Setmana de la SostenibilitatAcademia RSCEtiqueta ResponsableIngeniería Social


A l’Associació +Responsables treballem per la promoció i la difusió de la Responsabilitat Social (RSC), fent arribar els seus valors a la ciutadania, empreses, organitzacions i institucions. Creiem que el desenvolupament responsable és possible, i treballem dia a dia per ajudar a aconseguir-ho.

 


Manual d’eines per a la reducció de la bretxa salarial en les organitzacions

El Manual per a la reducció de la bretxa salarial a les organitzacions neix amb l’objectiu d’incidir en la millora de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i més concretament en la millora de la igualtat retributiva.

La nova actualització del Manual, ha tingut com a objectiu analitzar si les propostes d’actuació identificades estan sent desenvolupades per les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona. La nova anàlisi vol complementar el Manual de bones pràctiques a través de la realitat i l’experiència de les organitzacions sense ànim de lucre de la ciutat.

Omplir el formulari per accedir a l’manual.

Manual de herramientas para la reducción de la brecha salarial en las organizaciones

 


CATÀLEG DE MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL

El Catàleg de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal té com a objectiu fer una anàlisi de la realitat de les organitzacions en matèria de conciliació i presentar iniciatives i exemples de polítiques de conciliació.

Omplir el formulari per accedir el catàleg.

Catàleg de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal