat de MediaResponsable: http://publicaciones.corresponsables.com/publication/bdf8fa95/

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

En la selecció de proveïdors intervenen aspectes econòmics i de qualitat però també de gestió ètica i sostenible, criteris socials i mediambientals, i es primen els proveïdors locals.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

MediaResponsable organitza periòdicament diàleg amb els seus grups d’interès un dels quals es sense dubte el dels clients, alguns dels quals formen part del Consell Assessor de Corresponsables, el qual es reuneix periòdicament. A més després del lliurament dels principals productes i del desenvolupament dels principals esdeveniments s’envia als clients enquestes de satisfacció per conèixer les seves opinions, crítiques i oportunitats de millora.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Com no pot ser d’un altre manera es realitza una gestió sostenible i no fraudulenta, incorporant protocols específics de control al nostre Sistema de Gestió Integral.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La política de gestió ètica i responsable de l’organització incorpora el compromís de promoure la igualtat d’oportunitats de gènere, edat, discapacitats i origen.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

L’editorial disposa d’un Pla de Conciliació Laboral i Familiar dins del seu Sistema de Gestió Integral i es troba certificat des del 2009 per la Fundació MásFamilia amb el distintiu de Empresa Familiarmente Responsable (efr), recertificant-lo en els anys posteriors com a segell que avala la seva preocupació per la conciliació laboral i personal dels seus treballadors.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

MediaResponsbale orienta els seus esforços a generar aportacions positives als seus grups d’interès amb els que es relaciona per conèixer, adaptar-se i satisfer les seves necessitats i expectatives. Especialment visible és en els seus medis de comunicació que recullen la pluralitat de fonts sense igual en el sector i intenten reflexa tots els punts de vista sigui quina sigui la qüestió que s'abordi. MediaResponsable té identificats els seus grups d’interès i ha realitzat el passat any diversos focus grup per contrastar el seu primer informe de sostenibilitat. Tan mateix MediaResponsable compta amb un Consell Assessor multistakeholder des del 2008.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

El foment de l'estabilitat a la feina és una de les màximes prioritats de MediaResponsable. De les 11 persones que té l'editorial en plantilla, 10 ho són amb contractació indefinida i una amb un conveni Universitat-Empresa.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

MediaResponsable té formalitzat a la seva política de gestió ètica i responsable un compromís amb el tercer sector amb el que es compromet a fomentar una visió constructiva de la corresponsabilitat del tercer sector amb la resta d'agents socials, col·laborar en projectes d'acció social a llarg termini i integrar la col·laboració amb el tercer sector en l'activitat interna de l companyia.

Aquest compromís s'ha concretat en: MediaResponsable és membre del Programa Transforma de Intermón Oxfam; col·labora amb Aldeas Infantiles como "Constructor de Presente" o estableix aliances amb Federación de Enfermedades Raras (FEDER), Plan Internacional España, Fundación Child to Child Art, AMREF Flying Doctors, Ideas Comercio Justo,etc contribuent a la difusió de la seva tasca social.

També participem de manera activa amb el banc d’aliments per fer recapte a la nostra zona.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

MediaResponsable controla els seus consums per analitzar i establir accions de millora i minimitzar el seu efecte sobre l'entorn. En especial totes les seves publicacions s'imprimeixen en paper ecològic 100% reciclat i/o FSC/PEFC segells que garanteixen una gestió forestal responsable. Així mateix, les caixes de cartró s'ha reciclat en un 100% utilitzant les caixes que es reben d'entrega de materials pels enviaments a proveïdors.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

MediaResponsable analitza i compensa les seves emissions de CO2 des del 2008, generades per les seves publicacions i jornades a través de la seva col·laboració amb entitats ambientals com Fundación+Árboles; Compostadores o Acciónatura.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Volem seguir sent l'aliat de referència de tothom que vulgui posar en valor les seves actuacions responsables per construir entre tots a construir un món millor. El principal repte és seguir consolidant la nostra tasca com editorial de referència en la difusió i promoció de la RSE a la vegada que aprofundim en una gestió responsable i sostenible, per això estem portant endavant un procés d’internacionalització a Amèrica Llatina que permeti la consolidació i manteniment de la plantilla a Espanya alhora que es contribueix a difondre la RSE i la sostenibilitat i es faciliti el coneixement creuat.