Fundación APIP - ACAM responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040153

Inserció Social i Laboral de persones en situació de vulnerabilitat

 

Adreça c/ Paloma, núm. 23 - Barcelona
Any de constitució 1987
Número de treballador@s 320
Persona de Contacte Montserrat Font
Càrrec a la empresa Directora General
Telèfon de contacte 933171614
Pàgina web www.apip.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Anualment donem suport a més de 5.000 persones en el seu procés d'inserció sociolaboral és la finalitat de l'entitat.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Som una entitat que treballem per a les persones i la millora de la seva situació. Sensibilitzem amb les nostres actuacions sobre el respecte pels Drets Humans en l'entorn local i global.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Per nosaltres és molt important involucrar l'entorn en el nostre projecte social, per aquest motiu empreses proveïdores son també empreses amigues que donen suport a la nostra tasca social., pel que en la mesura del possible són empreses del territori.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí, voluntàriament i anualment son auditades les nostres comptes com a mesura de transparència i públiques a l'Assamblea General de socis. També justifiquem econòmicament i tècnicament les nostres actuacions davant l'Administració.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Aquests son els Fins de l'entitat vers els nostres usuaris/es i en relació a la gestió interna son els valors pel que es regeix la política de gestió de les persones.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Els horaris per a la jornada laboral s'estableixen en funció de les necessitats dels projectes socials que desenvolupem. En la mesura del possible es flexibilitza l'horari d'entrada / sortida i fem més festius dels establerts al calendari laboral.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Participem en foros, reunions de treball promogudes per l'Administració on ens trobem les entitats del sector.. Anualment es celebra l'assamblea de socis on participen activament la plantilla, empreses proveïdores...

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Es realitza formació i es facilita informació en relació als riscos laborals de cada lloc de treball. Es disposen dels EPIs necessaris per a la realització de la tasca quan cal.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Ens definim com entitat que col·labora en l'aplicació de les polítiques socials per part de l'Administració local, autonòmica, estatal. Col·laborem, ens posem a l'abast i ens coordinem amb entitats socials cercant una complementarietat i millor servei a l'usuari/a.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Tenim una política d'us racional de l'energia i suministres. Utilitzem paper reciclat i el reutilitzem.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Sensibilitzem i Informem en les formacions que realitzem als nostres usuaris/es sobre la necessitat de cuidar el mediambient i donar eines de com fer-ho.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Millorar i ampliar les nostres actuacions en relació a l'àrea mediambiental del nostre exercici.